Skip to content

Arbetsgivare "frias" i AD - inte diskriminering när provanställning avslutades för kvinna som fött barn

Foto: DJ

Att en arbetsgivare avbryter en provanställning för en kvinna som är gravid och blir sjukskriven inför sin förlossning bevisar inte sig att det är fråga om diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen fast och går därmed på arbetsgivarens linje i ett mål som har drivits av Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 

Det var i december 2015 som kvinnan påbörjade sin provanställning som konsult vid ett bolag som redan från början var medveten om att hon var gravid med en planerad förlossning i maj året därpå.

Kvinnan blev i början av april sjukskriven på halvtid till följd av sin graviditet och knappt två veckor senare blev hon heltidssjukskriven - vid samma tidpunkt som det var tänkt att hon skulle ha gått på föräldraledighet.

Kvinnan födde sitt barn och i maj fick hon besked från arbetsgivaren om att hennes provanställning skulle avbrytas i förtid.

100 000 i ersättning
Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde arbetsgivaren med hänvisning till att kvinnan hade diskriminerats och att beslutet om att avsluta provanställningen hade berott på graviditeten.

DO krävde att kvinnan skulle få 100 000 kronor i diskrimineringsersättning från arbetsgivaren. DO:s uppfattning redovisas i AD:s dom:

"Bolaget uttryckte i början av anställningen fram till K:s (kvinnans) besked om deltidssjukskrivning från och med den 4 april 2016 uppskattning över hennes arbete. Det var först när K på grund av graviditeten blev tröttare och mindre stresstålig samt måste sjukskrivas på deltid som hennes graviditet påverkade bolaget, bl.a. genom att hennes arbete behövde omfördelas."

"Bolaget hade inte räknat med att K skulle behöva avlastning mot slutet av graviditeten och bolaget har låtit detta gå ut över K genom att avsluta hennes provanställning... Bolaget har visat en attityd som går ut på att det är oetiskt av en gravid att söka nytt arbete och var inte berett att ta ansvar för K när hennes graviditet fick ekonomiska konsekvenser för bolaget."

"Avslutades av andra skäl"
Bolaget, å sin sida, har tillbakavisat anklagelsen och hävdar att provanställningen i själva verket avslutades av helt andra skäl. Även bolagets uppfattning redovisas i domen:

"Bolaget valde att avsluta K:s anställning, eftersom hon bedömdes sakna förmågor och egenskaper som bolaget anser är väsentliga för dess konsulter. K:s förmåga att ackvirera egna uppdrag samt att planera och genomföra tilldelade uppdrag var nämligen bristfällig och hon tog inte tillräckligt stort ansvar för sitt eget arbete och sin arbetssituation."

"Hon uttryckte även en negativ inställning mot bolaget och andra anställda hos bolaget, bl.a. vid ett tillfälle när en extern konsult var närvarande."

Diskriminering inte bevisad
Arbetsdomstolen går nu på arbetsgivarens linje och anser att någon diskriminering inte är bevisad. AD skriver i sin dom:

"Enbart det förhållandet att en arbetsgivare, före prövotidens utgång, avbryter en provanställning för en arbetstagare som under prövotiden varit gravid och haft minskad arbetsförmåga till följd av graviditeten ger inte anledning att anta att avbrytandet hade samband med graviditeten".

Kan finnas andra skäl
Det kan också finnas "en mängd skäl" att avbryta en provanställning, även om arbetstagaren - som i kvinnans fall - under provanställningen fått beröm för sina insatser.

AD skriver:

"Arbetsdomstolens sammanfattande slutsats är att de omständigheter som DO åberopat och förmått visa inte ens sammantagna ger anledning att anta att diskriminering förekommit på det sätt DO påstått. Det innebär att DO:s yrkande om diskrimineringsersättning ska avslås."

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

   • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt