Skip to content

"Ändra reglerna för strandskydd" - SKL vill skapa attraktiva bostäder och locka nya invånare

Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX

Ett förändrat strandskydd för att utveckla lands-bygden och skapa "attraktiva bostadsmiljöer". Det vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppnå genom att ändra lagen. Det framgår av deras remissvar till regeringen. 

 

- Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

- Vårt nya förslag skulle förenkla byggande i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Det skulle bli en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation, säger Lena Micko.

I remissvaret framgår att SKL vill att kravet på att kommuner ska kunna peka ut särskilda områden för att enklare upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska tas bort. Istället vill SKL att generella kriterier ska kunna läggas till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden. 

SKL vill också ta bort kravet på att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus samt ge kommuner möjlighet att upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

Dessutom vill SKL att det införs två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

Enligt remissvaret är ett av skälen att det inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av mötet mellan land och vatten, och det andra att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Juristartisten säger att den Svenska strandskyddslagstiftningen är obsolet. För att skydda de intressen som föreskrivs i strandskyddet bör länsstyrelsen göra en utredning av de skyddsbehoven allmänhetens tillgänglighet till stränder&vatten och djurlivet d:o. Alltså en riksomspännande utredning där nyttan med varje strandplätt nogsamt utreds så att varje strandplätts skyddsbehov kan överklagas och ersättning krävas.

Det effektiva bruket av strandskyddet medför idag att;
a. Sverige får extra bostadsbrist.
b. Att landsbygden avfolkas (det egentliga intresset bakom kulisserna av strandskyddet)
c. Att personer bosatta vid vatten och fastighetsägare förtrycks med ovilliga regelsystem och beslutsfattande utan koppling till det förespeglade skyddsintresset.

Är uppväxt vid vattnet. Begav mig därifrån eftersom det land jag växte upp i förvägrade mig de rättigheter jag borde haft som skärgårdsbo. Så nu bor jag på en plats dit inte byråkraternas intresse når under min livstid. Förhoppningsvis...:-)

Vill minnas att den eländiga strandskyddslagen kom 1956. Gick som mycket ung man runt i "vår" vik där sjöbodarna låg och försökte förstå varför man inte skulle få bygga vid vattnet längre. Där det var finast och passade. Så när jag nu ser att 3000kvm på Lidingö vid vattnet betingar 26 miljoner för hugande spekulanter kan jag inte annat än le och gratulera "rörelsen" till ännu en stor framgång på enfaldens boulevard. Tror inte heller det finns äkta vilja att göra det enkelt för vanligt folk att bygga bostäder på attraktiva platser. Det ligger inte i sosseriets intresse. (Och förmodligen inte i övrigas heller. För är det något svenska politiker har gemensamt är det en vilja att detaljberstämma över oss övriga. De har blivit så med tiden eller så har de alltid varit så. De som dras till politiken eller närliggande verksamheter.)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.