Skip to content

"Ändra reglerna för strandskydd" - SKL vill skapa attraktiva bostäder och locka nya invånare

Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX

Ett förändrat strandskydd för att utveckla lands-bygden och skapa "attraktiva bostadsmiljöer". Det vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppnå genom att ändra lagen. Det framgår av deras remissvar till regeringen. 

 

- Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

- Vårt nya förslag skulle förenkla byggande i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Det skulle bli en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation, säger Lena Micko.

I remissvaret framgår att SKL vill att kravet på att kommuner ska kunna peka ut särskilda områden för att enklare upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska tas bort. Istället vill SKL att generella kriterier ska kunna läggas till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden. 

SKL vill också ta bort kravet på att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus samt ge kommuner möjlighet att upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

Dessutom vill SKL att det införs två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

Enligt remissvaret är ett av skälen att det inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av mötet mellan land och vatten, och det andra att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt