Skip to content

Advokat upptaxeras med miljonbelopp privat - inte bevisat att det handlar om klientmedelskonto

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Enligt advokaten handlar de 1,8 miljoner kronorna om pengar som har tillhört ett av hans klient-medelskonton. Skatteverket anser dock att det är "uppenbart" att det handlar om ett försök från advokatens sida att undkomma inkomstskatt. Både förvaltningsrätten och kammarrätten går på Skatteverkets linje och höjer mannens taxerade inkomst med 1,8 miljoner kronor.

 

Skatteverket beslutade att höja advokatens inkomst av tjänst med 1,8 miljoner kronor för åren 2010 till 2013. Advokaten påfördes också "straffavgift" - skattetillägg - med 40 procent av det belopp som Skatteverket ansåg att han hade undanhållit.

Advokaten överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och hävdade att de inkomster som Skatteverket hade påfört honom aldrig hade tillhört honom själv utan utgjorde så kallade klientmedel i hans advokatverksamhet.

"Tillhör specifik klient"
Pengarna hade enligt advokaten satts in på bolagets klientmedelskonto för en specifik persons räkning - en klient som i sin tur hade erhållit medlen vid en fastighetsförsäljning. Detta var också anledningen till att summorna inte heller hade tagits upp i bolagets bokföring.

Skatteverket vidhöll sitt beslut och hävdade att det framstod om "uppenbart" att kontot inte hade hanterats som ett klientmedelskonto. Eftersom kontot hade avslutats redan år 2012 framstod det enligt Skatteverket också som osannolikt att de betalningar som mannen hade gjort åren därpå skulle ha avsett utlägg för klienten.

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets uppfattning och pekade särskilt på att det hade skett ett antal uttag från bolagets konto "som korresponderade med mannens privata insättningar". Kontot hade därmed inte använts på ett sätt som talade för att det verkligen skulle ha rört sig om ett klientmedelskonto.

"Oredovisad lön"
Enligt förvaltningsrätten var uttagen istället att betrakta som oredovisad lön och advokaten skulle därför beskattas för dem.

Eftersom han hade lämnat en oriktig uppgift fanns det dessutom enligt förvaltningsrätten förutsättningar för såväl eftertaxering som skattetillägg.

Advokaten överklagade domen Kammarrätten i Stockholm som dock fastställer förvaltningsrättens dom.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt