Skip to content

Advokat betalade inte 3 800 kronor trots dom - ljög för samfundet om att pengarna fick utmätas

Foto: Anders Wiklund/TT

Advokaten betalade inte den tolk som hon hade anlitat - trots att en förlikning stadfästs av domstol. Till slut fick pengarna utmätas via Kronofogden. Advokatsamfundets disciplinnämnd ser allvarligt på detta - och på att advokaten försökt "ge sken av" att hon frivilligt betalade skulden trots att pengarna fick utmätas.

 

Det var tolken som anmälde advokaten till Advokatsamfundet för åsidosättande av god advokatsed.

Enligt tolken har advokaten inte betalat för de tolktjänster som hon hade beställt - trots upprepade påminnelser via brev, e-post och SMS. Tolken har till slut känt sig tvungen att ansöka om betalningsföreläggande, vilket advokaten bestred.

Förlikning i tingsrätten
Advokaten och tolken hade olika uppfattningar om hur mycket som skulle betalas och saken hamnade till slut i tingsrätten där parternas förliktes. Advokaten skulle betala 3 800 kronor till tolken.

Trots att det var satt ett sista datum då beloppet skulle betalas kom det aldrig några pengar och tolken fick därför på nytt vända sig till Kronofogdemyndigheten - denna gång med ansökan om verkställighet av dom.

Enligt advokaten hade hon sagt åt sin sekreterare att betala det överenskomna beloppet och hon "beklagar djupt" att så inte skedde. Hon förklarade dock i sin skrivelse till disciplinnämnden att "i nuläget är fakturan givetvis reglerad" och att hon har bett tolken om ursäkt.

Tolken bekräftar att fakturan idag är reglerad men understryker att detta gjordes genom en utmätning på advokatens bankkonto - och att det alltså inte har handlat om någon frivillig betalning.

Allvarligt åsidosättande
Advokatsamfundets disciplinnämnd slår nu fast att advokaten "allvarligt har åsidosatt god advokatsed" och skriver i sitt beslut:;

"Av utredningen i ärendet framgår att A (advokaten) inte har betalat skulden till T (tolken) i enlighet med den överenskommelse som intagits i Stockholms tingsrätts dom. Av utredningen framgår vidare att A överhuvudtaget inte själv betalat skulden, vilket hon i sitt yttrande till nämnden måste anses ha gett sken av, utan att reglering av skulden skett först genom utmätning av A:s tillhöriga bankmedel."

Advokaten tilldelas därför en varning och ska dessutom betala 5 000 kronor i straffavgift till samfundet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt