Skip to content

83-åring gav bort hundra miljoner till 29-årig hustru innan han dog - hans barn vinner i domstol

Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT

När den 83-årige mannen dog hade han varit gift med den 29-åriga kvinnan i ett år. Han hade då överfört i princip hela sin förmögenhet på över hundra miljoner kronor till henne. Mannens barn stämde kvinnan och tingsrätten slår nu fast att en stor del av gåvorna ska gå åter eftersom de kan jämställas med ett testamente - vilket innebär att barnens rätt till sina laglotter har kränkts.

 

När den 83-årige mannen dog år 2013 uppstod en tvist mellan hans 29-åriga fru och hans tre vuxna barn - alltså bröstarvingar - från ett tidigare äktenskap.

Mannen och kvinnan hade gift sig året innan han dog men träffats redan år 2005.

Mellan år 2008 och mannens död hade den största delen av hans förmögenhet överförts till kvinnan i form av gåvor och bodelningar under äktenskap.

Bostadsrätt på Östermalm
Totalt hade kvinnan fått cirka 110 miljoner kronor i olika valutor och dessutom bland annat smycken, en bostadsrätt på Östermalm i Stockholm och en motorbåt till stora värden.

Mannen hade dessutom upprättat ett testamente som innebar att all hans kvarlåtenskap - utöver bröstarvingarnas laglotter - skulle tillfalla hans hustru.

Av bouppteckningen efter hans död framgick att all hans egendom - de 1,2 miljoner kronor som fanns kvar av hans förmögenhet - var så kallat giftorättsgods medan kvinnans egendom utgjordes av så kallad enskild egendom. Kvinnan ägde då nästan 120 miljoner kronor.

"Ordna med succession"
Mannens barn ansåg att de gåvor som deras pappa hade gett till sin hustru var att likställa med testamente eftersom de hade överförts till kvinnan "i syfte att ordna med successionen" och att de därmed utgjorde en så kallad laglottskränkning.

Barnen pekade på att deras pappa hade fått ett cancerbesked år 2006 och året därpå fått information från läkarna om att det hade uppstått dottertumörer - någonting som enligt barnen hade förändrat deras pappa. Han hade sedan dess vidtagit åtgärder för att ordna med arvet efter sig.

Barnen stämde därför änkan efter sin far vid Stockholms tingsrätt.

Ingen uppoffring
Tingsrätten konstaterar nu att mannen - trots att han har gett bort bostadsrätten och båten till kvinnan - hade fortsatt att använda dem som om de vore hans egna. Gåvorna hade därmed inte inneburit någon "uppoffring" från hans sida och tingsrätten anser därför att de i själva verket ska likställas med testamente.

När det gällde pengarna konstaterar tingsrätten att de har överförts till hustrun i samband med att mannens hälsa har vacklat och att även detta ska jämställas med testamente.

Samma sak gäller den egendom som kvinnan har fått i samband med de bodelningar som gjordes under äktenskapet strax före mannens död.

Ska jämställas med gåva
Tingsrätten konstaterar här att överföringar som innebär att den andre tar emot mer än vad som följer av bodelningsregleringen ska jämställas med gåva, enligt praxis. Samma sak gäller även om "egendomsöverföringen inte går utöver vad som gäller enligt lag men där bodelningarna under kort tid upprepats med mellanliggande äktenskapsförord i syfte att överföra egendom från den ena maken till den andra".

Tingsrätten konstaterar att makarna i detta fall har "företagit en serie rättshandlingar, äktenskapsförord och bodelningar, vilka tillsammans innebar att huvuddelen av makarnas giftorättsgods blev hustruns enskilda egendom".

Mannen hade dessutom försökt få sin före detta fru - som han fortfarande var gift med fram till 2012 - att tillsammans med honom adoptera den 29-åriga kvinnan i syfte att ge 29-åringen arvsrätt efter honom. När detta försök misslyckades skilde han sig från sin dåvarande fru och gifte sig med den 29-åriga kvinnan.

Enligt tingsrätten är det - utifrån adoptionsplanerna, övriga gåvor, mannens hälsotillstånd och äktenskapets korta längd - uppenbart att mannen har agerat systematiskt och i syfte att överföra huvuddelen av sin dåvarande förmögenhet till den 29-åriga kvinnan.

Gåvorna ska gå åter
Tingsrätten slår därför fast att gåvorna ska gå åter men anser att endast hälften av gåvornas värde ska läggas till kvarlåtenskapen eftersom de företagits före bodelningen. Tingsrätten skriver:

"Det nu sagda innebär att Syskonens respektive laglott beräknas till sammanlagt 33 333 EUR, 878 415,50 USD och 3 139 682 SEK, varför käromålet ska bifallas på så sätt att S (hustrun) till var och en av X, Y och Z (syskonen) ska utge nyss nämnda belopp."

Hustrun ska också ersätta barnens rättegångskostnader på 1,2 miljoner kronor.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt