Skip to content

80-årig kvinna får rätt mot hovrätten i HD - inte delgiven i hemmet när hon befann sig på sjukhus

Foto: Leif R Jansson/TT

Hovrätten kände till att den 80-åriga kvinnan befann sig på sjukhus men ansåg ändå att hon hade delgivits i hemmet genom så kallad förenklad delgivning. Detta ledde till att hennes över-klagande avvisades. Högsta domstolen slår nu fast att hovrätten gjorde fel.

 

Fallet gäller en 80-årig kvinna som hade överklagat Gävle tingsrätts avgörande i ett utmätningsärende till Hovrätten för Nedre Norrland.

När hovrätten tagit del av överklagandet förelades kvinnan att göra vissa kompletteringar. I sin skrivelse påpekade hovrätten att överklagandet kunde komma att avvisas om kompletteringarna inte hade kommit in före den 28 juni i år.

Förenklad delgivning
Hovrätten delgav kvinnan sitt föreläggande genom så kallad förenklad delgivning - det vill säga utan att det fanns något fysiskt bevis på att kvinnan verkligen hade tagit del av meddelandet.

Hovrätten skickade, vilket krävs enligt lag, ett kontrollmeddelande som kom åter till hovrätten den 4 juli. I meddelandet hade en anhörig till kvinnan skrivit att kvinnan befann sig på sjukhus.

Någon komplettering kom aldrig in och hovrätten beslutade i september att avvisa kvinnans överklagande.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som nu konstaterar att förenklad delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om även ett kontrollmeddelande skickats och det "inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid".

Inte rätteligen delgiven
Kontrollmeddelandet har dock i kvinnans fall kommit åter till domstolen med en anteckning om att hon ligger på sjukhus.

HD skriver:

"Eftersom kontrollmeddelandet har kommit åter till hovrätten med ovan nämnd anteckning får omständigheterna anses vara sådana att K (kvinnan) inte kan anses ha blivit rätteligen delgiven genom den förenklade delgivningen. Under dessa förutsättningar borde hovrätten inte ha avvisat K:s överklagande utan att på nytt delge henne föreläggandet."

Avvisningsbeslutet ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till hovrätten.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt