Skip to content

"1 538 200 personer i Sveriges största hinderbana" - DO sätter diskrimineringslagen i fokus

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Det är budskapet i Diskriminerings-ombudsmannens nya kampanj som fokuserar på diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och hur vardagen kan upplevas av personer med funktionsnedsättningar.

 

I måndags gick startskottet för den nya informationskampanjen, som syftar till att öka kännedomen om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och verksamhetsansvarigas ansvar för tillgänglighet. 

Kampanjen uppmärksammar att vardagen för personer med funktionsnedsättning kan upplevas som ”en ofrivillig hinderbana, med stora och små hinder” som förhindrar personer att delta i samhällets utbud och leva det liv de själva vill. 

- Genom jämförelsen med en hinderbana vill vi på ett tankeväckande sätt skapa uppmärksamhet kring de ofrivilliga utmaningar som personer med funktionsnedsättning lever med, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

- Men medan en frivillig utmaning, såväl för personer med som utan funktionsnedsättning, är något vi väljer att göra en kortare tid, är de ofrivilliga hindren en ständig begränsning i vardagen. 

Siffran 1 538 200 motsvarar det ungefärliga antalet personer som i Sverige lever med en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning och är baserad på SCB:s arbetskraftsundersökning från 2016. 

Enligt undersökningen anser 15,2 procent av personer i arbetsför ålder att de har en funktionsnedsättning och beräkningen bygger på att andelen personer med funktionsnedsättning bland den arbetsföra befolkningen är ungefär lika stor som hos den totala befolkningen.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt