Skip to content

"1 538 200 personer i Sveriges största hinderbana" - DO sätter diskrimineringslagen i fokus

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Det är budskapet i Diskriminerings-ombudsmannens nya kampanj som fokuserar på diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och hur vardagen kan upplevas av personer med funktionsnedsättningar.

 

I måndags gick startskottet för den nya informationskampanjen, som syftar till att öka kännedomen om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet och verksamhetsansvarigas ansvar för tillgänglighet. 

Kampanjen uppmärksammar att vardagen för personer med funktionsnedsättning kan upplevas som ”en ofrivillig hinderbana, med stora och små hinder” som förhindrar personer att delta i samhällets utbud och leva det liv de själva vill. 

- Genom jämförelsen med en hinderbana vill vi på ett tankeväckande sätt skapa uppmärksamhet kring de ofrivilliga utmaningar som personer med funktionsnedsättning lever med, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

- Men medan en frivillig utmaning, såväl för personer med som utan funktionsnedsättning, är något vi väljer att göra en kortare tid, är de ofrivilliga hindren en ständig begränsning i vardagen. 

Siffran 1 538 200 motsvarar det ungefärliga antalet personer som i Sverige lever med en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning och är baserad på SCB:s arbetskraftsundersökning från 2016. 

Enligt undersökningen anser 15,2 procent av personer i arbetsför ålder att de har en funktionsnedsättning och beräkningen bygger på att andelen personer med funktionsnedsättning bland den arbetsföra befolkningen är ungefär lika stor som hos den totala befolkningen.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

I samband med att tv licensen avskaffas ville jag för en anhörigs räkning kontrollera dels om alla fakturor är betalda och om det blir pengar tillbaka. Dels om konto är anmält för ev. avgiftsfri retur.

Radiotjänst tar inte detta i telefon utan hänvisar till internet. Även anmälan av konto kräver bankID såvida man inte är utlänning utan personnummer. Alltså utesluts samtliga svenskar, sannolikt seniora damer, som saknar både dator bankID och uppkoppling. Inte ens jag som anhörig kan längre vara behjälplig när senioren i fråga saknar bankID. Juridiskt får jag väl knappt hjälpa till att trycka in koden ens om personen står bredvid mig och datorn. Förr gick det utmärkt med en bit papper och en underskrift.

Jag försökte ringa swedbank(som vi inte är kunder hos). Datorrösten ville ha personnummer och bankID. Då ringde jag växeln i huvudstaden. Blev kopplad någonstans med 25 min väntetid. Gav upp.

Radiotjänst får behålla ev överskott eller skicka en slutfaktura. Jag orkar inte längre med mer krångel i detta land. Vad tycker DO?

Innan DO ger sig på butiksinnehavare od kanske man skulle ta ett " snack" med gatuborgarrådet i Stockholms kommun ang den sk feministiska snöröjningen. Som det fungerat tidigare vintrar är cykelbanorna, vintertid trafikerade huvudsakligen av unga och medelålders lycramän, nära nog alltid som saltade fina salsgolv under det att stadens trottoarer har en röjd " ränna" på ca 2 dm, i bästa fall, vilket omöjliggör varje försök för äldre handikappade att ta sig fram till fots eller med hjälp av rollator.

Stat och kommun kan ju börja med att vintertid frakta bort all snö från gator och torg, så vi som är någorlunda friska kan ta oss fram, då kommer det även bli enklare för de som är funktionshindrade.

Men så länge inte ens fullt friska människor tar sig fram i vinterlandskapet så är det ju bara att glömma att de som är funktionshindrade ska ta sig fram.