Skip to content

"Vita certifikat" och särskilt ROT-avdrag för hushåll och småföretag - nytt lagförslag på energiområdet

Solceller i en solpark i Västerås. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

"Vita certifikat"  och ett särskilt ROT-avdrag för hantverkskostander som innebär energieffektivisering. Det är två av de förslag som lämnas i utredningen "Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring" som nu har landat på regeringen bord.

 

Utredningen föreslår olika lösningar för att få bort de hinder som hushåll, mindre företag och "andra mindre aktörer" möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller lagra egenproducerad förnybar el.

Bland förslagen finns bland annat ett system med så kallad kvotplikt - "vita certifikat" - som är tänkt att minska effekten genom investeringar i "eleffektiviserande åtgärder".

Ett annat av förslagen är att införa ett särskilt ROT-avdrag som ger rätt till skatteavdrag för hantverkskonstander för vissa åtgärder som innebär energieffektivisering.

Utredningen tillsattes av regeringen i juni 2017 och är ett steg i genomförandet av den blocköverskridande så kallade Energiöverenskommelsen. 

- Energisektorn i hela världen förändras i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S).

- För att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer behöver vi underlätta för hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer att producera och lagra förnybar el och energieffektivisera. 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt