Skip to content

"Viktigt för krisberedskapen" - statlig miljard till kommunerna efter sommarens skogsbränder

Skogsbrand i Älvdalen. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Sveriges kommuner och Landsting och Myndig-heten för samhällsskydd och beredskap har i en ny överenskommelse beslutat att ge 1,2 miljarder kronor till kommunernas krisberedskap. 

 

- Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris. Därför är det viktigt att kommunerna har en god krisberedskap, säger Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den nya överenskommelsen gäller för mandatperioden 2019-2022 och innebär en justering av det tidigare avtalet mellan SKL och MSB.

Ersättningen till kommunerna är enligt den nya överenskommelsen 310 miljoner kronor per år, fördelat över fyra år, vilket totalt blir 1,2 miljarder kronor.

Nya utmaningar
- Sommarens skogsbränder understryker behovet av att vi tillsammans stärker krisberedskapen. Klimatförändringar, sårbarheter i den tekniska infrastrukturen, informationssäkerhet och terrorism är exempel på utmaningar som ställer krav på en bättre beredskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Handböcker om kommunal krisberedskap
En åtgärder är enligt överenskommelsen att MSB, i samarbete med SKL, ska ta fram en handbok om kommunal krisberedskap.

MSB ska också ta fram vägledningar, bland annat om hur kommunen kan ge information till allmänheten vid en kris och upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet, och ska samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt