Skip to content

"Viktigt att JK väcker åtal för hat och hot på nätet" - hon lämnade HD för att bli ny justitiekansler

Mari Heidenborg gick från att vara justitieråd i Högsta domstolen till att bli justitiekansler. Foto: DJ

Efter två år som justitieråd vid Högsta domstolen valde Mari Heidenborg att lämna domstolen och i stället bli justitiekansler. "Det är grundläggande för allmänhetens förtroende att hela statsförvalt-ningen agerar på ett bra sätt. Som JK kan jag också vara proaktiv i en helt annan utsträckning än som justitieråd."

 

Det är Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours som har intervjuat Mari Heidenborg nu när hon har tillträtt och hunnit installera sig som ny justitiekansler under hösten.

- Jag hade ett väldigt intressant arbete som justitieråd så erbjudandet var inte helt självklart att tacka ja till. Men som justitiekansler får jag arbeta med så viktiga frågor, som att ta ansvar för att landets myndigheter fungerar som de ska och utövar makt på ett sätt som är rätt och rimligt.

- En annan uppgift är att värna tryck- och yttrandefriheten, och se till så att de inte utnyttjas på ett sätt som det inte var tänkt. Men utvecklingen med allt mer hat och hot på nätet innebär stora utmaningar. Ny teknik gör det svårt för myndigheter att göra något. Från allmänhetens perspektiv är det därför viktigt att JK faktiskt agerar och väcker åtal i de fall vi kan.

Mari Heidenborgs företrädare som JK, Anna Skarhed, initierade flera mål på det här området, till exempel ett tryckfrihetsmål mot den nazistiska sajten Nordfront. Tidigare i oktober kom en tryckfrihetsjury fram till att tidningens tidigare utgivare gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp i 104 fall.

- Min föregångare inledde ett arbete med att vara mer offensiv vad gäller hets mot folkgrupp och den typen av brott. Jag vill fortsätta pröva gränserna för den lagstiftning vi har och göra så mycket som möjligt på den fronten.

Är det något mål från HD-tiden som gjorde särskilt intryck?

 - Ja - ett mål vi avgjorde våren 2017 som handlade om sexuellt ofredande i en rulltrappa. Det var intressant och väckte stort engagemang. En man hade med mobiltelefon fotograferat under en kvinnas kjol. Fotografering under en kvinnas kjol. Det var svår juridik samtidigt som det var ett dilemma många hade klara uppfattningar om.

- För många var det väldigt uppenbart att det måste vara straffbart att göra på det viset. I slutändan tycker jag att det blev ett ganska bra avgörande, men det var inte självklart att hitta fram dit.

Mannen hade friats i både tingsrätten och hovrätten. Resonemanget var att agerandet inte kunde klassas som sexuellt ofredande eftersom kvinnan inte hade varit medveten om vad som hände när hon fotograferades "i smyg".

Högsta domstolen dömde dock mannen för sexuellt ofredande med motiveringen att det inte är en nödvändig förutsättning att den angripne har uppfattat handlandet för att han eller hon ska anses vara ofredad.

I ett särskilt yttrande skrev Mari Heidenborg att ”det finns anledning för lagstiftaren att överväga om integritetskränkande fotografering bör vara straffbar i vidare omfattning än vad som följer av gällande rätt, bl.a. i fall där fotograferingen sker från något längre avstånd”.

- Det var en ganska tydliga adresslapp till lagstiftaren att det här är något som kanske inte är helt löst lagstiftningsvägen. Vi kommer nog ställas inför fortsatta svårigheter vad gäller den här typen av ageranden.

Har lagstiftaren svarat på den adresslappen?

- Nej, inte ännu, vad jag vet...

 

Läs en längre intervju med Mari Heidenborg i Legally Yours.

 

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

25 comments

Fantastiskt med en justitiekansler som fokuserar på rätt utmaningar i vårt samhälle.

Hela landet är snart en enda stor No-go zon.
240 000 unga lever under hedersförtryck.
Narkotikahandel på öppen gata i varje samhälle.
Dagliga våldtäkter.
Dramatisk ökning av våldsamma personrån - ofta mot äldre.
Sexuella övergrepp på badhus, bibliotek, o.s.v.
Dagliga bilbränder.
Dagliga skottlossningar.

Och vad vill hon prioritera?

”Min föregångare inledde ett arbete med att vara mer offensiv vad gäller hets mot folkgrupp och den typen av brott. Jag vill fortsätta pröva gränserna för den lagstiftning vi har och göra så mycket som möjligt på den fronten.”

D.v.s. åtala folk som har uttrycker synpunkter utanför åsiktskorridoren vad gäller den nya adeln.

Även om du gått Livets hårda skola har jag svårt att tänka mig att du tror att JK är polisen. Påpekar det ändå - JK är inte polisen. I övrigt tror jag att du har fel - Ragnarök är inte nära och Sverige står sig väl jämfört med de flesta andra länder. Det handlar heller inte om att åtala folk som befinner sig utanför en av alla åsiktskorridorer som finns utan om att beivra brott. Den gamla adeln har det nog förresten rätt bra fortfarande och jag är tveksam till om en ny grupp i samhället kan sägas ta deras plats.

Även om du ser ner på de som du tror anser sig ha gått "livets hårda skola", tycker jag att du ska hålla din Von Oben-attityd för dig själv.

Det är ingen som påstår att landet håller på att falla samman och att Ragnarök är nära, utan klandrar hur samhället prioriterar problemen vi har framför oss. Samhället och högt uppsatta jurister kampanjar för att ytterligare beskära yttrandefriheten, när folk i landet reagerar på problemen de upplever.

Jag förstår dem, särskilt som ditt bemötande är ungefär vad man kan förvänta sig.

Vidrigt, är vad det är.

Min poäng var främst att hens argument saknade relevans. Sen kan jag hålla med om att jag försökte göra mig lustig på hens bekostnad. Det finns naturligtvis problem i Sverige idag (också nya problem som ersatt gamla) och där finns bl.a. de åsiktskorridorer på nätet och i sociala medier där olika typer av extremism sprids. Med dessa också hat och våld som i slutändan kan leda till brott IRL. Jag tycker det är viktigt att prioritera. Tycker också det är viktigt att inte blanda ihop inskränkningar av yttrandefriheten med argument mot sina åsikter och beivrande av brott.

@Guy de Lusignan, "D.v.s. åtala folk som har uttrycker synpunkter utanför åsiktskorridoren vad gäller den nya adeln" Exakt! Det är det som är den nya utmaningen, att få tyst på folk.

Välkomnar att JK intar en mer aktivistisk linje men arbetet bör inriktas på att väcka åtal för tjänstefel där enskilda kommit i kläm, och inte i första hand för ytrandefrihets- eller ärekränkningsbrott.
Vi lever visserligen i de lättkränktas tidevarv men att JK skulle börja ägna sig åt att jaga folk för yttranden på nätet förefaller orimligt eftersom de i de allra flesta fall bemöts bäst inom ramen för en fri och öppen debatt. Rättsväsendets resurser ska inte tas i anspråk för rena bagateller som förtals- och ärekränkningsbrott. Tycker att folk i de allra flesta fall bör hänvisas till att driva ärendet själv civilrättsligt eller att väcka enskilt åtal i den för målsägandebrott stadgande ordningen. Var ska JK isf. sätta ribban, ska den sättas vid hora "pucko" kriminell eller tjuv? Man får också betänka att många otrevliga yttranden i dagens samhälle faller tillbaka på den som fällt det snarare än på den som utsatts för det. Sedan kan det ju också vara så att den som känner sig utsatt kanske själv har använt sig av ett högt tonläge i debatten och på så sätt bidragit till det höga tonläget. Vad gäller brottsoffer som söker upprättelse genom namnpublicering av gärningsmannen så kan deras publicering i de allra flesta fall inte anses oförsvarlig. Utan det är ett typiskt fall där den kränkte själv får väcka talan. I de allra flesta fallen så är åtal inte påkallat ur allmän synpunkt.

Sa man bli rädd? Ska vår tryck- och yttrandefrihet som är under attack med politiska domar som främsta kännemärke utsättas för ännu mer press nu? Isf. är det ytterligareen krigsförklaring mot YGL och TF. Vi som värnar vår yttrandefrihet måste vaka som hökar över den och trycka tillbaka mörkermännen som utgör ett hot mot den här och nu.
Bakgrunden är att några bajsnödiga personer i domstolar har tolkat hetslagstiftningen som fan tolkar bibeln. Utslagen har blivit därefter. Gränserna för vad som inte får sägas har flyttats fram bit för bit tex. ifråga om att kritisera en viss religion och deras extrema utövare, extremister. Likadant med den sk. hederskulturen som förekommer överallt, oavsett vilken tradition de säger sig tillhöra. Det är heller inte tillåtet att kritisera utvecklingen i vissa länder eller att tycka att lagstiftning byggd på Sharia är rena medeltiden eller till att vissa av utövarna är våldsamma trots att de bedriver religionskrig. Numera är det bara tillåtet att kritisera Nordkorea, IS och möjligen prästerskapet i Iran men det är tveksamt om det går an Som om att terrordådet på Drottninggatan aldrig hänt och att inbördeskriget i Syrien aldrig inletts. Javisst ja - det är fortfarande tillåtet att kritisera Israel, Livets Ord och Jehovas Vittnen men där är det stopp. Men i själva verket är det så i ett öppet samhälle att var och en få tycka och tro på vad de vill OCH för andra att förbehålla sig rätten att uttrycka sig kritiskt om såväl religioner som deras utövare. Men imorgon kan det vara förbjudet att kritisera även dessa församlingar för nu jobbar mörkermännnen och deras springflickor och springpojkar i domstolarna för högtryck. Fram till nu har det varit tillåtet att tycka att en viss regering borde skickas ut i en omloppsbana i rymden men det är inte skriva detsamma om en viss religion och deras utövare.

Repressionen eller om man nu ska vara frank, åsiktsförtrycket, ökar. Noterar att europeiska domstolen för mänskliga rättigheter nu kapitulerat inför den sk Kairodeklarationen, dvs islams variant av deklarationen om mänskliga rättigheter, innefattande förbud mot blasfemi. Det är väl överflödigt att nämna att main stream media nogsamt förtigit avgörandet. Artikel på Ledarsidorna rekommenderas.

Bra att Heidenborg tar tag i allvarlig brottslighet såsom "hat & hot på nätet". Skjutningar, bilbränder och våldtäkter kan vi ju leva med.

" Men utvecklingen med allt mer hat och hot på nätet innebär stora utmaningar. Ny teknik gör det svårt för myndigheter att göra något. Från allmänhetens perspektiv är det därför viktigt att JK faktiskt agerar och väcker åtal i de fall vi kan." Nåja, hot kan väl gå an men hat är mer diskutabelt. Vad är hat ? Påstående om svågerpolitik, att SD -anhängare är nazister, att svenska kvinnor är "horor", att islam är en fascistoid rörelse, att religion är vidskepelse, osv. osv ? Viss del av juridiken är nog i bästa fall strukturerat tyckande med inslag av vad som för dagen är på " tapeten". De som skriver historien får väl avgöra om vi idag sett någon ny, måhända lindrigare variant, av häxprocesser, i synnerhet vad gäller åldriga bloggare. Önskar fru Heidenborg lycka till.

"Viktigt att JK väcker åtal för hat och hot på nätet" - hon lämnade HD för att bli ny justitiekansler

Det är viktigt att ha klart för sig att hat inte är olagligt. Än så länge!

Sverige har förändrats sedan jag var ung. Inte till det bättre. Människor är mycket otryggare. Förmodligen olyckligare med (Se t ex på självmordsstatistiken. 1200 förra året varav 800 män. Ungefärligen) I UNT presenterades idag en undersökning där nästan hälften av innevånarna i vissa stadsdelar inte vågar gå ut på kvällen. Jag hävdar att nästan ingen var rädd att gå ut på kvällen i det Uppsala jag växte upp i. Så nog har det förändrats även om tekniken gått framåt. Och en hel del fått det bättre ställt ekonomiskt.. Men "etablissemanget" vill inte veta av att det är så. Därför fokuserar det gärna på saker som vanliga dödliga ej upplever som ett större problem istället för att ta itu med sånt som verkligen oroar folk. Det är allvarligt och oroande inför framliden. Tyvärr.

Precis, att dryga 20% av befolkningen (ca 1,7 milj.) äter psykofarmaka talar ju inte för ett välmående samhälle direkt. Fan spelar det då för roll då om ”vi aldrig haft det bättre”?

Sverige har förändrats sedan jag var ung. Inte till det bättre. Människor är mycket otryggare. Förmodligen olyckligare med (Se t ex på självmordsstatistiken. 1200 förra året varav 800 män. Ungefärligen) I UNT presenterades idag en undersökning där nästan hälften av innevånarna i vissa stadsdelar inte vågar gå ut på kvällen. Jag hävdar att nästan ingen var rädd att gå ut på kvällen i det Uppsala jag växte upp i. Så nog har det förändrats även om tekniken gått framåt. Och en hel del fått det bättre ställt ekonomiskt.. Men "etablissemanget" vill inte veta av att det är så. Därför fokuserar det gärna på saker som vanliga dödliga ej upplever som ett större problem istället för att ta itu med sånt som verkligen oroar folk. Det är allvarligt och oroande inför framliden. Tyvärr.

Det finns problem med grova våldsbrott och sexualbrott i samhället. Ja, ni har rätt, det finns sådana problem och där ska det satsas rejält för att bekämpa detta våld.

Det finns också problem med enorma mängder hets, hot och hat på nätet, och det finner också väg ut i det fysiska samhället. Se bara på USA senaste dygnen, med det mest omfattande mordförsöket mot amerikanska politiker sedan USA grundades, och en bestialisk attack mot en synagoga. Båda gärningsmännen är radikaliserade på nätet! Där måste vi också satsa och göra åtgärder. Just där har JK en särskild möjlighet att agera.

Att ställa dessa problem mot varandra är helt absurt. Sluta med det!

”Att ställa dessa problem mot varandra är helt absurt.”
Jasså?

Du tycker säkert att man inte kan ställa grupper mot varandra heller?
T.ex. att det faktum att vi tar hit hundratusentals ”flyktingar”, vilket kostar 60 000 000 000 per år, inte har något att göra med att det saknas resurser inom äldreomsorgen? Eller?
Du anser garanterat att skattemedlen skall räcka till allt och alla.

Samma med de samhällsproblem i form av nysvenska företeelser som gruppvåldtäkter, äldrerån, bilbränder, o.s.v. Likställer du det med någon pensionär som skriver något ofördelaktigt (men ofta sant) om den nya adeln? Det får du gärna göra. Men jag tycker inte att man kan jämföra det.
Hate is NOT a crime. Ok.
Och det hat som uttrycks via våld. Vilka är det som utövar det? Som t.ex. brandattentatet mot en synagoga i Göteborg. Och fattar du inte det, ta då på dig en kippa och ta sedan en promenad i Malmö.

@Svetsaren 00:03
Du gör en god och för Sverige relevant analys, till skillnad från USA-fixerade "Tor".

Givetvis ska JK inte väcka åtal om det inte finns något som är ett brott med i bilden. Det som brukar kallas hat och hot på nätet kan innefatta brott.

I övrigt är det bara tröttsamt med argument om att allt som någon vill göra är dåligt eftersom bilbränder, våldtäkter och så vidare. Känner ni till JK:s uppgifter och i vilka fall JK är åklagare?

Man måste ju inte läsa kommentarer som man tycker är tröttsamma.
Och jag tycker att det är tröttsamt med personer som inte accepterar att det finns människor med andra åsikter än vad dom själva har. Jag tycker dessutom att det är tröttsamt med personer som silar mygg och sväljer kameler.

Jag har en viss insikt i olika myndigheters och instansers respektive ansvarsområde. Men jag anser samtidigt att samhället i stort borde fokusera sina resurser och insatser där dom bäst behövs.
Och jag tycker fortfarande, även om du och andra tycker att det är tröttsamt, att det finns större problem i Sverige än någon enstaka pensionär som uttrycker sig negativt om den nya adeln.

Det är givetvis inte bara pensionärer som begår brott i samband med hot och hat på nätet. Det är dessutom förminskande mot de som drabbas av såna brott att beskriva brotten så.

Har du läst artikeln?

”Mari Heidenborgs företrädare som JK, Anna Skarhed, initierade flera mål på det här området, till exempel ett tryckfrihetsmål mot den nazistiska sajten Nordfront. Tidigare i oktober kom en tryckfrihetsjury fram till att tidningens tidigare utgivare gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp i 104 fall.

- Min föregångare inledde ett arbete med att vara mer offensiv vad gäller hets mot folkgrupp och den typen av brott. Jag vill fortsätta pröva gränserna för den lagstiftning vi har och göra så mycket som möjligt på den fronten.”

Vad tror du då att ”Jag vill fortsätta pröva gränserna för den lagstiftning vi har och göra så mycket som möjligt på den fronten” betyder? Vilka vindar är det som idag blåser i samhället?

Följer du aktuella fall gällande detta?
Det gör jag.

http://www.friatider.se/70-ring-d-ms-f-r-hets-mot-folkgrupp-ska-b-ta-120...

http://www.friatider.se/70-rig-kvinna-talas-f-r-hets-mot-folkgrupp

http://www.friatider.se/65-rig-dam-skrev-att-iq-niv-n-kommer-sjunka-tala...

http://www.friatider.se/ville-skicka-tillbaka-alla-muslimer-f-lls-f-r-he...

O.s.v.

Det finns viss risk att du inte får en korrekt bild med ditt val av källa. Jag skulle rekommendera någon juridisk informations-sajt om du vill hitta alla avgöranden av visst slag.

Det är också så att JK kan väcka åtal om (bl.a.) tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. Alltså när brott begås i grundlagsskyddade medier, inte "vanliga" hot- och hets-brott.

Det finns en överväldigande majoritet för en restriktiv invandringspolitik både bland väljarna och våra politiker. Bara att kavla upp ärmarna och fatta beslut - snabbt. Endast dem som kan och vill styrka sin identitet får söka. Övriga ska direktavvisas med vändande flyg. Det bästa vore om vi kan få till stånd ett sk. moratorium dvs. ett tillfälligt stopp för all sorts invandring under de kommande 15--20 åren så att Sveriges på området så hårt plågade befolkning nu äntligen kan få den andhämtningspaus vi nu så innerligt väl behöver. Sedan bör politiken harmoniseras med våra grannländer tex. Norge som låter 4.000 personer stanna. I beaktande av att Sverige dessvärre varit ett av några få världsledande på området sedan Hedenhös, bör den
siffran vara väsentligt lägre för Sveriges del. Enbart tillfälliga tillstånd ska ges för ett år i taget. Stopp för sk. anhöriginvandring och sk. arbetskraftsinvandring eftersom så många som kommit hit mfl. är arbetslösa och i många fall går på bidrag och eftersom systemet missbrukas tex. med falska, köpta tillstånd för 100.000 -- 200.000 kr. Sätt stopp för okynnesöverklaganden och nya ansökningar i det oändliga. Öka takten i återvändandet. Sparka tusentals på MV och förläng väntetiderna. Det bör ta minst två år att få besked. Inför sysselsättningspllikt för alla som går på bidrag. Halvera etableringsersättningen så den blir samma som socialbidragen. Inled omedelbart arbetet med att spåra upp och utvisa alla dem som beviljats PUT och medborgarskap på felaktiga grunder. Om personer tex har hus eller lägenhet eller åker till det gamla landet på semester så bör det utgöra presumtion för att tillståndet givits på falska eller felaktiga grunder. Avskaffa systemet med gratis vård, tandvård och advokat för sökandena. Låt sökandena själva betala för mat och husrum som alla andra. Lägg ned asylboendena och ge frivilligorganisationerna tex. kyrkor och Stadsmissionen i uppdrag att inrätta och driva härbärgen för sökandena. Inför Prövningstillstånd för överklaganden redan i Migrationsdomstol. Tyngdpunkten ska alltså ligga hos MV. Avgiftsbelägg överklagandena med 900 kr. per st. Utvisa alla som begått brott som har fängelse i straffskalan. Rena bötesbrott tex. fortkörning bör undantas. Däremot ska olovlig körning och rattfylleri och snatteri alltid leda till utvisning. Presumtionen bör alltså nästan alltid vara att personen ska dömas till utvisning. Även i de fall där åklagaren beslutar om ett Strafföreläggande. Denne ska då samtidigt besluta om utvisning. Ett beslut om utvisning ska inte kunna överklagas särskilt och leda till ändring annat än i de fall där domen ändras och ogillas i högre instans. Fler ska direktavvisas och fler ska tas i förvar. Antalet förvar ska utökas. I första hand ska befintliga byggnader tas i anspråk gärna nedlagda anstalter, häkten och fd. logementen. Man ska endast kunna söka en gång, det ska bli stopp för nya ansökningar om samma sak i det oändliga. Sveriges befolkning och den enskilde ska kunna vara trygg i att ett beslut som fattats slutligt är det som gäller "om så himlen faller ner". Den nya överenskommelsen som beslutas bör även innehålla ett förbud för partier att "ta ett återfall" och genom politisk utpressning framtvinga särskild lagstiftning för en viss utvald grupp sk. amnesti.
Det har man redan prövat med resultatet att de demokratiska partierna förlorade hundratusentals väljare till SD i senaste valet. Vad jag vet så har ännu inte någon på JK stått på barrikaderna eller "tagit en kula" för en mer restriktiv invandringspolitik men det kanske kan ändras?

Lusigt hur det ibland är ok att koppla problem till hudfärg.....

https://petterssonsblogg.se/2018/10/29/vita-man-som-hatar-ar-problemet/

Enda gångerna detta tillåts är ju när det gäller vita män. Vi som är roten till allt ont i samhället.
Och jag är faktiskt skittrött på detta.

Jordan Peterson kör över Annie Lööf med kunskap och fakta.

https://samnytt.se/verkligheten-v-s-loof/

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.