Skip to content

"Viktigt att JK väcker åtal för hat och hot på nätet" - hon lämnade HD för att bli ny justitiekansler

Mari Heidenborg gick från att vara justitieråd i Högsta domstolen till att bli justitiekansler. Foto: DJ

Efter två år som justitieråd vid Högsta domstolen valde Mari Heidenborg att lämna domstolen och i stället bli justitiekansler. "Det är grundläggande för allmänhetens förtroende att hela statsförvalt-ningen agerar på ett bra sätt. Som JK kan jag också vara proaktiv i en helt annan utsträckning än som justitieråd."

 

Det är Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours som har intervjuat Mari Heidenborg nu när hon har tillträtt och hunnit installera sig som ny justitiekansler under hösten.

- Jag hade ett väldigt intressant arbete som justitieråd så erbjudandet var inte helt självklart att tacka ja till. Men som justitiekansler får jag arbeta med så viktiga frågor, som att ta ansvar för att landets myndigheter fungerar som de ska och utövar makt på ett sätt som är rätt och rimligt.

- En annan uppgift är att värna tryck- och yttrandefriheten, och se till så att de inte utnyttjas på ett sätt som det inte var tänkt. Men utvecklingen med allt mer hat och hot på nätet innebär stora utmaningar. Ny teknik gör det svårt för myndigheter att göra något. Från allmänhetens perspektiv är det därför viktigt att JK faktiskt agerar och väcker åtal i de fall vi kan.

Mari Heidenborgs företrädare som JK, Anna Skarhed, initierade flera mål på det här området, till exempel ett tryckfrihetsmål mot den nazistiska sajten Nordfront. Tidigare i oktober kom en tryckfrihetsjury fram till att tidningens tidigare utgivare gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp i 104 fall.

- Min föregångare inledde ett arbete med att vara mer offensiv vad gäller hets mot folkgrupp och den typen av brott. Jag vill fortsätta pröva gränserna för den lagstiftning vi har och göra så mycket som möjligt på den fronten.

Är det något mål från HD-tiden som gjorde särskilt intryck?

 - Ja - ett mål vi avgjorde våren 2017 som handlade om sexuellt ofredande i en rulltrappa. Det var intressant och väckte stort engagemang. En man hade med mobiltelefon fotograferat under en kvinnas kjol. Fotografering under en kvinnas kjol. Det var svår juridik samtidigt som det var ett dilemma många hade klara uppfattningar om.

- För många var det väldigt uppenbart att det måste vara straffbart att göra på det viset. I slutändan tycker jag att det blev ett ganska bra avgörande, men det var inte självklart att hitta fram dit.

Mannen hade friats i både tingsrätten och hovrätten. Resonemanget var att agerandet inte kunde klassas som sexuellt ofredande eftersom kvinnan inte hade varit medveten om vad som hände när hon fotograferades "i smyg".

Högsta domstolen dömde dock mannen för sexuellt ofredande med motiveringen att det inte är en nödvändig förutsättning att den angripne har uppfattat handlandet för att han eller hon ska anses vara ofredad.

I ett särskilt yttrande skrev Mari Heidenborg att ”det finns anledning för lagstiftaren att överväga om integritetskränkande fotografering bör vara straffbar i vidare omfattning än vad som följer av gällande rätt, bl.a. i fall där fotograferingen sker från något längre avstånd”.

- Det var en ganska tydliga adresslapp till lagstiftaren att det här är något som kanske inte är helt löst lagstiftningsvägen. Vi kommer nog ställas inför fortsatta svårigheter vad gäller den här typen av ageranden.

Har lagstiftaren svarat på den adresslappen?

- Nej, inte ännu, vad jag vet...

 

Läs en längre intervju med Mari Heidenborg i Legally Yours.

 

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt