Skip to content

"Valprotokoll som ändras i lönndom är intolerabla - häpnadsväckande hantering vid länsstyrelsen"

DEBATT - av Per-Ola Larsson, fd chef för dåvarande centrala valmyndigheten (Riksskatteverkets valsektion)

 

Nu kommer det nytt smolk i bägaren i vårt välreglerade valsystem. SVT:s Aktuellet påstår att Länsstyrelsen i Stockholm ändrat de ursprungliga siffrorna i protokollen - både då det gäller antalet röster och antalet kryss för olika personer. Aktuellt visar upp häpndasväckande ändringar i väsentliga dokument.

Den grundläggande principen i de svenska valsystemen är att valförrättningen är offentlig under tillsyn av minst tre myndighetsutövande valförrättare med förordnande från länsstyrelsen.

Därtill har allmänheten rätt att närvara även under sammanräkningen. Allmänhetens representanter ska kunna bedöma att allt går rätt till.

Sedan ett valdistrikt är färdigräknat ska resultatet dokumenteras i ett protokoll med bilagor. Efter att valförrättarna justerat  protokollet får det givetvis inte ändras.

Om länsstyrelsen skulle anta att det har begåtts ett fel i sammanräkningen för något valresultat får protokollet givetvis inte heller ändras. Enligt lag måste en ny offentlig sammanräkning utlysas och genomföras enligt 13 kap 3-5 §§ vallagen.

Det är alltså först efter denna kompletterande sammanräkning som länsstyrelsen för sin del kan avsluta riksdagsvalet och vidarebefordra ett korrekt resultat till Valmyndigheten.

Först sedan länsstyrelsen avslutat Riksdagsvalet påbörjas den slutliga sammanräkningen av valen till landstings- och kommunfullmäktige.

När länsstyrelsen har fördelat mandaten mellan partierna och utsett ledamöter och ersättare skall valresultatet kungöras genom att protokollet läggs fram för granskning. Därmed är valet avslutat. Detsamma skall gälla när nya ledamöter och ersättare utsetts enligt 21-23 §§.

Det är alltså tydligt att den demokratiska insynen också ska kunna stärka demokratin när efterträdare och nya ersättare ska väljas in.

Lagens regler för Valprövningsnämnden förutsätter att myndigheterna följer Vallagens föreskrifter. Eftersom många val är överklagade är det viktigt att Valprövningsnämnden med hjälp av Valmyndigheten kontrollerar om några protokoll har ändrats utan att det skett vid en offentlig förrättning. Valprotokollsändringarna i lönndom är intolerabla.

För att klara av vissa av dessa problem kanske man i rättelseproceduren kan ta hjälp av vår nya förvaltningslag 23 -28 §§ & 31 & 32 §§ förvaltningslagen.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

"välreglerade valsystem"
Pyttsan.
Man respekterar inte resultatet av detta "välreglerade valsystem" och då saknar det legitimitet och man kan då ifrågasätta om Sverige verkligen har ett demokratiskt politiskt system eller någonting annat.

Är det denna du syftar på?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lansstyrelsen-lamnar-inte-ut...

1. Kommunerna och valnämnderna räknar inte personkryss. Protokollen från valnatten innehåller inte dessa. Hur skulle länsstyrelsen kunna göra ändringar i något som inte finns? Upplys mig gärna om jag har fel.

2. Kan du någonstans peka ut information som visar att myndigheten ändrade kommunernas protokoll? Vad jag har sett på nyheterna är det är den slutliga räkningens listor som det ändrats i, alltså de listor som länsstyrelsen själv fyllt i. Dessa listor är inte samma som bilagorna som kommer med från kommunerna.

Man kan ha kritik mot spårbarheten i sammanräkningen, men det kan vara läge att ha sin fakta rätt och inte sprida rena lögner från din sida (se punkt 1).

Juristartisten anser att artikelförfattaren borde titta mer noggrant på länsstyrelsen och dess historia. Nuförtiden är länsstyrelsen en politisk myndighet. Det vill säga att landshövdingen som är en partipolitiker kan härja fritt med de anställda möjligen endast inskränkt av facket och arbetsdomstolen.

Att fiffla med protokoll och annat är inget nytt för länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har bara varit välskött i två perioder, innan Nils Edén och under den opolitiska perioden. Annars har länsstyrelsen varit en fiffel&båg verksamhet där det fuskats med precis allt och då särskilt protokoll. Då kan man fråga sig varför de skulle sköta rösträkningen, när det är en verksamhet som har absolut lägst risk i sådana sammanhang. Det finns ingen möjlighet för allmänheten att få rösträkningen omprövad eller "överklagad". Det finns inget straff för den som räknar fel annat än om landshövdingen blir sné och måste omorganisera stället.

Glöm inte systemet som inte tillåter valsedlar inuti själva båsen. Dessutom får andra personer följa med in i valbåsen, och se till att den röstande lägger i "rätt" valsedlar. Inte ens i DDR var detta tillåtet.

Nej, det är inte tillåtet att vara fler än en person i valbåset, och är ett av uppdragen för valförrättarna att se till att det hålls. Ja det har förekommit, och de förrättarna som passivt tillåtit det bör kraftigt kritiseras.

4 partier = 1 allians

S + L + C + MP = N-Y-A A-L-L-I-A-N-S-E-N

Så länge ingen straffas för valfusk kommer detta att fortsätta växa oavsett vad någon åldring jurist.kan tolerera. Och så länge fusket gynnar globalisterna vid makten kommer ingen att straffas av deras lydiga karriärsugna domare och åklagare. Så fortsätt ni rösta på asen men gnäll inte över följderna

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.