Skip to content

Vag berättelse om våld kan bero på hot - tonårsflicka omhändertas för att skyddas från hederskultur

Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Flickan har visserligen inte kunnat lämna några detaljer om det våld som hon skulle vara utsatt för hemma men enligt kammarrätten kan detta beror på att hon befinner sig i en sådan "hotande situation" som är typisk för hederskultur. Kammar-rätten går därför emot förvaltningsrätten och beslutar att flickan ska omhändertas enligt LVU. 

 

I maj 2017 omhändertogs en 17-årig flicka med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Beslutet fattades inledningsvis av Socialnämnden i Karlskrona kommun.

Flickan hade uppsökt en polisstation i Karlskrona och uppgett att hon blev slagen av sin pappa, att hennes släkt kontrollerade hennes sociala liv och att hon var inbokad på en enkelbiljett till sitt hemland för att bli bortgift.

Flickans egna uppgifter
Flickans pappa nekade till alla anklagelserna men medgav att han motsatte sig att hans dotter hade ett kärleksförhållande. Orsaken var att pojkvännen var tio år äldre och led av psykologiska krigsskador.

Förvaltningsrätten i Växjö konstaterade att målet helt byggde på flickans egna uppgifter och att hon tidigare hade varit föremål för utredningar på grund av långvariga problem i skolan. Någon "hedersproblematik" hade dock inte diskuterats i dessa utredningar.

När det gällde flickans anklagelser mot pappan och släkten ansåg förvaltningsrätten att dessa var för vaga för att kunna ligga till grund för LVU-vård.

Systern försvann med farbror
Socialnämnden överklagande domen till Kammarrätten i Jönköping men då hade ett flertal omständigheter förändrats.

Mamman hade rest tillbaka till hemlandet med familjens yngre barn. Flickans syster hade försvunnit med en farbror, vilket enligt flickan hade fått pappan att hota systern.

Hederskontext
Pappan hade i sin tur flyttat ihop med en kusin som var dömd för att ha misshandlat sin egen syster - och tvingades senare flytta till en annan stad efter hot från sin egen släkt.

Kammarrätten skriver i sin dom:

"F (flickan) har som bland annat framgår av den åberopade skyddsutredningen beskrivit att hon lever i en hederskontext. Socialnämnden har i kammarrätten redovisat nya uppgifter som stödjer detta och uppgivit att P (pappan) uttryckt att våld skulle användas mot F:s syster som försvann."

"Vidare har P i kammarrätten uppgivit att han flyttat för att komma ifrån hot från släktingar. Sammantagna talar uppgifterna med styrka för att familjen lever i sammanhang som präglas av heder."

Hotande situation
Kammarrätten konstaterar att flickan varken vid den muntliga förhandlingen i kammarrätten eller vid tidigare tillfällen har kunnat lämna några detaljerade uppgifter om det våld som hon skulle vara utsatt för utan att hans berättelse i själva verket är vag.

Kammarrätten skriver:

"Det kan mycket väl bero på att F, på grund av de uppgifter hon har lämnat, känner att hon befinner sig i en hotande situation. Uppgifter kan bidra till att hon som ung kvinna i en hederskontext kan bli särskilt utsatt. Vid den muntliga förhandlingen i kammarrätten hade F också svårt för att se sin far." 

Kan tvingas gifta sig
Enligt kammarrätten finns det en påtaglig risk för att flickan "förs bort, misshandlas eller tvingas gifta sig" och att hon därför är i behov av skydd.

Kammarrätten beslutar nu att flickan ska omhändertas med stöd av LVU och går alltså på socialnämndens linje.

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt