Skip to content

Trots regeringens nollvision - allt fler barn drabbas av vräkning

Under det första halvåret i år fick 231 barn vara med om att deras föräldrar förlorade sin bostad genom vräkning - en ökning med 43 barn jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Kronofogden.

 

- Vi vet inte säkert vad ökningen beror på. Men det är angeläget att kommuner och hyresvärdar fortsätter sitt gemensamma arbete för att förebygga vräkningar, säger Johan Krantz som är analytiker på Kronofogden.

År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Kronofogden för därför statistik över hur många barn som drabbas.

De senaste två åren har antalet barn som berörs av vräkning minskat kraftigt. Men nu har den utvecklingen brutits.

Fram till och med den sista juni i år vräktes 124 barnfamiljer, vilket är en ökning med 26 familjer jämfört med första halvåret förra året.

Det totala antalet barn som berördes av vräkningarna har därmed ökat från 188 till 231 barn.

- Siffrorna ligger fortfarande på mycket lägre nivåer än i början av 2010-talet. Det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån så få ärenden. Men det är ett tydligt trendbrott, säger Johan Krantz.

- Vi har också indikationer på att det är fler familjer med utländsk bakgrund som berörs nu än tidigare.

I en majoritet av Sveriges 290 kommuner berördes inga barn av vräkning under första halvåret 2018. Men antalet kommuner har ökat från 55 till 62 jämfört med samma period förra året.

I förhållande till kommunens befolkningsmängd sticker Södertälje ut. Kommunen har legat högt de senaste fem åren, men siffrorna visar att skillnaden är ännu större i år.

Blekinge, Gotland, Jämtland, Jönköping, Västerbotten är de enda län där inga barn är berörda.

Klicka på bilden nedan för att se tabellen län för län.

Källa: Kronofogden
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt