Skip to content

Telias "fria surf" för musik och sociala medier stoppas av domstol - strider mot lagen

Foto: Kiichiro Sato/AP/TT

Telias erbjudanden om fri "surf" till vissa sociala medier och "strömmade" musiktjänster strider mot lagen. Det slår förvaltningsrätten fast och går därmed på Post- och telestyrelsens linje om att förbjuda Telias tjänster.

 

Telia lanserade under våren 2016 två erbjudanden för mobiltelefoni och mobilt internet.

Ett av erbjudandena innebar att kunden fick "fri surf" på ett antal sociala medier - Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik - utan att den "surf" som ingick i abonnemanget minskade. Även om kundens "surf" tog slut kunde han eller hon med andra ord fortfarande besöka dessa sociala medier.

"Strömmad" musik
Det andra av Telias erbjudanden gick ut på att kunden fritt kunde  "strömma" tjänster och applikationer för musik, ljudböcker eller radio - bland annat Spotify, Radio Play, Storytel och Sveriges Radio - utan att det påverkade kundens "surf". Kunden kunde alltså utnyttja dessa tjänster även om datamängden var helt förbrukad.

Post- och telestyrelsen, PTS, reagerade på erbjudandena och ansåg att dessa så kallade trafikstyrningsåtgärder strider mot EU:s bestämmelser om "åtgärder rörande en öppen internetanslutning" - alltså den så kallade TSM-förordningen.

Trafikstyrning förbjuden
Enligt TSM-förordningen är grundregeln att internetleverantörer ska behandla all internettrafik likvärdigt. Endast i vissa undantagsfall får en leverantör genomföra "trafikstyrningsåtgärder".

PTS beslutade därför att Telia skulle upphöra med dessa erbjudanden.

Telia överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som dock delar PTS:s bedömning.

Strider mot lagen
Förvaltningsrätten slår fast att "den tekniska åtgärd som Telia vidtar inom ramen för de aktuella erbjudandena när slutanvändaren har förbrukat sin avtalade datavolym är en sådan trafikstyrningsåtgärd som inte är tillåten enligt artikel 3.3 i TSM-förordningen".

Förvaltningsrätten skriver dessutom:

"Trafikstyrningsåtgärden sker när slutanvändaren endast ges tillgång till vissa applikationer och tjänster på internet, men blockeras att få tillgång till övriga."

Förvaltningsrätten går därför på PTS linje och avslår Telias överklagande.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt