Skip to content

Svenska HD stoppar utlämning av rysk desertör - riskerar förföljelse av ryska myndigheter

Foto: AP/TT

Högsta domstolen säger nej till att lämna ut en rysk medborgare som har begärts utlämnad för att han deserterat från den ryska armén för nio år sedan. Enligt HD finns det en "konkret och reell" risk för att ryska myndigheter kommer att utsätta honom för brott mot mänskliga rättigheter.

 

Den ryska nationen har vänt sig till Sverige och krävt att en rysk 28-årig man ska utlämnas till Ryssland där han ska lagföras för brott.

28-åringen häktades år 2009 i sin frånvaro av en rysk militärdomstol misstänkt för desertering och stöld. Enligt häktningsbeslutet hade mannen en natt i juli samma år lämnat sin militärtjänstgöringsplats i Sydossetien och tagit med sig vapen och ammunition.

Trakasserades och misshandlades
Mannen har själv förklarat att han under tjänstgöringen i Sydossetien uttalade sig kritisk om den ryska militära närvaron där – någonting som ledde till att han både trakasserades och misshandlades.

När hans uppfattning om situationen i den ryska armén fick spridning i massmedia och uppmärksammades av georgiska politiker bestämde han sig för att fly. Han lämnade sin postering och korsade gränsen till Georgien där han sökte asyl och fick flyktingstatus.

Han visades sedan i Georgien i många år men efter en försämring i säkerhetsläget i Georgien kom han år 2013 till Sverige med hjälp av FN:s flyktingorgan UNHCR.

Flyktingstatus
Han beviljades sedan permanent uppehållstillstånd i Sverige och fick flyktingstatusförklaring även i Sverige. Migrationsverket konstaterade att det fanns en "konkret och reell risk" att mannen skulle utsättas för flyktinggrundande behandling av företrädare för ryska myndigheter om han återvände till Ryssland.

Risken beror i sin tur på mannens "uttalat och kända negativa inställning till Rysslands militära närvaro i Sydossetien" – samt hans asylansökan i Georgien.

Riskerar förföljelse
Högsta domstolen har nu prövat Rysslands begäran om att mannen ska utlämnas dit och kommer fram till att det inte finns någonting som talar för att göra en annan bedömning än den Migrationsverket har gjort.

HD pekar på att utlämning inte får ske av den som på grund av härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning eller annars på grund av politiska förhållanden löper risk att utsättas för förföljelse av den andra staten.

HD slår därför fast att mannen inte ska lämnas ut till Ryssland.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt