Skip to content

"Socioekonomisk resursfördelning" på skolan i sex av tio kommuner - "väcker frågor om skollagen"

Kungsholmens grundskola. Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX

En ny kartläggning från SKL visar att sex av tio kommuner tillämpar en "socioekonomisk resursfördelningsmodell" för grundskolan. Detta innbebär att pengar styrs till skolor utifrån elevsammansättning med syfte att kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende av deras bakgrund.

 

- Kartläggningen visar att det finns kommuner som har uppenbara skäl att tillämpa en socioekonomiskt viktad resursfördelning, samtidigt som det finns kommuner som inte har det behovet, säger Maria Caryll, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

- Det väcker frågan om hur motiverat det är att ha en generell reglering i skollagen som säger att alla kommuner ska differentiera resurserna utifrån dessa faktorer.

Sammanlagt svarar 158 av 277 kommuner att de tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell i grundskolan.

Av storstads- och storstadsnära kommuner är det tre fjärdedelar och av de små och glesbygdskommunerna strax över hälften.

Enligt kartläggningen har många kommuner har tillämpat socioekonomiska resursfördelningsmodeller under en lång tid.

De vanligaste faktorerna bakom omfördelningen är vårdnadshavarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

Drygt fyra av tio kommuner som besvarat enkäten uppger att de inte tillämpar någon socioekonomisk resursfördelningsmodell.

Av dessa uppger fler än hälften att de inte har det behovet eftersom kommunen har få skolor utan några påtagliga skillnader i elevsammansättningen.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt