Skip to content

Sex av tio kommuner kritiska - reglerna om medfinansiering hotar landets yrkesutbildningar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

För få sökanden och kravet på medfinansiering från kommunerna är två av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbild-ningar inom så kallat regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

- Det är skillnad på att erbjuda ett brett utbud och att genomföra utbildningarna, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL. 

Rapporten, som bygger på enkätsvar från 42 av 48 huvudsökande kommuner av statsbidraget för regionalt yrkesvux, visar även att även om utbudet ofta finns, kan det finnas andra hinder för att genomföra utbildningarna.  

För få sökanden
I enkäten uppger två tredjedelar av kommunerna att ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar är att det är för få sökanden.

Av rapporten framgår att bristen på sökande är särskilt påtaglig inom vissa yrkesområden, som restaurang, livsmedel samt hotell och turism.

- För att få fler vuxna att vilja söka yrkesutbildningar ser vi bland annat att det behövs mer samverkan med företag och branscher, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Medfinansiering
Studiens resultat pekar även på att kravet på medfinansiering av lika många platser som kommunerna får statsbidrag för är ett stort problem.

Sex av tio huvudsökande kommuner anger att kravet i stor eller ganska stor utsträckning begränsar hur många platser de erbjuder inom regionalt yrkesvux.

- SKL har tidigare framfört att medfinansieringskravet behöver sänkas. Det är ett problem redan idag och riskerar att bli ett än större problem i ett sämre konjunkturläge, säger Per-Arne Andersson.

Rapporten bygger på en enkät som genomfördes i maj–juni i år.

Syftet med regionalt yrkesvux är att öka utbudet av yrkesutbildningar och tillgodose arbetslivets behov av arbetskraft.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt