Skip to content

Sex år gamla bilder på Ebba Busch Thor illustrerade "aktuell händelse" - därför vann DN KD-tvisten

KD-politikern Sara Skyttedal, partiledaren Ebba Busch Thor och DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Foto: Anders Wiklund/TT, Claudio Bresciani/TT och Izabelle Nordfjell/TT

Trots att det hade gått sex år sedan fotografierna på Ebba Busch Thor hade tagits så publicerades de i DN för att illustrera en "aktuell händelse". Därmed gällde det undantag för nyhetsförmedling som finns i upphovsrättslagen. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast och går därmed helt på DN:s linje.

 

Tvisten kretsar runt bilder som har tagits av kristdemokraten Sara Skyttedal i samband med en resa till Israel under 2009 där även KD:s nuvarande partiledare Ebba Busch Thor deltog.

Ebba Busch Thor blev under ett besök i Golanhöjderna fotograferad framför ett militärfordon då hon hade på sig en T-shirt med den israeliska arméns kännetecken - och texten ”Israel Defence Forces”. På en annan bild syntes Sara Skyttedal när hon satt i ett militärfordon.

Kandiderade som partiledare
I samband med att det i februari 2015 blev känt att Ebba Busch Thor kandiderade till posten som partiledare i KD publicerade DN en artikel med rubriken ”Ebba Busch Thor på kontroversiella bilder i Israel”. Artikeln illustrerades med fotografierna från Sara Skyttedals Facebook.

Sara Skyttedal stämde tidningen och krävde 28 000 kronor i skadestånd för upphovsrättsintrång. Sara Skyttedal har pekat på att hennes bilder har använts olovligen och att hon inte har namngetts som fotograf.

Patent- och marknadsdomstolen gav Skyttedal delvis rätt och beslutade att DN skulle betala 10 000 kronor för publiceringen av vissa bilder där varken Sara Skyttedal eller Ebba Busch Thor förekom.

Koppling till aktuell händelse
Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu slår fast att DN:s publicering i sin helhet har skett i enlighet med upphovsrättslagen och EU-rätten.

Bilderna har nämligen genomgående haft koppling till redogörelsen för en aktuell händelse – någonting som gör publiceringen tillåten och som enligt överdomstolen inte bara omfattar tryckt media utan även tidningens webbupplaga och publicering på mikrobloggen Twitter.

Undantag i lagen
Bestämmelsen är ett undantag i upphovsrättslagen som finns för att främja en allsidig nyhetsrapportering av aktuella händelser.

Överdomstolen skriver:

"Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det förhållandet att Ebba Busch Thor förekom som en möjlig kandidat i medias rapportering om det stundande partiledarvalet i Kristdemokraterna tillsammans med det förhållandet att det var fråga om fotografier från en resa i Israel som det inte rapporterats om i media tidigare innebär att det var fråga om redogörelse för en aktuell händelse."

"Vid denna bedömning fäster domstolen vikt vid att det mot bakgrund av den pågående Mellanösternkonflikten fanns ett informationsintresse för att en möjlig partiledare förekom på bl.a. ett fotografi vid ett militärfordon i Israel. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen saknar det betydelse att fotografierna skildrade en resa som hade gjorts längre tillbaka i tiden, eftersom resan blev aktuell tillsammans med det stundande valet av partiledare."

Offentliggjorda via Facebook
De bilder som inte föreställt politikerna har ändå belyst ”sammanhanget för den aktuella resan” på ett journalistiskt motiverat sätt, anser överdomstolen.

För att fotografier ska kunna publiceras fritt krävs det dessutom att de från början har offentliggjorts lovligen. Detta är enligt överdomstolen uppfyllt i och med att Sara Skyttedal själv hade laddat upp bilderna publikt så att vilken Facebook-användare som helst har kunnat komma åt dem utan att ”vara vän” med henne.

530 000 i rättegångskostnader
Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därmed att DN har haft rätt att använda bilderna utan att betala någon ersättning till Sara Skyttedal - och trots att hon inte samtyckt till användningen.

Sara Skyttedal ska också betala DN:s rättegångskostnader med totalt 530 000 kronor.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt