Skip to content

Sex år gamla bilder på Ebba Busch Thor illustrerade "aktuell händelse" - därför vann DN KD-tvisten

KD-politikern Sara Skyttedal, partiledaren Ebba Busch Thor och DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Foto: Anders Wiklund/TT, Claudio Bresciani/TT och Izabelle Nordfjell/TT

Trots att det hade gått sex år sedan fotografierna på Ebba Busch Thor hade tagits så publicerades de i DN för att illustrera en "aktuell händelse". Därmed gällde det undantag för nyhetsförmedling som finns i upphovsrättslagen. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast och går därmed helt på DN:s linje.

 

Tvisten kretsar runt bilder som har tagits av kristdemokraten Sara Skyttedal i samband med en resa till Israel under 2009 där även KD:s nuvarande partiledare Ebba Busch Thor deltog.

Ebba Busch Thor blev under ett besök i Golanhöjderna fotograferad framför ett militärfordon då hon hade på sig en T-shirt med den israeliska arméns kännetecken - och texten ”Israel Defence Forces”. På en annan bild syntes Sara Skyttedal när hon satt i ett militärfordon.

Kandiderade som partiledare
I samband med att det i februari 2015 blev känt att Ebba Busch Thor kandiderade till posten som partiledare i KD publicerade DN en artikel med rubriken ”Ebba Busch Thor på kontroversiella bilder i Israel”. Artikeln illustrerades med fotografierna från Sara Skyttedals Facebook.

Sara Skyttedal stämde tidningen och krävde 28 000 kronor i skadestånd för upphovsrättsintrång. Sara Skyttedal har pekat på att hennes bilder har använts olovligen och att hon inte har namngetts som fotograf.

Patent- och marknadsdomstolen gav Skyttedal delvis rätt och beslutade att DN skulle betala 10 000 kronor för publiceringen av vissa bilder där varken Sara Skyttedal eller Ebba Busch Thor förekom.

Koppling till aktuell händelse
Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu slår fast att DN:s publicering i sin helhet har skett i enlighet med upphovsrättslagen och EU-rätten.

Bilderna har nämligen genomgående haft koppling till redogörelsen för en aktuell händelse – någonting som gör publiceringen tillåten och som enligt överdomstolen inte bara omfattar tryckt media utan även tidningens webbupplaga och publicering på mikrobloggen Twitter.

Undantag i lagen
Bestämmelsen är ett undantag i upphovsrättslagen som finns för att främja en allsidig nyhetsrapportering av aktuella händelser.

Överdomstolen skriver:

"Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det förhållandet att Ebba Busch Thor förekom som en möjlig kandidat i medias rapportering om det stundande partiledarvalet i Kristdemokraterna tillsammans med det förhållandet att det var fråga om fotografier från en resa i Israel som det inte rapporterats om i media tidigare innebär att det var fråga om redogörelse för en aktuell händelse."

"Vid denna bedömning fäster domstolen vikt vid att det mot bakgrund av den pågående Mellanösternkonflikten fanns ett informationsintresse för att en möjlig partiledare förekom på bl.a. ett fotografi vid ett militärfordon i Israel. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen saknar det betydelse att fotografierna skildrade en resa som hade gjorts längre tillbaka i tiden, eftersom resan blev aktuell tillsammans med det stundande valet av partiledare."

Offentliggjorda via Facebook
De bilder som inte föreställt politikerna har ändå belyst ”sammanhanget för den aktuella resan” på ett journalistiskt motiverat sätt, anser överdomstolen.

För att fotografier ska kunna publiceras fritt krävs det dessutom att de från början har offentliggjorts lovligen. Detta är enligt överdomstolen uppfyllt i och med att Sara Skyttedal själv hade laddat upp bilderna publikt så att vilken Facebook-användare som helst har kunnat komma åt dem utan att ”vara vän” med henne.

530 000 i rättegångskostnader
Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därmed att DN har haft rätt att använda bilderna utan att betala någon ersättning till Sara Skyttedal - och trots att hon inte samtyckt till användningen.

Sara Skyttedal ska också betala DN:s rättegångskostnader med totalt 530 000 kronor.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Hur kan rättegångskostnaderna hon förpliktas betala ha fått rusa upp till 530.000 kr? Är det inte dags att bestämma rättegångskostnaderna i relation till processföremålets värde?

En vanlig metod av företag att skrämma privatpersoner ifrån att processa. En elegant lösning vore att företaget vid en eventuell vinst bara kan räkna med att få kostnader täckta motsvarande andra partens kostnader. Jag kan tänka mig att en del rakryggade jurister då skulle arbeta pro bono.

Därför bör advokaterna inte slentrianmässigt - som de gjorde när jag var yrkesverksam - vitsorda skäligheten i sig i motpartsombudens räkningar. Domstolen bör få tillfälle att granska skäligheten i räkningarna, ställt mot processföremålet och dess värde.

För egen del vitsordade jag nära nog aldrig motpartens arvodesyrkande, utan överlämnade bedömningen till rätten. Rimligt och samtidigt kollegialt .

Findus skrev några kloka ord som har försvunnit. Obegripligt då det handlar om ett parallellfall. Gubben Pettson är inför rätta för att han har delat på en bild som inte var hans. Pettson räknar med att kamma hem minst en halv miljon:

https://petterssonsblogg.se/2018/10/08/pettersson-besoker-stockholms-tin...

På tal om massmedia. Danmarks Radio gör sig av med 400 obehövliga anställda. Ett antal kollegor har gått ut i strejk. Att de bara vågar. Chansen finns för att det uppdagas att de inte heller behövs.

https://www.svt.se/kultur/medier/dr-journalister-arbetsvagrar-i-sympati-...

Nu väntar vi med spänning på att vår nya regering ta itu med SR/SVT. Där finns en hel öhövliga person inom public service. Åkesson har lovat lägga ned P3.

Jag uppfattar det som extremt långsökt tolkning av upphovsrätten - i princip så omfattande att ingen upphovsrätt gäller för nyhetsmedia, om de väljer den vinklingen.

Det är också en kraftig omtolkning av upphovsrätten - jämfört med tidigare rättsfall och praxis.

Rätt uppfattat. Lagen gäller inte för SR/SVT, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet och andra blaskor. Däremot gäller den i högsta grad för Samhällsnytt, Fria Tider, Petterssons blogg och andra sanningssägare.

Lagen den har sina blottor. Men 10 december blir det andra bullor.

23 § Offentliggjorda konstverk får återges
i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte,
i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form och
i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation.

Jag tycker det är ganska tydligt. Mig veterligen har de här undantagen alltid funnits.

Menar du att gubben Pett'son inte skulle ha ställs inför rätta?

I bla detta ämne rekommenderas fredagsintervjun med Sara Skyttedal i nättidningen Kvartal. Dn må ha fått rätt i juridsk mening men frågan är väl om man bla inte helt enkelt gjort det lätt för sig och ridit på en delvis usel lagstiftning vilket bla gör det svårt för frilansfotografer.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.