Skip to content

Högsta förvaltningsdomstolen: Handlingar från "Scientologbibeln" kan inte hållas hemlig

Foto: DJ

Handlingar som uppges komma från den så kallade Scientologbibeln kan inte hållas hemliga. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett mål som kommer från från Riksrevisionen.

 

Riksrevisionen mottog i augusti en begäran om att få ta del av handlingar som uppgavs komma från den så kallade scientologbibeln.

Den man som gjorde begäran hade själv bifogat en handling benämnd "Scientology documents NOTs, OT II and OT III" i ett mejl till Riksrevisionen.

Till stöd för sin begäran att sedan få ut handlingen bifogade mannen en länk till en hemsida där handlingen finns och där alla som besöker sidan kan ta del av den. Han menade att materialet är så allmänt tillgängligt redan att det inte kan anses innebära någon kommersiell skada om handlingen lämnas ut.

Upphovsrättsligt skyddat
Riksrevisionen ansåg dock att handlingen utgör "åtminstone delar av ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse".

Dessutom menade Riksrevisionen att det fanns "särskild anledning" att anta att verket inte tidigare offentliggjorts i den mening som avses i upphovsrättslagen – bland annat framhöll man att mannen själv kallat den för "hemlig".

Riksrevisionen avslog därför mannens begäran.

Eftersom sådana beslut hos Riksrevisionen överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen så överklagade mannen beslutet dit.

HFD säger ja
Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att Riksrevisionen ska lämna ut handlingen till mannen. HFD skriver:

"Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning uppfyller den begärda handlingen inte förutsättningarna som krävs för att sekretessbestämmelsen i 31 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig. Eftersom någon annan sekretessbestämmelse inte hindrar ett utlämnande ska handlingen lämnas ut."

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt