Skip to content

Sänkt straff för "Gryningspyromanens" återfall - hämnden med brandattentat misslyckades

"Gryningspyromanen" döms till två år och tre månaders fängelse av Svea hovrätt. Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Det var "bara" försök till mordbrand när den så kallade Gryningspyromanen försökte tända eld på Socialförvaltningen i Köping med brinnande olja - men misslyckades. Det slår hovrätten fast och sänker straffet till två år och tre månaders fängelse samtidigt som mannens villkorliga frigivning från sitt förra straff förklaras förverkad.  

 

Den idag 54-årige så kallade "Gryningspyromanen" dömdes i juni 2011 till åtta års fängelse, huvudsakligen för elva fall av grov mordbrand.

Han frigavs villkorligt i slutet av april 2016 men åtalades igen i våras vid Västmanlands tingsrätt för en rad brott - bland annat nya brandattentat.

Olja i "pappränna"
Enligt åklagaren borde mannen i första hand dömas för fullbordad mordbrand efter ett brandattentat mot socialförvaltningens i Köping en natt i december 2017 då mannen hade slagit sönder ett fönster och med hjälp av en ”pappränna” hällt in rapsolja i ett kontorsrum. Han hade därefter kastat in en brinnande papperstuss som dock hamnade på ett skrivbord och brann upp utan att antända oljan.

Mannens DNA har säkrats både på fönsterrutan och pappersrännan och det finns bevisning som placerade honom i Köping i samband med brottet.

Enligt tingsrätten var det i och för sig bevisat att det var den tilltalade som hade utfört attentatet men att det inte kunde sägas att ”elden hade kommit lös”. Det handlade därför inte om något fullbordat mordbrandsbrott, utan om ett försök till mordbrand där bara tillfälliga omständigheter gjort att någon brand aldrig hade uppstått.

Hämnd mot socialförvaltningen
Mannen hade enligt tingsrätten, av allt att döma, utfört attentatet som en hämnd mot socialförvaltningen men varken detta eller spridningsrisken gjorde att mordbrandsförsöket skulle bedömas som grovt. Han dömdes därför för försök till mordbrand på den åtalspunkten.

Mannen hade också åtalats för grov mordbrand efter en brand i ett trähus i Arboga som uppstod på midsommardagens morgon 2017.

"Jag backar inte en millimeter"
Bland bevisningen fanns en SMS-dialog som "Gryningspyromanen" hade haft med sin kontaktperson vid polisen i Skåne i maj 2017 – en konversation där mannen bland annat ställde flera krav som skulle uppfyllas till midsommar och att han annars skulle ”köra en runda till”. Av mannens SMS framgår bland annat:

"Jag backar inte en millimeter, jag tar ett kliv framåt till midsommar om inte dina kollegor fattar... fatta att det brinner i knutarna... JAG HAR INGET ATT FÖRLORA PÅ ATT KÖRA EN RUNDA TILL MED ER! DET ÄR BARA NI SOM KAN SE TILL ATT DET BLIR PÅ ETT ANNAT VIS... ”helvete vad jag ska statuera exempel denna gången, någon gång borde ni lära er... är det inte fixat till midsommar så kör jag tills den dagen jag dör, ingen återvändo.”

Åklagaren åberopade också det faktum att mannen i maj 2017, genom att fylla i ett kontaktformulär på polisens hemsida, har framfört "synnerligen argsint hållna krav av olika slag och därvid angivit att kraven skulle vara uppfyllda till midsommar, annars skulle olika saker kunna hända". Han förklarade samtidigt att han promenerade i Arboga - "en vacker stad". 

Kan inte bindas till Arboga
Mannen har också i början av januari 2018 också skrivit ”sist jag var i ARBOGA blev jag lack på er, vilket ni nog märkt”.

Enligt tingsrätten saknades det dock bevisning som kunde binda mannen till Arboga vid tidpunkten för branden och även om meddelandena var "besvärande" för honom så friades han av tingsrätten åtalspunkten om grov mordbrand.

Polisen borde ha agerat
Tingsrätten noterade samtidigt att polisen i Skåne inte kommunicerat mannens hot till polisen i i Köping och Arboga där 54-åringen bosatt sig efter sin villkorliga frigivning - någonting som kunde ha gjort att bevisning inte kunde säkras. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"I efterhand kan det tyckas att det borde ha varit naturligt för polisen i Skåne, med hänsyn till X (den tilltalades) tidigare brottsliga verksamhet, att vidarebefordra X meddelanden till polisen i den del av landet, där denne numera är bosatt. Så har inte skett utan tvärtom tycks polisens misstankar mot X för att ha anlagt denna brand (i Arboga) ha uppkommit först då denne misstänktes för händelsen i Köping den 4 eller 5 december 2017."

"Åklagaren har - sannolikt beroende på att polisen här inte förrän tidigast i december misstänkte X för branden i Arboga - inte kunnat åberopa några masttömningar eller bilder från övervakningskameror eller liknande bevisning till utredande var X befann sig på midsommarnatten." 

Villkorlig frigivning förverkad
Mannen dömdes samtidigt för flera andra brott, bland annat stöld och grovt barnpornografibrott. Enligt en rättspsykiatrisk undersökning har han en psykisk störning som dock inte är "allvarlig" i straffrättslig mening och han kan därför dömas till fängelse.

Mannen dömdes till två år och åtta månaders fängelse. Tingsrätten beslutade samtidigt att "Gryningspyromanens" tidigare villkorligt medgivna frihet på ungefär lika lång tid skulle förverkas – någonting som i praktiken innebar att han dömdes att avtjäna drygt fem år i fängelse.

Både den dömde och åklagaren överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Endast papperstussen brann
"Gryningspyromanen" begärde i första hand att han skulle frias från åtalet om mordbrandsförsöket i Köping och för flera andra brott och ansåg att straffet och förverkandet av den villkorliga frigivningen skulle sättas ned.

Åklagaren krävde samtidigt att brandattentatet i Köping skulle rubriceras som grov mordbrand eller åtminstone försök till grov mordbrand och att straffet skulle skärpas.

Hovrätten instämmer dock i stort i tingsrättens resonemang och dömer mannen för försök till mordbrand när det gäller attacken mot socialförvaltningen. Hovrätten skriver i sina domskäl:

"När det gäller frågan om brand kan anses ha blivit anlagd är det till att börja med klarlagt att det enda föremål som i slutändan brann var den papperstuss som X fört in genom hålet i fönstret och som avsatte viss förkolning på skrivbordsskivan, innan den självslocknade." 

Lindrar straffet
Hovrätten slår därför fast att det inte handlar om något fullbordat brott. När det gäller brottsrubriceringen skriver hovrätten:

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att fara för brottets fullbordan var utesluten endast p.g.a. tillfälliga omständigheter. X har alltså gjort sig skyldig till försök till mordbrand. Även i fråga om rubriceringen delar hovrätten tingsrättens bedömning." 

Hovrätten lindrar dock straffet till två år och tre månaders fängelse. Mannens återfall i likartad brottslighet gör också att hela den villkorligt medgivna friheten är förbrukad.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Kommer osökt att tänka på följande inledning i dom från en tingsrätt norröver. Forntid visserligen men passande även idag. Vanetjuven Johansson var av tingsrätten dömd för stöld och friades därefter i hovrätten. Någon tid senare stod Johansson återigen inför skranket åtalad för stöld. Tingsrätten fällde Johansson och inledde domen på följande sätt. " Johansson, som med hovrättens goda minne, bedriver tjuvnad i häradet .....................". Formuleringen bör vara aktuell och kunna användas av tingsrätterna vid kommande rättegångar mot den nu dömde. För det är väl ingen som tror att den dömde kommer att upphöra med sin brottslighet ?

Bör den vara aktuell? Mannen friades inte av hovrätten, utan fick ett lite kortare fängelsestraff.

Tyvärr i hög grad aktuell, tyvärr ! Kortare straff hör kanske inte hit med tanke på mannens " track records " ?

Det vore väl knäppt av tingsrätten att resonera så om den enda skillnaden mellan domstolarna var att tingsrätten tyckte att fängelsestraffet skulle vara några månader längre?

1. Mycket bra inlägg av Iakttagaren med referens till tingsrätten "norröver"!

2. Skall en seriöst arbetande hovrätt sänka ett straff från två år åtta mån till två år tre mån? Tror sig hovrätten kunna på ett matematiskt sätt bestämma ett rättvist straff? Det drar fastmera ett löjets skimmer över hovrätten.

Det fattas tveklöst mycket i den skallen. Men problemet är att han inte anses tillräckligt sjuk för att kunna dömas till vård, vilket är ett stort problem för då hade man kunnat spärra in honom för tid och evighet. Men denna typ av asocialt och samhällsfarligt beteende borde ändå resultera i att man kryssar honom och låser in honom på rättspsyk.

"Mannens DNA har säkrats både på fönsterrutan och pappersrännan och det finns bevisning som placerade honom i Köping i samband med brottet."
Ett inte särskilt intelligent modus operandi med andra ord.

Modus Hoperandi är inte något jag känner till. Men tanken var väl att fönsterrutan och pappersrännan och DNA och hela skiten skulle brinna upp.

Men då är han snart ute igjen !
Alla förtjänar en ny möjlighet

Nog känns det som om lagstiftaren vad gäller denna typ av livslång brottslighet, ur ett skyddsperspektiv, borde införa förvaringsstraff där gärningsmannen " tas av banan" för resten av livet eller i vart fall till dess han av åldersskäl inte längre orkar begå brott. Dessutom utan möjlighet för domstol att meddela mildare dom / villkorlig frigivning. En sådan lagstiftning torde dessutom skydda brottslingen från offer som planerat att ta lagen i egna händer vilket lär ha varit fallet på den aktuelle gärningsmannens gamla hemort.

Förslaget låter som internering enligt 30 kap brottsbalken i gammal lydelse.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.