Skip to content

"Samarbetet med kommunerna avgörande" - 80 procent av årets kvotflyktingar redan i Sverige

Foto: Renata Brito/AP/TT

80 procent av de så kallade kvotflyktingar som Sverige ska ta emot i år har redan kommit hit. Nu återstår cirka 1 000 personer och Migrationsverket planerar ytterligare tre resor innan året är slut.

 

- Tack vare insatsen i slutet av 2017 kunde vi överföra många kvotflyktingar i början av året, och därefter har arbetet flutit på bra, säger Oskar Ekblad, chef för ”vidarebosättningen”, som Migrationsverkets arbete med kvotflyktingar kallas.

- Vi tror att vi kan fylla kvoten redan i november.

UNHCR väljer
Kvotflyktingar är personer som redan har flytt från sitt land och blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

Enligt Migrationsverket är Sverige världens tredje största mottagarland av kvotflyktingar och har på två år har ökat antalet från 1 900 till 5 000 personer efter beslut från regeringen. Hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige i år. De flesta kommer från Mellanöstern och Nord- och Östafrika.

Individuell prövning
Det är UNHCR som gör en bedömning av vilka flyktingar som bör erbjudas så kallad vidarebosättning. Därefter presenteras enskilda eller grupper av flyktingar för Sverige varvid Migrationsverket gör en individuell bedömning av varje persons ärende.

Vissa ärenden kan utredas från Sverige medan andra behöver utredas på plats. Hittills i år har Migrationsverket genomfört nio delegationsresor till bland annat Niger, Egypten och Turkiet.

Ytterligare tre resor är, enligt Migrationsverket, planerade innan året är slut.

Nystart i Sverige
När en kvotflykting kommer till Sverige blir personen direkt mottagen av en kommun, som ordnar med bostad och etableringsinsatser – någonting som enligt Migrationsverket fungerar bra.

- Samarbetet med kommunerna är helt avgörande för vidarebosättningsarbetet. Utan deras mottagande skulle vi inte kunna erbjuda de här människorna en nystart i Sverige, säger Oskar Ekblad.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt