Skip to content

"Religiösa värderingar får inte gå före svensk lag - vi är framtidens jurister för de hedersutsatta"

DEBATT - av Bekka Tarabay, jur.stud., Stockholms universitet

 

Att traditionella och religiösa värderingar går före svensk lag är oacceptabelt. Antalet tvångsomhändertaganden av hedersutsatta flickor kommer att öka om vi inte belyser problemet i god tid.

Det är ingen nyhet att antalet LVU-domar med koppling till hedersrelaterat våld och förtryck redan har ökat, vilket bland annat SVT har rapporterat om. Det är heller ingen nyhet att det föreligger ett stort mörketal då kartläggningen av hedersutsatta flickor är komplicerad.

Väldigt få ungdomar kommer öppet att räcka upp handen och erkänna hur och på vilket sätt uråldriga traditioner om hur en flicka ska leva sitt självständiga liv kränker hennes mest grundläggande fri- och rättigheter.

Det är vidare ingen nyhet att varken domstolsväsandet, Åklagaremyndigheten, advokatbyråer och socialarbetare öppet talar om den kunskapsbrist som råder för att förstå vad hederskultur egentligen är och hur det tar sig i uttryck.

Det gör mig otroligt fundersam och orolig över framtiden och över hur många unga flickor som kommer att tvångsomhändertas eller råka riktigt illa ut på grund av den rådande kunskapsbrist som finns hos myndighetspersonal men också bland oss jurister.

Jag får ofta höra att min generation av jurister är framtiden. Jag undrar: vilken framtid och för vem?

När en stor andel av juriststudenterna i framtiden enbart vill syssla med affärsjuridik, bolagsrätt eller klassisk familjerätt blir det tydligt att vi är framtidens jurister för vissa grupper i samhället.

Jag talar om de mest förmögna grupperna som inte utsätts för vardaglig kontroll av familjen i form av tvångsklädnad, tvångsäktenskap, social och sexuell kontroll i form av begränsningar av rörelsefriheten samt könsstympning.

Jag talar om den sortens kontroll som gemene man i Sverige enbart tror försiggår i tredje land. I själva verket är denna livsstil dessvärre verklighet för många unga flickor i Sverige och i synnerhet ute i våra "särskilt utsatta områden" där maktmissbrukande män tro sig härska över våra svenska gator och gärna vill tillämpa uråldriga traditionella principer på flickor.

Varför är föreläsarna på juristprogrammet duktiga på att belysa allt annat förutom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck?

Jag tror att det handlar om rädsla att ’"trampa någon på tårna". Eller handlar det kanske om förnekelsen av ämnet i sig på grund av bristande kunskap?

Jag tror att det handlar om rädsla att våga erkänna att det finns delar av världen vars män har en föråldrad kvinnosyn som också finns i Sverige men som inte anpassar sig till den lagstiftning som råder.  

Jag är väldigt besviken och väldigt trött på att ständigt behöva begära obligatoriska seminarier om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vem/vilka som oftast ligger bakom förtrycket och våldet, av vilka anledningar förtrycket och våldet förekommer samt till vilka syften och i synnerhet mot vem våldet utövas.

Jag är dock väldigt stolt och glad över den oerhört fina respons jag får av föreläsare på juristprogrammet när jag utifrån komparativa perspektiv jämför svensk rätt med utländsk rätt. Jag blir väldigt stolt och glad när föreläsare ser vikten av hur jag som student självmant kan belysa de problem som uppstår när enskilda personer försöker tillämpa traditionella och religiösa värderingar i våra domstolar.

Den så kallade Solna-domen är ett exempel där två nämndemän tillämpade uråldriga traditionsprinciper för att få en misstänkt man frikänd för hustrumisshandel. Nämndemännen hänvisade till att mannen kom från en ”finare” familj, vilket inte kunde göra honom till hustrumisshandlare. En sådan mentalitet är direkt kopplat till hederskultur och en vedervärdig kvinnosyn.

Tyvärr har jag ännu inte träffat någon föreläsare som själv har vågat belysa problemet med hur hedersrelaterat våld och förtryck är en del av vissa länders lagstiftning och hur våldet bland annat strider mot kvinnors rättigheter, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Tyvärr har jag ännu inte träffat någon föreläsare som själv har vågat belysa den problematik som uppstår hos våra myndigheter och inom domstolsväsandet när familjer bryter mot den svenska lagen och har ihjäl sina döttrar i namn av heder för att därefter rättfärdiga sitt handlade.

Tyvärr har jag ännu inte träffat någon föreläsare som har vågat belysa vikten av hur ett förändrat Sverige har påverkat rättsväsandet.

Jag hyser stor respekt för asylrätten men jag ser också gärna vikten att informera nyanlända som kommer till Sverige att uråldriga traditioner inte hör hemma här.

Jag ser också gärna vikten av att lagstiftningen hänger med i den rådande samhällsutveckling som försiggår där kvinnors rörelsefrihet, yttrandefrihet och rätt till sin sexualitet och kropp inskränks mot bakgrund av männens kontrollbehov.

Att traditionella och religiösa värderingar går före svensk lag är helt oacceptabelt. Att juristprogrammets institution ännu inte har genomfört en ordentlig utbildningsplan där ämnet ’’Hedersrelaterat våld och förtryck’’ ska anses vara ett obligatorium är för mig obegripligt.

Att enbart hålla en föreläsning på grundkursen i straffrätt om tvångsäktenskap är inte hållbart. Jag skulle gärna se en förändring av kursuppläggen som rör familjerätt, straffrätt och förvaltningsrätt för att på bästa sätt utbilda framtida åklagare, domare och advokater i hur en av Sveriges största jämställdhetsutmaningar tar sig i uttryck och hur vi tillsammans kan se till att inga fler flickor går samma öde till mötes som Pela och Fadime gjorde.

Vi är framidens jurister för alla människor i samhället och inte enbart för den som är VD i bolag, den som vill upprätta en bodelning eller för den som sitter häktad eller är dömd för brott. Vi är framtidens jurister för de mest utsatta i samhället. De som är hedersutsatta.

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Deras värderingar tillhör tidig medeltid, med de får alltmer att säga till om. Ett exempel:

https://ledarsidorna.se/2018/09/myndigheten-for-stod-till-trossamfund-al...

Utsatta för heder är ett nytt begrepp för mig. Är det nyspråk?

Frågar lite snabbt:

• Hur räknar man ut att en person blivit hedersutsatt?
• Vilka religioner handlar det om?
• Vilka religiösa värderingar specifikt?
(Hänvisningar + källor uppskattas)

Jag känner inte igen den här bilden, men det kan vara beroende av lärosäte. På Lunds universitet var det här något som uttryckligen berördes med gruppredovisning under straffrätten och som dök upp under seminarierna i såväl familjerätt som socialrätt. Att många vill bli affärsjurister är jag den förste att störa mig på, men de kommer ju inte heller att jobba med de här frågorna.

Jag tror det har att göra med att de flesta jurister är borgerliga. Feminismen - där unga flickors frihet ingår - har aldrig varit en viktig fråga ute på högerkanten. Moderaterna röstade som bekant nej till kvinnlig rösträtt. Det är ett socialt arv som är lika svårt att avveckla som hederskulturer.

Ja tacka vet jag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som verkligen har tagit krafttag mot hedersproblematiken och andra nysvenska utmaningar som antisemitism o.s.v.

Brist på feminism och vänsterperspektiv?
Är det NÅGOT lärosäten och utbildningar badats i senaste årtiondena är det genus, jämställdhet och feministiska ideal. Vänstern har gjort lite förutom att relativisera hedersvåld genom att likställa det med gemene alkoholiserade hustrumisshandlare, strikta föräldrar och eventuell traditionell uppfostran där man inte behandlat tjejer och killar exakt lika. Alla dessa saker mer eller mindre uppenbart fel.. Vänstern har med detta snarare försvarat och osynliggjort hedersvåld och visat sig totalt inkapabla att ta till sig nya perspektiv i frågor som rör kvinnor i andra kulturer än den ex den västerländska genom att ställa gruppen kvinnor mot gruppen män, och när de flesta både män och kvinnor är i genomgående hyggliga människor redo att stötta och hjälpa varandra har ni istället sått split. Du resonerar som om feminismen levt en dold tillvaro de sista 30 åren utan att få komma till tals och att svaret därför är ÄNNU MER feminism. Kom in i matchen.

Tyvärr slåss nog Bekka Tarabay mot övermakter. Klanröstande med ty åtföljande medeltida seder, förefaller vara det som gäller bland röstfiskande politiker. Här är det huvudet i sanden och vips finns inte problemen. Annat än för de som utsätts men de är trots allt ännu inte i majoritet dvs inte intressanta som "röstboskap".

Fö har europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i ett nyligen avgjort mål , överklagan från Österrike, klargjort att religiösa värderingar " övertrumfar" yttrandefrihet då de som hävdar sig kränkta av religionskritik kan komma att störa " den religiösa freden ". Man har även grundat domen på att uttalanden som kränker " religiösa känslor " - vad som nu ska innefattas i dessa ? - är straffbara. I princip har domstolen införlivat den sk Kairodeklarationen i europeisk rätt. Så Bekka Tarabay lär nog få stånga sig blodig för det fall " mörkermännen / bröderna" påstår sig grunda sitt förtryck på religion. Och där finns stora möjligheter om man läser koranen efter bokstaven.

Jag är också mer än förvånad att det är så tyst om detta i media (som bl.a. i Dagens Juridik). Finns inget behov att diskutera ämnet??

BLASFEMINS ÅTERKOMST

"Är det olagligt att kalla profeten Mohammed för en pedofil? Det var den fråga som The European Court of Human Rights (ECHR, baserad i Strasbourg) hade att ta ställning till. Den 25 oktober föll domen. Domslutet blev ett ”ja”! I domen skriver ECHR b.la. att ett sådant omdöme är kränkande mot islams profet och att uttalandet ”goes beyond the permissible limits of an objective debate”, samt att uttalandet ”could stir up prejudice and put at risk religious peace”. Ett domslut som innebär ett grundskott mot fri- och rättigheter som européer, under flera hundra år, dött och blött för att bli av med."

https://ledarsidorna.se/2018/11/blasfemins-aterkomst/

Heja dig Bekka!

Du belyser en mycket viktig fråga. Det är fegt och uselt av vuxna människor att inte "våga trampa någon på tårna". Med det resonemanget vill man hellre vara politiskt korrekt före att hjälpa utsatta människor. Usch!

Lycka till du Framtidens Jurist!

Även jag önskar dig, Bekka, lycka till i framtiden och hoppas du går i hamn med ditt rättsphatos. Som framgått av kommentarerna ovan finns mycket i övrigt att önska vad gäller den problematik du tagit upp. Tyvärr är juridik inte alltid detsamma som rättvisa.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.