Skip to content

Rådmans uppdrag som skiljeman "olämpligt" men engångsföreteelse - slipper disciplinstraff

Foto: Claudio Bresciani/TT

Rådmannen agerade visserligen fel när han åtog sig ett "olämpligt" uppdrag som skiljeman som han inte anmälde som bisyssla till sin chef. Han slipper dock disciplinpåföljd eftersom uppdraget var en engångsföreteelse. Det har Statens ansvarsnämnd beslutat.

 

En rådman anmäldes av lagmannen vid Uppsala tingsrätt till Statens ansvarsnämnd eftersom rådmannen hade haft bisysslor som han inte hade anmält till sin arbetsgivare.

Under hösten 2017 hade rådmannen åtagit sig uppdraget som skiljeman i en tvist som gällde en försäkringsskada.

Partsskiljeman
I sin anmälan konstaterade lagmannen att en domare, enligt praxis, kan åta sig ett uppdrag som ordförande i en skiljenämnd om man är utsedd som den tredje skiljemannen av de två partsutsedda skiljemännen medan man i allmänhet bör avhålla sig från att motta uppdrag som skiljeman utsedd av den ena parten i en tvist.

Anmälde inte bisysslor
Eftersom rådmannen hade fått sitt uppdrag av endast en av parterna skulle lagmannen inte ha tillåtit bisysslan om rådmannen hade anmält den.

Rådmannen hade dessutom låtit bli att anmäla en annan bisyssla som ersättande domarledamot i domkapitlet i Uppsala – en i och för sig tillåten bisyssla.

I sitt yttrande till nämnden uppgav rådmannen att han hade glömt bort att anmäla sina uppdrag, vilket var "beklagligt och felaktigt".

Han hävdade dessutom att han inte hade känt till att det var olämpligt att vara partsskiljeman.

I sitt beslut förtydligar nämnden nu att en domare "bör iaktta försiktighet" vid den typen av uppdrag.

Oaktsamhet
Även om det är visat att rådmannen har agerat felaktigt och att han därigenom i vart fall av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen, anser nämnden att agerandet "inte når upp till den nivå som föranleder en disciplinpåföljd".

Eftersom rådmannens uppdrag som skiljeman inte var permanent – utan ett enstaka uppdrag som numera är avslutat – och eftersom den andra bisysslan även av lagmannen bedömts vara tillåten, anser nämnden att förseelsen bör bedömas som ringa. Ärendet avskrivs därför.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt