Skip to content

RÅ går till HD om generös straffrabatt - räcker hundra grova barnvåldtäkter för maxstraff?

Riksåklagaren Petra Lundh begär att mannen ska dömas till maxstraffet - 14 års fängelse. Foto: Jessica Gow/TT och DJ

Hundra grova barnvåldtäkter mot barn borde ”sammantaget förtjäna det maximala straff som kan dömas ut” - 14 års fängelse. Det anser riksåklagaren Petra Lundh som nu går till Högsta domstolen och kräver att mannen, trots det svenska systemet med ”straffrabatt” för flerfaldig brottslighet, ska anses ha ”slagit i taket”.

 

Mannen dömdes ursprungligen av tingsrätten till elva års fängelse – ett straff som dock sänktes av Hovrätten över Skåne och Blekinge till nio års fängelse.

Domen omfattar närmare hundra fall av grov våldtäkt mot barn under en period på cirka fem år och grovt sexuellt övergrepp mot barn vid ett stort antal tillfällen. Samtliga brott har varit riktade mot ett och samma barn.

"Djupt kränkande och smärtsamt"
Riksåklagaren Petra Lundh har nu överklagat domen till Högsta domstolen och kräver att straffet ska skärpas till 14 års fängelse.

RÅ skriver i sitt överklagande:

”Det är fråga om synnerligen allvarliga, djupt kränkande och i flera fall smärtsamma sexualbrott riktade mot en mycket ung person (barn) som till följd av sin relation till X (den tilltalade), sin låga ålder när övergreppen inleddes, sin särskilda utsatthet och sårbarhet saknat alla möjligheter att värja sig och därmed freda sin sexuella integritet, vilket X hänsynslöst utnyttjat för att under lång tid och vid ett mycket stort antal tillfällen tillgodose sin egen sexuella tillfredsställelse.”

Har slagit i taket
Minimistraffet för en grov våldtäkt mot barn är fyra års fängelse och maxstraffet tio års fängelse. Det finns också möjlighet att vid upprepad brottslighet döma ut maximalt ytterligare fyra års fängelse vilket i praktiken innebär att maxstraffet kan bli 14 års fängelse – någonting som RÅ alltså anser borde dömas ut i det här fallet eftersom mannen brott ”har slagit i taket”.

Generös straffrabatt
Enligt RÅ har hovrätten tillämpat den så kallade asperationsprincipen – alltså principen om ”straffrabatt” vid flerfaldig brottslighet – alltför generöst RÅ skriver i sitt överklagande:

”Hovrättens straffvärdebedömning innebär att endast ett fåtal av alla de hundratals allvarliga gärningar (däribland grova med mycket höga straffvärden) X gjort sig skyldig till haft betydelse vid den samlade straffvärdebedömningen.”

”När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet måste enligt min uppfattning domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut.”

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Straffrabatt är sannolikt en av de företeelser inom juridiken som kommande generationer kommer att fördöma. Rabatten kan väl endast ses som ett sätt för Staten att spara pengar och kanske det är en av anledningarna till att främst hovrätterna gemenligen brukar kallas " rabattvaruhusen " ?

Asperationsprincipen är ideologiskt märklig och principiellt omotiverad av annat än humaniteten mot de dömda.

Varför ska en person som begår 100 grova våldtäkter slippa straff för 97 av dem?

Instämmer till stor del men vi måste ju ha ett tak för hur långt fängelsestraff vi maximalt kan döma ut. Annars skulle en vanlig buse dömas till 20 års fängelse för en av de vanliga rundorna med stölder/inbrott, grov olovlig körning, drograttfylleri, ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd etcetera...

Kanske ett tak men upp till det taket borde man kunna räkna ihop straffvärdet från varje enskilt brott tills man slår i taket. Det är rimligt.

Varför ”måste” vi det? Om det är en förstagångsförbrytare kanske det finns någon logik i att låta straffet vara lite kortare. Men de brott du räknar upp begås ju ofta av återfallsförbrytare som är dömda för dessa ”rundor” många gånger. Om något vore det väl bra för samhället att få bort dessa uppenbart oförbätterliga personer från gatan.

Taket har även rent samhällsekonomiska aspekter. Om varje enskilt brott skulle avdömas utifrån sitt verkliga straffvärde skulle vi ha många människor i fängelse väldigt länge... Dessutom kan man ställa sig frågan om det är rimligt att en tjuv ska avtjäna 20 år, eller 50 år, för förmögenhetsbrott och dyl...

I Sovjetunionen gick fångvården med vinst. Här har vi något att lära oss.

Från början ansåg man att GULag skulle medföra en omskolning och förbättring av individen. Sedan greps kamrat Naftalij Aronovitjj Frenkel för smugglingsbrott. När han satt i GULag skrev han till kamrat Stalin och klagade över hur ineffektivt systemet var, och föreslog reformer som skulle göra GULag lönsamt. Kamrat Stalin accepterade förslagen och gjorde kamrat Frenkel till lägerkommendant och så småningom chef för BAMLag. Millioner misstänkta folkfiender hamnade därefter i GULag, som blev en viktig del av den sovjetiska ekonomin fram till kamrat Stalins död 1953. Det är detta kamrat Sjöstedt har i tankarna när han vill avskaffa marknadsekonomin.

Faktum är att vi behöver få till ett avtal med något eller några länder i Östeuropa som verkligen kan det där med fångvård, vi betalar bra för det mot att vi får skicka över de värsta brottslingarna dit för verkställighet. Tänker främst på Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien.
Eller varför inte tex. Eritrea eller Etiopien? Eller Thailand? Kan bli nästa framtidsindustri för dessa länder? Ett framtida biståndsprojekt? Alternativet är att göra det själv men problemet är att vi inte har några saltgruvor här i landet där de kan arbeta. Så vi får nog skicka dem på omskolning till Sibirien i alla fal. I många fall, som detta, har det nog gått snett redan vid pott-träningen. Men det är för sent att åtgärda det nu. Nu är det bara långvarig inlåsning samt kemisk kastrering och hårt kroppsarbete som gäller. På 1300-talet var man duktig på det där med fångvård, i alla fall kung Birger som lät fängsla sina bröder Erik och Valdemar och spärra in dem i en fängelsehåla i Nyköpingshus. Sedan kastade han nyckeln i Nyköpingsån......

Ytterligare en feodalherre som inspiratör till kamrat Stalin?

Som alla vet var kamrat Stalins historiska förebild kamrat Ivan "den förskräcklige". Kamrat Stalin lät spela in två filmer om kamrat Ivan, där den senare framstår som den verklige hjälte han var, trots att han var feodalherre.

Ungefär som kamrat Hampus Lindners offentligfinansierade film om kamrat Schyman, där hon framstår som den hjältinna hon är, särskilt som hon inte alltid utför naturbehoven i enlighet med småborgerliga konventioner.

Brott har också samhällsekonomiska aspekter, negativa sådana. Mängder av rättegångar, år efter år, för samma personer som kommer ut efter några månader och begår nya brott. Även det kostar pengar. Drograttfylleri, som du nämnde, ger böter eller upp till 6 mån fängelse (oftast böter). Patetiskt för ett brott som kan kosta liv.

Samhällsekonomiskt torde man kunna minska kostnaden genom att sätta internerna i arbete. Bör dana karaktären även för den gruppen och samtidigt ge dem " veckopeng" och ersättning till de skadelidande. Inhumant ? Nja..... det argumentet har jag aldrig hört när det gäller andra grupper utanför murarna.

Slippa straff??? Nja, man slipper knappast straff. Däremot vet vi alla som arbetar med straffrätt hur meningslöst ett fängelsestraff är. Men om man har som princip att vi skall hämnas varandra så borde ju många fler skjutas på direkten. Inte minst vi skattebetalare skall dra lasset av den fullständigt meningslösa kriminal"vård" vi har i landet.

Fast syftet med fängelsestraff är att det skall avskräcka från framtida brott. Men det biter förstås inte på stendumma yrkeskriminella eller psykopater. Kriminalvården måste också börja dra in mer deg och bli i högre grad egenfinansierad - de intagna måste sättas i arbete sju dagar i veckan. De behöver inte vara lediga på helgerna.

"skjutas på direkten". Verkligt seriös kommentar. Men du har ju rätt i att den sk kriminalvården inte är särskilt verkningsfull. Men långa fängelsestraff har en god sak med sig, nämligen att så länge som du är inlåst kan du inte begå nya brott och allmänheten är skyddad. Det är en aspekt som jag tycker är alltför bortglömd i dag,

"Straffrabatt"? Borde man inte få betala "straffränta" för varje nytt brott man begår i stället så att straffet blir längre för notoriska återfallskriminella? DET låter rimligt.

Straffrabatt för grova barnvåldtäkter... Vad säger det om systemet och det allmänna rättsmedvetandet?

Självklart ska maximalt straff utdömas dvs 14 år. Frågan är väl om inte personen ska dömas till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det är dock bara vad jag själv tycker utan juridiska kunskaper. Hur stor är inte återfallsrisken. Hur många barn ska personen få förstöra?

Varför ska maximalt straff för ett enskilt brott gälla även när grova brott sker upprepat?
Om brotten sker i en klump så är det kanske rimligt att slå ihop dem och eventuellt betrakta det som grovt istället för av normalgraden, men om det handlar om upprepad brottslighet vid olika tillfällen så vore det mer rimligt att addera ihop straffen.

Om det sen innebär att förövaren blir inlåst på livstid så är det väl som det ska vara. Det finns inget självändamål i att släppa ut grova brottslingar så att de kan begå nya brott, och om man redan begått hundra grova våldtäkter så får återfallsrisken nog bedömas till nära 100%.

Det torde idag ligga i allmänintresset liksom även i tiden, att straffskalan för den här omfattningen av ett och samma grova brott ses över av lagstiftaren. Oaktat en rättstradition saknas vid fråga om ett livstidsstraff får likväl de livslånga skador små barn orsakas närmandet av en sådan diskussion uppfattas äga ett engagerat stöd hos det allmänna.

Tycker som RÅ att saken verkligen förtjänar en rejäl genomgång av HD. Pedofiler är ett samhällsproblem, och har länge varit ett problem för domstolsväsendet. Dock inte på grund av att pedofiler jobbat i domstolsväsendet utan för att pedofiler är vanligt förekommande inom politiken och andra obskyra sammanslutningar.

Givetvis är det en allmänuppfattning att högre straff skall utdömas så fort det handlar om flera barnvåldtäkter. Varför inte en tumregel, 5 st barnöverfallsvåldtäkter på ett systematiskt vis utan sammankoppling, och maxstraff direkt, dvs. 14 år.

Kan någon berätta för mig var detta om straffrabatt står i lagen eller vilken annan konkret grund systemet har i gällande rätt?

I RÅ:s överklagande står det :"Några generella principer för hur straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet av sådant slag som är aktuellt i detta mål finns inte i vare sig lagstiftning eller förarbetsuttalanden".

Det finns ett visst stöd för gemensamt straff för flera brott enligt 26 kap. 2 § där det sägs att man, om svåraste straffet är fängelse i åtta år eller längre, kan döma till högst fyra år därutöver, men inte mer än 18 år sammanlagt. Ett exempel på detta var domen mot den s.k. "Örebromannen" som fick två extra år utöver maxstraffet tio år för grov våldtäkt m.m.

Den s.k. asperationsprincipen innebär ibland att den som begått många brott endast straffas för de grövsta eftersom det sker en successiv avtrappning enligt ett visst etablerat system. En närmare beskrivning finns i "Att bestämma påföljd för brott" av Martin Borgeke och Mari Heidenborg.

Logiken med straffrabatt är underbar. Om jag slår ihjäl min svärmor åker jag in på 15 år. Men om jag passar på att slå ihjäl även min svärfar samt några kusiner till honom så får jag bara 12 år. Det är klart värt att fundera på...

Nu har du nog missförstått något!
Om du mördar din svärmor kan du normalt räkna med 14 år och vid ytterligare ett mord kan du förmodligen räkna med 18 år eller livstid.

18 år- då "kostade" svärfar bara 4 år extra!

Det beror väl på händelseförloppet, men normalt borde det bli livstid.

Fortsätt anmäl ditt nazistkräk vet att du gillar barnvåldtäckter du är trots allt ett nazi svin.

pedofiler.

Skulle inte förvåna mig om den skaran växt heller.
Vi ska ju inte glömma att pedofilerna satt i riksdagen och bedrev bordelverksamhet med barn så varför skulle det förvåna?

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/91628?programid=2519

Fortsätt anmäl ditt nazistkräk vet att du gillar barnvåldtäckter du är trots allt ett nazi svin.

pedofiler.

Skulle inte förvåna mig om den skaran växt heller.
Vi ska ju inte glömma att pedofilerna satt i riksdagen och bedrev bordelverksamhet med barn så varför skulle det förvåna?

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/91628?programid=2519

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.