Skip to content

Privatperson förlorar mot FRA i domstol - registerutdrag behöver inte lämnas ut

Foto: Anders Wiklund/TT

Mannen begärde att FRA skulle lämna ut ett registerutdrag med de uppgifter som finns om honom hos myndigheten. FRA sade nej med hänvisning till sekretess. Mannen gick till domstol och hävdade att det var orimligt att FRA "slentrianmässigt" kan hänvisa till lagen utan att göra någon egentlig prövning. Kammarrätten går dock på FRA:s linje.

 

Försvarets radioanstalt. FRA, hänvisade i sitt beslut till bestämmelsen om att myndigheter kan säga nej till att lämna ut ett registerutdrag om det skulle strida mot någon annan lag.

Enligt FRA skulle det strida mot både försvarssekretessen och sekretessen för bevakningsåtgärder i offentlighets- och sekretesslagen att lämna ut ett registerutdrag till mannen. Hans begäran avslogs därför.

"Snäv tolkning"
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och hävdade att FRA hade gjort en alltför snäv tolkning av lagen. Hans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Av förarbetena framgår att regeringen inte föreställt sig att lagen ska tolkas så snävt som FRA har gjort. Det kan inte vara riktigt att FRA slentrianmässigt hänvisar till 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, för att slippa genomföra sekretessbedömningar eller gå igenom vilka uppgifter de har registrerat." 

Liknande fall
Kammarrätten instämmer dock i FRA:s bedömning och hänvisar till ett rättsfall från år 2 000 när dåvarande Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) tog ställning till frågan i någonting som enligt kammarrätten var ett liknande fall.

I det målet hänvisade Regeringsrätten till underrättelsesekretessen när en person hade begärt ett utdrag från Säkerhetspolisen.

Även kammarrätten säger därför nej till mannen.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Bugga folket och Ibm datorer vart känner man igen det ifrån?
Ja just det Hitler o Nazi tyskland.
Ni var trots allt med på sätta hitler och stalin på nobelpris listan för nominering.
Och utan svenskt malm och Usas henry ford motorer i tanksen hade inte ens en hitler varit möjligt.

Och idag används de 14 koncentrationsläger ni hade i lander rasbiologin same mördandet och Fra som skräck exempel på Fn dagen o dagen för mänskliga rättigheter.
ÄR NI STOLTA GROTTFOLK?

Mall för begäran enl GDPR. Överklaga.
Försäkringskassan
Organisationsnummer 202100-5521
103 51 Stockholm

Begäran om sammanhållande skärmprint på komplett Säkerhets Loggin-lista på alla mina akter hos Försäkringskassan

Jag behöver ett komplett dokument på alla uppgifter om inloggningar i mina akter enligt Dataskyddsförordingen GDPR gällande från 25 maj 2018 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/.
Skärmprinten skall påvisa ett oavbrutet flöde av aktiviteter från första inloggningen till den sista utan avbrott för de olika akterna.

Informationen ska tillhandahållas mig kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form.

Jag behöver ovan senast 29 september 2018.

Kan du som sammanställer och skickar skärmprinten skriva under med ort och datum samt ditt namn med ett namnförtydligande på din arbetsgivares brevpapper med organisationsnummer och säte, eller med fullmakt att företräda namngivet rättssubjekt om du inte är anställd av namngivet rättssubjekt, brev är adresserat till, samt lista dokumentation du sänder.

Med vänlig hälsning,

Sundbyberg den 12 september 2018.

Namnteckning

Personnummer: 000000-0000
Adress
Postadress
E-mail:

Bilagor
Försäkringskassans registreringsbevis
Rättssubjekt Integritetsdeklaration

Satt o spåna igår med en partikamrat och kom fram till att det är tydligen många statsanställda och rättsanställda som behöver sig ett gott kok stryk.

Utan tvekan då.

Stella stämm fanskapen i eu så stämmer du riksdagen för ljugit om att fra skulle användas mot yttre signalspaning.
Avslöjade ju bloggaren Jinge ganska tidigt vad dessa kriminella äckel sysslar med redan vid fra start när se spionerade på pensionärer.
Lägg till i stäämningen JAG LEVER I EN NATION MED KRYPTO.NAZISTER

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.