Skip to content

"Orimliga krav" - Finansinspektionen kritisk till ny reglering av tjänstepensionsföretagen

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I ett remisssvar till promemorian om reglering av tjänstepensionsföretag framför Finans-inspektionen en rad invändningar mot förslaget. Bland annat framhålls att tjänstepensions-företagen inte bör omfattas av samma penningtvättsregler som försäkringsbolagen. 

 

Trots att Finansinspektionen i grunden ser positivt på de förändringar som föreslås framför man ett antal invändningar, "både principiellt och på detaljnivå".

Höj kraven på beslutsfattarna
Finansinspektionen motsätter sig förslaget om att kraven på beslutsfattare inom tjänstepensionsföretag skulle vara lägre ställda än på motsvarande personer i ett försäkringsbolag. 

Finansinspektionen motiverar ställningstagandet med att en väl fungerande styrning är minst lika viktigt i ett tjänstepensionsföretag som i ett försäkringsbolag. 

Dessutom menar Finansinspektionen att besluten som fattas i tjänstepensionsföretag har lika stor betydelse för enskilda och samhällsekonomin som de beslut som tas av försäkringsbolagen. 

Kort anpassningstid för pensionskassorna
I remissvaret konstaterar Finansinspektionen även att den föreslagna regleringen är dåligt anpassad till tjänstepensionskassornas verksamhet. Detta mot bakgrund av att dessa är mindre och har sämre förutsättningar att anpassa sig till den föreslagna regleringen. 

Kritiken på den punkten riktas även mot att det enligt Finansinspektionen är "orimligt" att pensionskassorna endast får två månader på sig att ansöka om att få transformeras till tjänstepensionsföretag. 

Finansinspektionen förespråkar istället en tidsfrist som är mycket längre än så. 

Inget behov av penningtvättsreglering för tjänstepensionsföretagen
I promemorian föreslås att tjänstepensionsföretagen ska omfattas av samma penningtvättsregelverk som försäkringsbolagen numera omfattas av. 

Detta vänder sig Finansinspektionen emot eftersom tjänstepensionsföretagen inte anges i fjärde penningtvättsdirektivet, samt att risken för penningtvätt inom denna verksamhet måste anses låg.

Avslutningsvis kritiserar Finansinspektionens förslag för att i flera delar vara allt för dåligt motiverade, samt alltför tolkningsbara och att de därför bör skrivas om.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt