Skip to content

"Olämpligt ge fåtal banker ansvar för tillgången på kontanter" - Konkurrensverket avstyrker lagförslag

Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Det är konkurrenssnedvridande att ge ett fåtal banker ett kollektivt ansvar för att tillhandahålla tjänster för kontanter, betalningar och insättningar på orter där detta saknas. Det anser Konkurrensverket.

 

Konkurrensverket avstyrker Riksbankskommitténs lagförslag för att trygga tillgången till kontanter.

Enligt Konkurrensverket riskerar förslaget att hämma konkurrensen mellan banker, minska incitamenten till nya lösningar, öka konstanden för konsumenter och minska effektiviteten på marknaden.

Konkurrensverket ifrågasätter inte behovet av grundläggande kontant- och betaltjänster men efterfrågar en analys av möjligheten till distanstjänster och digitala alternativ till kontanter.

En utredning om tryggad tillgång till kontanter, betalningsalternativ, insättning m.m. bör enligt Konkurrensverket beröra redan existerande alernativ och lösningar som går att uppnå med redan existerande medel.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt