Skip to content

"Ökande oro när demokratin utmanas" - cyberförsvar på Nordiska rådets agenda

Stortinget i Oslo där rådets höstsession hålls. Fotograf Magnus Froderberg/norden.org

Hoten mot demokratiska samhällen, ett förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar och den fria rörligheten inom Norden. Det är några av de ämnen som debatteras i Nordiska rådets årliga höstsession som inleddes igår och pågår till och med imorgon i Oslo. 

 

- Vår omvärld präglas av en ökande oro där demokratin utmanas. Därför är det extra viktigt att lyfta fram hur viktig demokratin och folklig förankring har varit för de nordiska ländernas välmående, säger Jessica Polfjärd (M).

- Genom att driva frågor som är viktiga för var en av oss och som dessutom har tydligt medborgarfokus, exempelvis minskade gränshinder, fortsätter vi stärka den folkliga förankringen. 

Nordiska rådets årliga höstsession är den 70:e i ordningen där nordiska parlamentariker, statsministrar och fackministrar möts. Sverige deltar med drygt tjugo ledamöter under sessionen. 

Förutom att debattera demokratifrågor, rörlighet och cyberförsvar kommer även rådet att diskutera det nordiska lagstiftningssamarbetet, den fortsatta digitaliseringen i Norden, arbetet mot gränshinder, de nordiska sjukvårdssystemen samt nordiskt jämställdhetssamarbete.

Under år 2019 övertar Sverige ordförandeskapet för Nordiska rådet. Frågor som Sverige vill lyfta som ordförande i rådet är bland annat demokratins betydelse för samhället, med särskild betoning på jämställdhet, digitalisering, gränshinder och klimat.  

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt