Skip to content

Oenigt disciplinbeslut om Elisabeth Massi Fritz står fast - JK överklagar inte till HD

Advokaten Elisabeth Massi Fritz. Foto: Fredrik Sandberg

JK kommer inte att överklaga det beslut från Advokatsamfundets djupt oeniga disciplinnämnd om varning och straffavgift för advokaten Elisabeth Massi Fritz. Det står därmed klart att Massi Fritz ”frias” från överdebitering.

 

Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet och som en del av detta underställs disciplinnämndens beslut JK för granskning. JK har därefter möjlighet att överklaga besluten till Högsta domstolen.

När det gäller fallet med advokaten Elisabeth Massi Fritz har JK nu beslutat att inte överklaga disciplinnämndens beslut från den 27 augusti.

Uppgifter i media
Elisabeth Massi Fritz har sedan i våras varit föremål för en utredning vid Advokatsamfundets disciplinnämnd - en granskning som inleddes mot bakgrund av uppgifter som framkommit i media om överdebiteringar och olämpligt ledarskap. 

Enligt disciplinnämndens har Elisabeth Massi Fritz försvårat disciplinnämndens granskning av ärendet. 

Efter granskning av 13 separata anställningsavtal mellan Massi Fritz advokatbyrå och anställda jurister konstaterade disciplinnämnden också att ett flertal av villkoren stred mot god advokatsed.

Domstolarna "prutade"
När det gäller granskningen av Elisabeth Massi Fritz påstådda överdebiteringar anser disciplinnämnden dock att det inte "med tillräcklig grad av säkerhet" går att styrka att så har varit fallet. 

Disciplinnämnden hänvisar bland annat till de skäl som domstolarna angivit när de prutat på hennes kostnadsräkningar.

Nämnden skriver:

"Ingen av de domstolar som enligt det i ärendet tillgängliga materialet har satt ned arvodesanspråken har motiverat detta med att Elisabeth Massi Fritz skulle ha yrkat ersättning för tid som inte har lagts ned. I stället har motiveringarna gått ut på att hon har lagt ned tid som inte varit nödvändig att lägga ned".

Varning och straffavgift
Elisabeth Massi Fritz tilldelades en varning med straffavgift på 50 000 kronor.

Beslutet var dock inte enigt. Fyra av nämndens ledamöter och generalsekreteraren Ann Ramberg ville bestämma påföljden till uteslutning ur Advokatsamfundet.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt