Skip to content

Oenig hovrätt dubblar utvisning för återfallstjuv - tror inte på påstående om homosexualitet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 18-årige mannen är tidigare dömd till fem års utvisning för bland annat grov stöld. Under sin villkorliga frigivning greps han igen och dömdes ännu en gång till fem års utvisning. I hovrätten hävdade han att han inte kan utvisas till Marocko eftersom han är homosexuell - vilket hovrätten inte tror på. I stället höjer hovrätten tiden för utvisning till tio år.

 

Den 18-årige mannen dömdes av Göteborgs tingsrätt för grov stöld, häleriförseelse och ringa narkotikabrott till fyra månaders fängelse. Han hade tidigare dömts för liknande brottslighet och var nu villkorligt frigiven.

Tingsrätten beslutade också att han skulle utvisas från Sverige under fem år.

När det gällde frågan om utvisning vägde tingsrätten in att mannen inte hade någon anknytning till Sverige varken genom familj eller den tid då han hade vistats här.

Inga asylskäl
Mannen har också fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Av yttrande från Migrationsverket framgår att bedömningen görs att hinder mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut till Marocko inte föreligger. Det föreligger inte heller några andra begränsningar mot utvisning."

"Mot bakgrund av det stora antalet brott som X (den tilltalade) dömts för tidigare och det nu konstaterade återfallet i likartad brottslighet helt kort efter villkorlig frigivning kan det antas att han kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet."

"Har blivit homosexuell"
Både åklagaren och den dömde överklagade beslutet om utvisning till Hovrätten för Västra Sverige. Åklagaren ville att utvisningen skulle gälla i tio år medan mannen själv ville att hovrätten skulle undanröja beslutet om utvisningen helt.

I hovrätten hävdade mannen att han inte kan utvisas eftersom han är homosexuell och riskerar att utsättas för hot och förföljelse i Marocko.

Lade ut foton på Facebook
Mannen berättade att han kom underfund med sin homosexuella läggning ett år tidigare och att han har haft sex med en annan man som han inte känner till namnet på.

Mannens berättelse redovisas i hovrättens dom:

"Han tog foton av dem båda nakna, som han lade ut på Facebook. Fotona blev därmed tillgängliga för bekanta till honom och även andra i Marocko, vilket har lett till att han hotats och blivit föremål för hat från personer där. Han har på Facebook även lagt ut andra bilder av sig själv sminkad och en video med regnbågsflaggan. Numera har han kodat nakenbilderna och han har förklarat att han inte vill visa dem för hovrätten."

Uppgifterna inte sannolika
Hovrätten konstaterar att det i och för sig inte krävs någon fullständig bevisning som "klart styrker att X är homosexuell" för att detta ska vägas in när det gäller frågan om utvisning.

Hovrätten skriver dock:

"Men vid en samlad bedömning kommer hovrätten fram till att hans uppgifter om detta inte ens framstår som sannolika. Hovrätten lämnar dem därmed utan avseende. Hovrätten behöver då inte ta ställning till om hans föregivna homosexualitet skulle ha varit ett hinder mot att besluta om utvisning."

Hovrätten beslutar därför att mannen ska utvisas.

Förlängs till tio år
När det gäller utvisningens längd pekar hovrätten på att han tidigare har dömts för brott med ett återreseförbud på fem år. Hovrätten skriver:

"Detta är alltså andra gången som han utvisas på grund av brott. Det sagda leder hovrätten till bedömningen att risken för att han återfaller i brott är mycket stor. Återreseförbudet bör därför förlängas till tio år."

En nämndeman är skiljaktig och anser att mannen har gjort sannolikt att han är homosexuell. Hon vill därför att frågan ska utredas ytterligare.

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt