Skip to content

"Oacceptabelt och allvarligt" - svenska skolors jämlikhet rasar på UNICEF:s ranking

Foto: Janerik Henriksson/TT

Sverige placerar sig långt ned på listan över världens rikaste länders jämlika skolor - och är dessutom sämst i norden. Det visar en ny undersökning som UNICEF har gjort. 

 

- Resultatet är oacceptabelt och allvarligt, men tyvärr inte förvånande. Men det som kommer fram i den här rapporten understryker hur tydligt det är att barns bakgrund och livsvillkor avgör hur det kommer gå i skolan, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef Sverige till SR. 

Sverige sämst i norden
Undersökningen bygger på UNICEFS granskning av skolor i 41 av världens rikaste länder inom EU och OECD. 

Huvudfokus för undersökningen har varit att studera sambandet mellan skolresultat och skillnader i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, skolsystemets utformning och faktorer som ursprung och kön.

Sverige placerar sig på plats 25 av 41 och är därmed sämre än samtliga andra nordiska länder. 

"Vi har inte en likvärdig skola"
I undersökningen konstateras dessutom att skillnaden mellan eleverna blir större ju äldre de blir, samt att likvärdigheten vad gäller skolan kan variera kraftigt inom ett och samma land. 

Detta menar UNICEF är mycket allvarligt. 

- Det mest allvarliga är egentligen att likvärdigheten inom ett land kan vara väldigt varierande. Och det visar sig just när det gäller Sverige, säger Christina Heilborn till SR. 

Hon kräver nu att politikerna tar tag i problemet med den ökade ojämlikheten i svenska skolor. 

- Där har vi inte en likvärdig skola, det vet vi sedan tidigare och bekräftas av flera olika rapporter. Så nu krävs en handlingskraft från politiskt håll.

"Utevcklingen går åt fel hål"
På skolverket säger man att man känner till problembilden som beskrivs av UNICEF och undervisningsrådet Jonas Sandqvist försäkrar att man just nu är i full gång med ett antal satsningar för att lösa problmenen på sikt. 

- Vi deltar i alla de här statliga satsningarna för att bidra till en mer likvärdig utbildning, och vi delar ju absolut bilden av att det behövs insatser för att få till en mer likvärdig utbildning. Eftersom utvecklingen tyvärr går åt fel håll, säger Jonas Sandqvist till SR.

UNICEF föreslår i samband med rapportlanseringen att staten ska få ett ökat inflytande över de svenska skolorna, men vill i nuläget inte gå in närmare på hur detta ska gå till. 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt