Skip to content

Nytt behandlingsprogram ska motverka relationsvåld - regeringsuppdrag till Kriminalvården

Foto: Anders Wiklund/TT

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt behandlingsprogram för klienter som utövar våld mot närstående och hedersvåld. Programmet har fått namnet predov, Preventing Domestic Violence, och arbetet med utvecklingen av programmet har redan börjat. 

 

- Det känns otroligt roligt att Kriminalvården får det här uppdraget, det är en bekräftelse på att vår behandlingsverksamhet har högt förtroende, säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram.

Tanken med det nya individuella behandlingsprogrammet är att det ska kunna påbörjas i anstalt och avslutas i frivård.

Ambitionen är även att delar ska kunna genomföras digitalt, på distans.

På uppdrag av Socialdepartementet
Det är socialdepartementet som har gett Kriminalvården uppdraget att utveckla de återfallsförebyggande insatserna för relations- och hedersvåldsdömda. 

Uppdraget ges till följd av en utredning som slutfördes förra året i ledning av Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg med syfte att föreslå åtgärder för att bryta våldsamt beteende i samhället. 

Det nya behandlingsprogrammet som Kriminalvården tar fram ska istället helt fokusera på intagna i fängelser.

-  Nu tittar vi på behandling inom ramen för Kriminalvårdens klientgrupp, men arbetet sker i nära samverkan med Socialstyrelsen som har ett liknande uppdrag för icke-dömda. Behoven ser ofta lika ut, säger Fredrik Olausson, verksamhetsexpert på Kriminalvården.

Ska ta fram insatser för att minska hedersvåld
Inom ramen för uppdraget ingår dessutom att ta fram och utforma insatser för de klienter inom Kriminalvården med dokumenterad hedersproblematik. 

I dagsläget är kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar för just den klientgruppen låg.

- Vi behöver veta mer. Vår förhoppning är att tillsammans med vår forsknings- och utvärderingsenhet genomföra en intervjustudie med dömda som har den här problematiken.

- Vi vill också i liten skala testa befintliga behandlingsprogram på klientgruppen och analysera effekterna, säger Fredrik Olausson, verksamhetsexpert på Kriminalvården. 

En pilotstudie planeras till nästa höst och regeringsuppdraget ska redovisas den 31 mars 2021

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt