Skip to content

Nio av tio myndigheter varnar för hot mot anställda - ny undersökning från Statskontoret

Foto: Robin Haldert/TT

Nio av tio statliga myndigheter anser att det finns risk för att de anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående. Riskerna är särskilt stora vid myndigheter som har många medborgarkontakter, vid länsstyrelserna och vid lärosätena. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

 

- De stora riskerna för trakasserier, hot och våld mot statsanställda kräver att myndigheterna arbetar aktivt för att minska utsattheten, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

- Särskilt trakasserier och hot som sprids över internet är en fråga som myndigheterna ännu är lite trevande inför.

Vanligast är att medarbetarna vid myndigheterna blir utsatta för trakasserier som okvädningsord, obehagliga anspelningar och subtila hot.

Myndigheter med medborgarkontakter
Av de 165 myndigheter som ingått i Statskontorets studie är risken att utsättas för hot eller trakasserier störst bland de som har omfattande medborgarkontakter. 

Även anställda vid Länsstyrelser och lärosäten är särskillt utsatta. 

Undersökningen visar även att det är vanligare att myndigheter med fler än 100 årsarbetskrafter bedömer att de anställda kan bli utsatta jämfört med mindre myndigheter.

Utsatthet via internet och sociala medier är svårt att hantera
Många myndigheter anser att hot och trakasserier på internet och sociala medier är särskilt svåra att förebygga och hantera.

Drygt 40 procent av de myndigheter som har ingått i undersökningen har tagit fram rekommendationer eller råd för hur de anställda kan skydda sig själva på sociala medier.

Men myndigheterna upplever trots detta att gränsdragningen mellan rollen som privatperson och tjänstemannarollen är komplex.

Få ärenden leder till åtal
Undersökningen visar också att få av de händelser som polisanmäls leder till åtal. 

Flertalet av de tillfrågade myndigheterna menar att utredningarna i många fall tar initialt tar alltför lång tid för att sedan läggas ned - någonting som riskerar att minska incitamenten för att fortsätta polisanmäla incidenter i framtiden.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt