Skip to content

"Negeråklagare" inte grovt förtal - idag friades högerextremisten för sitt uttalande

- Det är snarare den som använder uttryck som ”negeråklagare” som med all rätt blir missaktad av omgivningen, än den som blir betecknad på det sättet” säger rättens ordförande, chefsrådmannen Thed Adelswärd. Foto: Johan Nilsson/TT och Domstolsverket

Det var inte grovt förtal att kalla en åklagare för "negeråklagare". Malmö tingsrätt friade därför idag den man som stått åtalad för detta. "Det är snarare den som använder uttryck som 'negeråklagare' som med all rätt blir missaktad av omgivningen, än den som blir betecknad på det sättet”, säger chefsrådmannen Thed Adelswärd.

 

Den nu friade mannen - en högerextremist - frikändes för en tid sedan i ett annat mål där han stod åtalad för att ha misshandlat personer i samband med Internationella kvinnodagen i Malmö år 2014.

Mannen så då i en intervju med en radiopodd:

”När åklagaren fick tag i det, ja (skratt) en negeråklagare men det är en parentes, gick hon bärsärkagång och givetvis så var allting vårt fel".

Dagens värderingar
Mannen åtalades vid Malmö tingsrätt för grovt förtal mot åklagaren och idag kom domen. Tingsrätten understryker att uttalandet är "mycket kränkande". Tingsrätten skriver dock:

"Med de värderingar som finns i dagens samhälle är det dock inte ett uttryck som gör att omgivningen missaktar den som det används om och är därför inte förtal."

"Det är ett förolämpande tillmäle som uttrycker förakt för och kränker personer med mörk hudfärg. Det ska därför givetvis inte användas. Den som säger så kan riskera att dömas för förolämpning eller hets mot folkgrupp."

Inte åtalad för hets mot folkgrupp
Tingsrätten understryker dock att mannen inte var åtalad för något av dessa brott - utan alltså för grovt förtal. Tingsrätten skriver:

"Förtal innebär att man säger något om en person som gör att den personen blir missaktad av sin omgivning. Med andra ord ska uttalandet göra att personer i omgivningen ser den utpekade som en i något avseende sämre människa eller får en negativ uppfattning om den som utpekas."

- Det är snarare den som använder uttryck som ”negeråklagare” som med all rätt blir missaktad av omgivningen, än den som blir betecknad på det sättet” säger rättens ordförande, chefsrådmannen Thed Adelswärd.

Alla ska behandlas lika
Enligt tingsrätten ska den här typen av uttalanden sättas in i det sammanhang och i den anda som råder nu. Tingsrätten skriver:

"I dagens samhälle finns inte någon allmän uppfattning med innebörden att färgade personer skulle vara mindre värda eller klandervärda. Tvärtom är utgångspunkten att alla människor ska behandlas lika och anspelningar på hudfärg uppfattas med rätta som kränkande och ovidkommande för den det gäller.”

"Ordet 'negeråklagare' är därför inte något som utsätter den som betecknas på det sättet för andras missaktning eller minskar hennes anseende hos dem."

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Rimlig dom. Att folk, t.o.m. åklagare, ska ha så svårt att förstå skillnad mellan brotten förtal och förolämpning...

Jag tror åklagaren är mycket väl medveten om det, då förolämpning kräver enskilt åtal, vilket grovt förtal inte gör. Så detta utgör snarare ett fall av myndighetsmissbruk.

Det är därför förolämpning numera heter hets mot folkgrupp.

I somras, när jag var ute på ett ärende i regnet med mitt paraply, gick jag förbi tre stycken personer. Den ena frågade mig om vederbörande kunde få köpa mitt paraply. Jag underlät att svara och gick förbi dem varpå den andre sade "han är döv. Han är både döv och stum. Jävla svennehora, jävla Svenssonhora".

Självklart polisanmälde jag saken då jag de facto kände mig utsatt för brottet förolämpning med hatbrottsmotiv. Med vetskapen om att förolämpning är ett målsägandebrott förväntade jag mig ett snart nedläggningsbeslut därom.

Efter kanske två veckor kom nedläggningsbeslutet. Emellertid motiverade kommissarien nedläggningen med att att det saknades förutsättningar att utreda saken vidare. Till saken hör att jag hade namngivit gärningsmannen varför kommissariens motivering blev parodisk.

I ärendet med aktuell åklagare ska alltså den frikände gjort uttalandet i en poddradiosändning och gärningen rubricerades som grovt förtal. Hade gärningen rubricerats som förtal hade åklagaren fått driva ärendet själv, som ett målsägandebrott, men i och med rubriceringen grovt förtal drevs ärendet åt vederbörande. Detta strider uppenbart mot Åklagarmyndighetens egna riktlinjer i RättsPM 2016:8. I vart fall så länge det är frågan om förolämpning eller förtal.

Skillnaden mellan mitt och åklagarens exempel är att jag utsattes för uttalandet öga mot öga i egenskap av privatperson.

Alla ska behandlas lika ...

Kan "Dagens juridik" förtydliga vad som menas med högerextrem? Jurister, som är relativt välutbildade, borde känna till hur höger/vänsterskalan har uppkommit och således vara medvetna om att "högerextrem" är en direkt motsättning. Däremot är begrepp som "vänsterblaska" både träffande och lämpligt.

Mycket enkelt:
Högerextremister värnar ofta traditionella värden, normer och institutioner, som exempelvis kyrkan och kungahuset, och är motståndare till politik som syftar till jämlikhet/jämställdhet, liberalism och socialism. Högerextremism inkluderar vanligen auktoritarism, antikommunism, och nativism (en term som används av forskare för att hänvisa till etnocentriska uppfattningar som rör invandring och nationalism, exempelvis att bevara statusen för vissa etablerade invånare i en nation till skillnad från invandrare).

Det är så riktigt som det är sagt och det är därför indelandet i folkgrupper och urfolksrättigheter är högerextremt.

Jag hoppas för din skull att du är ironisk? Eller du menar på allvar att den svenska staten, och resten av de befintliga staterna, är "högerextrema"? Är antropologi, historia, sociologi etc. högerextrem vetenskap?

Det var främst ett svar på det Sara skrev inom parentes. Om du kallar det högerextremt är antingen en akademisk fråga eller en smakfråga. Men jag tycker för den sakens skull att indelandet i folkgrupper inte är något en stat ska syssla med apropå t.ex. urfolkskonventionen. Jag är för alla människors lika värde på riktigt.

Om man som du förkastar den mest grundläggande premissen för fungerande samhällen, det gemensamma ursprunget, måste alla hållbara institutioner betraktas som extrema. Motsätter du dig även medborgarskapet? Det är mot den här radikala positionen som det ”högerextrema” ska bedömas.

Det är ursprungligen i en amerikansk-historisk kontext som begreppet myntades och då inför Gud, dvs. människor föds med samma värde inför Skaparen. Även om man hänvisar till Kants resonemang om ”intrinsikalt värde”, som är en sekulär omskrivning av ”lika inför Gud”, så anknyter man till det religiösa.

Ideologiskt bottnar det i en egalitär uppfattning om att människor är likvärdiga i alla avseenden, där det mest radikala politiska uttrycket är kommunism. Det är här vi hittar dig, en utpräglad kulturmarxist.

Betraktar du även den moderna sjukvården, som har institutionaliserat avancerade screeningmetoder för att assistera blivande föräldrar att sortera bort foster med kromosomfel eller andra oönskade egenskaper, som högerextrem? Eller är "allas lika värde" bara skojigt när du får relativisera mellan de parafilier som vänstern för tillfället anser är skyddsvärda?

Nu kommer vi en bit från ämnet, men jag måste bara protestera mot att VI ANTIKOMMUNISTER utmålas som högerextrema. Vad är det för högerextremt med att vara emot kommunismen som har en mycket smutsig historia? Skall antinazister då betecknas som vänsterextrema?

Rekvisiten för att betraktas som högerextrem som jag angav är kumulativa, dvs. alla (eller åtminstone de flesta) måste vara uppfyllda. Det räcker inte att vara antikommunist.

Mycket enkelt:
Vänsterextremister värnar ofta egalitära värden, normer och institutioner som exempelvis ideologi och parti och är motståndare till politik som syftar till individualism, kapitalism och alla former av nationell samhörighet. Vänsterextremism inkluderar vanligen auktoritarism, antiintellektualism, kollektivism och socialism (en term som används av forskare för att hänvisa till kollektivistiska uppfattningar som rör identitets och utjämningspolitik, exempelvis för att bevara statusen för vissa etablerade partimedlemmar i en folkrepublik till skillnad från vanliga invånare).

Rekvisiten för att betraktas som vänsterextrem som jag angav är kumulativa, dvs. alla (eller åtminstone de flesta) måste vara uppfyllda. Det räcker inte att vara antiintellektuell.

Du gjorde möjligen ett försök att beskriva högern, men utan den avgörande insikten att det som utgör extremism i sammanhanget enbart ska tillskrivas den patologiska driften att bryta ner samhällets bärande institutioner som ni kulturmarxister har satt högst på agendan. Oavsett ideologi borde man med den ringaste förståelsen av vår historia inse att det utgör det extrema.

Det du beskriver är ju närmare terrorism än extremism.

Men är det inte förtal att kalla folk för högerextremister? Där finns ju ett uppenbart syfte att väcka missaktning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.