Skip to content

Mer övervakning av villkorligt frigivna - Lagrådet positivt till nya lagförslaget

Foto: Håkon Larsen Mosvold/TT

Möjligheter till övervakning med fotboja och förlängd tidsfrist när den villkorligt frigivne kan återtas i förvar. Det är två av regeringens förslag som syftar till att motverka villkorligt frigivna personers återfall i brott. Förslagen har nu passerat Lagrådet. 

 

De förslagna förändringarna innebär bland annat att möjligheterna att återta den frigivne i förvar, om den frigivne missköter sig, utökas från två veckor i taget till tre månader åt gången.

Dessutom förlängs tiden då en villkorligt frigiven kan ställas under övervakning.

Det föreslås även att kriminalvården, under vissa förutsättningar, ska få fatta beslut om elektronisk övervakning med fotboja av en villkorligt frigiven.

Genom detta ska Kriminalvården kunna fastställa att den villkorligt frigivne inte befinner sig i miljöer där ett brottsoffer finns, alternativt rör sig i miljöer där risken för återfall i brottslighet är stor. 

Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt