Skip to content

"Mänskligt lidande har blivit verklighet" - Röda Korset kräver återgång till ordinarie utlänningslag

Asylsökande demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm 2017. Foto: Lars Pehrssn/TT

Den tillfälliga utlänningslag som infördes efter flyktingkrisen 2015 har lett till stort psykiskt lidande och att familjer har splittrats. Dessutom har både beslut och domar haft rättsosäkra och bristande motiveringar. Det framgår av en rapport från Röda Korset - som nu begär att Sverige återgår till sin ”ordinarie” utlänningslag.  

 

Det var hösten 2015 som regeringen drev igenom en tillfällig utlänningslag för att minska antalet asylsökande. Sverige hade under året tagit emot 162 877 asylsökande.

Den tillfälliga utlänningslagen klubbades i riksdagen och gäller till och med den 19 juli 2019.

Sverige på miniminivån
Genom lagen begränsades rätten till uppehållstillstånd kraftigt och Sverige gick från att ha en av de mest generösa lagstiftningarna till att lägga sig på EU-rättens miniminivå.

En av de stora kritikerna mot den tillfälliga lagen var Röda Korset som varnade för att lagen skulle komma att få ”allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa”.

Två är efter det att den tillfälliga utlänningslagen infördes har Röda Korset gjort en utredning av vilka konsekvenser lagen har fått.

Domar och intervjuer
Utredningen baserar sig på allt från domar och myndighetsbeslut till intervjuer och enkäter med både människor som påverkas av lagen direkt och människor som arbetar med den inom bland annat Migrationsverket och Röda Korset.

Röda Korset skriver:

”Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. Det konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.”

Barn har skiljts från föräldrar
Enligt utredningen har lagen bland annat lett till att föräldrar och barn har skiljts år under flera år och att den psykiska hälsan har påverkats ”mycket negativt” med bland annat depressioner och posttraumatiska stressyndrom som följd.

Röda Korset skriver dessutom i rapporten:

”Bristande motivering i många beslut och domar kring vad som lett till att avslag på familjeåterförening har inte ansetts strida mot svenska konventionsåtaganden vilket medför risk för en rättsosäker tillämpning. Risken ökar ytterligare då det saknas praxis från Migrationsöverdomstolen kring hur begreppet ska tolkas.”

"Återgå till ordinarie lag"
Röda Korset anser att den tillfälliga lagen inte ska förlängas när den ”går ut” den 19 juli nästa år utan att den ”ordinarie” utlänningslagen då ska tas i bruk igen:

"Det har inte framkommit något under utredningen som visar att (den tillfälliga) lagen i sig haft avsedd effekt, det vill säga att minska antalet asylsökande. Därutöver rekommenderas att det parallellt utreds hur en långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning ska utformas."

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

I både konventioner och andra traktat betonas vikten av att mottagarlandet och dess befolkning ska klara av att ta emot flyktingar. Sverige har delat ut över 2,3 miljoner uppehållstillstånd sedan 1980. Mellan en av fyra och en av tre är idag av utländsk härkomst idag och enligt försiktiga uppskattningar kostar politiken bortemot ett par hundra miljarder om året samtidigt som Sverige har en kvarts miljon pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns. En verklighet som varit känd sedan 2004 och som då hade kostar fyra miljarder att rätta till.

Ett lands regerings främsta uppgift är att värna landet och dess medborgare vilket tydligt visas att inte är det aktuella fallet med att över tre kvarts miljon har sökt asyl sedan 2000 trots att inga konflikter finns i närområdet och det finns minst ett dussin säkra länder på vägen för den som söker asyl. Man måste vara både blind och döv för att inte inse att det är våra välfärdssystem som lockar och i takt med att de lockar fler så blir det mindre välfärd över för oss som står för fiolerna.

Jag anser att vi bör följa utlänningslagen till att börja med och neka inträde för de som saknar varje form av ID-handling. Sedan bör vi drastiskt minska möjligheterna for icke-medborgare att utnyttja välfärdssystemen vilket vi också har rätt att göra enligt flyktingkonventionen. Efter dessa förändringar är jag säker på att trycket kommer att vara starkt reducerat för Sverige som mottagarland.

Jag håller med: Sverige har dessvärre varit i världstoppen i förhållande till vår befolkningsstorlek på detta område under många, många år. Flyktingindustrin (ett helt kluster) har svällt år efter år fram till 2015. Nu gäller det att strama åt och minska antalet sökande - helst genom att införa ett tillfälligt TOTALSTOPP för all slags invandring under de kommande 15--20 åren så att Sverige äntligen får den andhämtningspaus vi nu är i så desperat behov av. En riktig paus värd namnet. I andra hand bör det ske en harmonisering med våra grannlander ned till tex. norsk (4000 tillstånd per år), dansk och finsk nivå. Men med hänsyn till att Sverige redan tagit emot så många under 40--50 år tid så räcker det med 0 eller MAX 500 st. per år. Migrationsverket bör läggas ned i dess nuvarande form och asylboendena avvecklas. Frivilligorganisationer tex kyrkorna och Stadsmissionen ges i uppdrag att öppna natthärbärgen. Möjligheten till kontantbidrag avskaffas endast matkuponger skall ges till dem som saknar tillgångar. Systemet görs självfinansierande så att sökandena själva får betala för mat och husrum. Endast tillfälliga 1-åriga tillstånd ska ges.

Vad är det som säger att återförening tvunget måste ske i Sverige?

Röda korset föreslås att läsa en artikel i Sydsvenskan, skriven av tre danska migrationsspecialister. Av artikeln framgår att Magdalena Andersson spenderar 56 miljarder årligen på migration. Motsvarande belopp är UNHCR:S årliga budget, ur vilken majoriteten av 65 miljoner flyktingar får hjälp. Sluta med den naiva inställningen och gör skillnad istället.

Jag lade upp ett par länkar som tydligen raderades per omgående. Är den nakna sanningen så besvärande för Dagens Juridik är det säkrast att inte publicera artiklar av det här slaget.

'Röda Korset kräver' Röda Korset kan inte kräva någonting!

https://nyheteridag.se/kritikstorm-mot-roda-korset/
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/lonelistan-sa-mycket-t...
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5Vy8aW/radda-barnen-hojer-arvoden--...
http://dodstrakigt.blogspot.com/2009/10/radda-barnen-och-roda-korset.htm...

Svensk glesbebyggd avfolkas framförallt beroende på att unga kvinnor söker sig till storstadsområdena och eventuellt kan en tillsändning av giftasvuxna unga män ändra på flyttlassens riktning.
Varje liten håla i landet har sin beskärda del.

Det är bara tragiskt att läsa om Röda Korset som "kräver" att Sverige måste vara en plats där alla har total rätt att när som helst komma in oavsett varifrån och oavsett att de inte kan visa vilka de är, samt att dom därefter snarast har all rätt i världen att få hit sina anhöriga.

Det är också Röda Korsets mening att Svenska skattebetalare skall stå för hela kalaset. Och detta motiverar dom med att Sverige annars förorsakar migranterna omänskligt lidande som dessa människor förorsakat sig själva genom beslutet att ta sig ända till Sveige.

Dessa människor som sitter bekvämt och högavlönade på Röda Korset skulle behöva komma ut i den bistra verkligheten och se hur det verkligen förhåller sig!

Det står alldeles klart både från FN och EU och deras auktoriserade institutioner att drygt 90% av migranternma som trängt in i Europa inte har några som helst flyktingskäl och således inte kan åberopa eller kräva nånting.

Allt detta blundar Röda Korset för och visar därmed den oförmåga att se verkligheten som man genom åren tillägnat sig.

Vore anständigt av den eller de personer som anmält mitt inlägg som opassande att framträda och argumentera för sin sak. Det är väldigt lätt att bara markera "opassande" när nånting inte passar ens egen uppfattning! Ynkedom!

Ja, tyvärr så är det många fascister i detta forum.
Fascister som inte accepterar åsikts- och yttrandefrihet.

Men jag förstår det också. Det kan inte vara lätt att vara en vänsterliberalfeminist idag. Och när man inte kan bemöta kommentarer med sakliga argument, och deras frustration ökar, ja då är deras enda lösning att anmäla kommentaren som opassande.

The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum—even encourage the more critical and dissident views. That gives people the sense that there's free thinking going on, while all the time the presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on the range of the debate. ~ Noam Chomsky

Liberty is meaningless where the right to utter one's thoughts and opinions has ceased to exist. That, of all rights, is the dread of tyrants. It is the right which they first of all strike down. They know its power. Thrones, dominions, principalities, and powers, founded in injustice and wrong, are sure to tremble, if men are allowed to reason of righteousness, temperance, and of a judgment to come in their presence. ~ Frederick Douglass

Ben-Hur, massinvandringsvurmarna har aldrig argument. De hotar, använder våld och nedsättande omdömen och anmäler. Detta har varit en framgångsrik strategi som har understötts av media och politikereliten i skön harmoni.

Ja Du Ben-Hur. Att bli anmäld som opassande av extremvänstern visar att Du med Ditt inlägg har rätt. Tror att det var Carl Bildt som menade, att när kommunisterna klagar vet man att man är på rätt väg.

Exakt. Om jag skriver en kommentar som inte anmäls som opassande (händer i och för sig inte ofta) så anser jag att jag har misslyckats.......

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.