Skip to content

"Mänskligt lidande har blivit verklighet" - Röda Korset kräver återgång till ordinarie utlänningslag

Asylsökande demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm 2017. Foto: Lars Pehrssn/TT

Den tillfälliga utlänningslag som infördes efter flyktingkrisen 2015 har lett till stort psykiskt lidande och att familjer har splittrats. Dessutom har både beslut och domar haft rättsosäkra och bristande motiveringar. Det framgår av en rapport från Röda Korset - som nu begär att Sverige återgår till sin ”ordinarie” utlänningslag.  

 

Det var hösten 2015 som regeringen drev igenom en tillfällig utlänningslag för att minska antalet asylsökande. Sverige hade under året tagit emot 162 877 asylsökande.

Den tillfälliga utlänningslagen klubbades i riksdagen och gäller till och med den 19 juli 2019.

Sverige på miniminivån
Genom lagen begränsades rätten till uppehållstillstånd kraftigt och Sverige gick från att ha en av de mest generösa lagstiftningarna till att lägga sig på EU-rättens miniminivå.

En av de stora kritikerna mot den tillfälliga lagen var Röda Korset som varnade för att lagen skulle komma att få ”allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa”.

Två är efter det att den tillfälliga utlänningslagen infördes har Röda Korset gjort en utredning av vilka konsekvenser lagen har fått.

Domar och intervjuer
Utredningen baserar sig på allt från domar och myndighetsbeslut till intervjuer och enkäter med både människor som påverkas av lagen direkt och människor som arbetar med den inom bland annat Migrationsverket och Röda Korset.

Röda Korset skriver:

”Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. Det konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.”

Barn har skiljts från föräldrar
Enligt utredningen har lagen bland annat lett till att föräldrar och barn har skiljts år under flera år och att den psykiska hälsan har påverkats ”mycket negativt” med bland annat depressioner och posttraumatiska stressyndrom som följd.

Röda Korset skriver dessutom i rapporten:

”Bristande motivering i många beslut och domar kring vad som lett till att avslag på familjeåterförening har inte ansetts strida mot svenska konventionsåtaganden vilket medför risk för en rättsosäker tillämpning. Risken ökar ytterligare då det saknas praxis från Migrationsöverdomstolen kring hur begreppet ska tolkas.”

"Återgå till ordinarie lag"
Röda Korset anser att den tillfälliga lagen inte ska förlängas när den ”går ut” den 19 juli nästa år utan att den ”ordinarie” utlänningslagen då ska tas i bruk igen:

"Det har inte framkommit något under utredningen som visar att (den tillfälliga) lagen i sig haft avsedd effekt, det vill säga att minska antalet asylsökande. Därutöver rekommenderas att det parallellt utreds hur en långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning ska utformas."

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt