Skip to content

Löneökningar i kvinnodominerade yrken har minskat löneklyftorna - ny rapport

Foto: Johan Nilsson/TT

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge de senaste åren. Löneökningarna i dessa yrkeskategorier har bidragit till att minska det sammantagna lönegapet mellan könen. Det visar en rapport som Medlings-institutet tagit fram på uppdrag av regeringen.

 

Rapporten konstaterar att personalbrist och särskilda lönesatsningar på enskilda yrken är två av de faktorer som ligger bakom att flera yrken har höjt sin genomsnittslön mer än andra under åren 2014 till och med 2017.

Dessutom fastslås att bland de yrken där löneökningstakten har varit högre än genomsnittet finns både manligt och kvinnligt dominerade yrken. 

Men eftersom de yrken som har flest anställda ofta är kvinnodominerade har det bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män - totalt sett - har minskat när dessa yrken ökat sina löner mer än genomsnittet.

Slutligen konstateras i rappporten att de yrken som har lägst genomsnittslöner på den svenska arbetsmarknaden dock i många fall är kvinnodominerade och att den könsuppdelade arbetsmarknaden där män och kvinnor i stor utsträckning finns i olika yrken är en viktig förklaring till lönegapet mellan könen. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt