Skip to content

Kvinna vinner mot Försäkringskassan - läkarintyg bevisar att hon var sjuk redan fyra år tidigare

Foto: Claudio Bresciani/TT

Försäkringskassan beslutade att bevilja kvinnan sjukersättning från och med december 2014. Kvinnan hävdade att hennes sjukdom och nedsatta arbetsförmåga gick många år tillbaka i tiden. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har nu gett henne rätt och sätter tidpunkten för försäkringsfallet till år 2010.

 

Försäkringskassan beslutade i oktober 2015 att den idag 53-åriga kvinnan skulle beviljas sjukersättning från och med december 2014.

Kvinnan själv protesterade och hävdade att hon i själva verket hade rätt till hel sjukersättning från år 2007. Hon överklagade därför Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Stadigvarande nedsättning
Kvinnan åberopade läkarintyg som visade att hon skulle ha haft en "stadigvarande nedsättning av arbetsförmåga" betydligt tidigare än år 2014, som Försäkringskassan hävdade.

Försäkringskassan stod dock på sig och pekade på att det var först under år 2014 som det stod klart att alla rehabiliteringsåtgärder var uttömda för kvinnan och den stadigvarande nedsättningen av arbetsförmågan kunde fastställas.

Ingen aktivitet utanför hemmet
Förvaltningsrätten gick dock till stor del på kvinnans linje och slog fast att tidpunkten skulle sättas till år 2010 eftersom ett av intygen visade att en läkare redan då hade bedömt att kvinnans nedsatta arbetsförmåga som "varaktig" – även om läkaren ansåg att det kunde finnas "en förhoppning" om att hon kunde bli bättre i sin sjukdom.

Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"Intyget är tydligt kring att X (kvinnans) funktionsnivå har varit så låg att hon trots behandling inte vid något tillfälle har kunnat återgå i någon aktivitet utanför hemmet. Det anger vidare att någon reell funktionsförbättring till följd av den medicinska behandlingen egentligen inte hade skett och att hon inte skulle komma att förbättras inom överskådlig tid utan att det är fråga om en stadigvarande sjukdomsbild." 

Försäkringsfall från år 2010
Att man vidtog rehabiliterande åtgärder under de kommande åren 2011–2014 saknade betydelse eftersom detta inte i första hand handlade om att kvinnan skulle återfå sin arbetsförmåga utan att hon hade blivit utförsäkrad och omfattades av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Domen överklagades till Kammarrätten i Jönköping som slår fast att det medicinska underlaget visar att kvinnans arbetsförmåga redan år 2007 var nedsatt men att intyget från år 2010 visar att arbetsförmågan var "varaktigt nedsatt" från denna tidpunkt. Försäkringsfallet fastställs därför till år 2010.

 

 

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt