Skip to content

Kritiserar ex-man för att han inte tar ansvar - mamma förlorar ensam vårdnad om sonen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Hovrätten konstaterar att föräldrarnas konflikt beror på att mamman "retar sig" på att pappan inte tar ansvar och att hon kritiserar honom för detta. Pappan "underhåller konflikten" genom att inte svara på hennes meddelanden". Mamman förlorar nu den ensamma vårdnaden om sonen.

 

Det var Östersunds tingsrätt som förra året beslutade att mamman skulle få ensam vårdnad om den tolvårige pojken.

Orsaken var mammans och pappans samarbetssvårigheter och tingsrätten pekade på att "föräldrarnas obefintliga samarbete och vilja till samarbete innebär att gemensam vårdnad inte är förenligt med P:s (pojkens) bästa".

Båda lämpliga
Tingsrätten konstaterade också att pojken har ett behov av en god kontakt med pappan och beslutade därför om rätt till umgänge med honom.

Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland.

Hovrätten slår fast att båda föräldrarna i och för sig kan tillgodose pojkens grundläggande behov och att båda föräldrarna således är lämpliga som vårdnadshavare.

Djupgående konflikt
Hovrätten pekar dock på att föräldrarnas "djupgående konflikt" till stor del går ut på att mamman "retar sig på" vad hon anser vara pappans "bristande ansvarstagande" och att hon "håller liv i konflikten" genom att kritisera honom för detta. Enligt hovrätten "underhåller" också pappan konflikten genom att inte besvara mammans meddelanden".

Hovrätten konstaterar att sonens livssituation inte har blivit bättre under den tid som mamman har haft ensam vårdnad om honom och att det inte finns någonting som tyder på att den enskilda vårdnaden skulle ha minskat eller undanröjt föräldrarnas konflikt.

Hovrätten kommer därför fram till att det bästa för pojken är att vårdnaden, trots konflikten, är gemensam.

Måste ta ansvar för eget beteende
Hovrätten understryker i sin dom att föräldrarna "måste ta ansvar för sitt eget beteende gentemot den andre" för att inte riskera en "ogynnsam social och känslomässig utveckling hos pojken".

Hovrätten anser dessutom att det är rimligt att tillmötesgå pojkens önskan om växelvis boende.

Hovrätten river därför upp tingsrättens dom och beslutar att vårdnaden ska återgå till att vara gemensam och att pojken ska bo växelvis hos föräldrarna.

 

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt