Skip to content

Kritik mot att polisen vill övervaka frigivna sexbrottslingar - "lagen ger inte polisen den rätten"

Foto: Jessica Gow/TT

Polisen har inlett ett arbete med att undersöka hur man kan övervaka personer som dömts för internetrelaterade sexualbrott mot barn - även efter att de har frigivits. "Lagstiftningen säger inte att polisen får övervaka personer med dessa förutsättningar", säger Ingrid Helmius, lektor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. 

 

- Vi vill hitta förutsättningar för att förhindra, förebygga och upptäcka grova sexuella internetrelaterade brott som begås av personer som tidigare har varit straffade, säger Jörgen Härberg vid polisens nationella IT-brottscentrum till SR.

- Vi tittar på möjligheten att samla in och få kunskap om dessa personer med stöd av polisdatalagen.

Enligt statistik som Sveriges Radio tagit fram återfaller cirka tio procent av de 200 som årligen döms för sexuella övergrepp mot barn i liknande brottslighet inom tio år. 

Svårt att bevaka med dagens lagstiftning
Dagens lagstiftning gör det till viss del svårt för polisen att fortsätta bevaka en person som frigivits från anstalt. Polisens Nationella operativa avdelning, Noa, har därför inlett ett arbete med att undersöka hur man kan bedriva övervakning av dömda sexualbrottslingar med den nuvarande lagstiftningen på området.

Bland annat undersöks just nu hur polisen i andra länder arbetar med denna typ av övervakning,

"Läser polisdatalagen på ett annat sätt"
Jörgen Härberg är optimistisk och tror att det finns goda möjligheter hitta sätt att med dagens lagstiftning bedriva den typ av övervakning man vill gentemot tidigare dömda personer.

- Polisdatalagen säger att du får samla in och behandla personuppgifter om en person kan antas begå brott där det är föreskrivet två års fängelse och är allvarligt kriminellt belastad, eller utgör en fara för annans liv eller säkerhet.

Ingrid Helmius, lektor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet, är dock av en annan åsikt.  

- Jag läser polisdatalagen på ett annat sätt. Jag tycker att idén är tilltalande, men lagstiftningen säger inte att polisen får övervaka personer med dessa förutsättningar säger hon till SR. 

- Den paragrafen som nämns av polisen handlar om vilken krets som får hantera personuppgifter som har med sådant att göra. Att samla in uppgifter kan man inte göra med stöd av polisdatalagen.

Grundlagsskydd mot denna typ av övervakning
Ingrid Helmius är även noga med att påpeka att grundlagen ger individer ett grundläggande skydd mot att kartläggas och övervakas.

- I grundlagen står det att alla har rätt att få vara ifred från övervakning och kartläggning och vilka som ska utsättas för sådant ska framgå av lagen. Det ska riksdagen bestämma, säger hon till SR.

Enligt Jörgen Härberger är frågan om övervaknng av tidigare dömda sexualbrottslingar ännu på ett utvecklingsstadium, men han utesluter inte att polisen kommer att verka för en lagändring om polisdatalagen visar sig vara otillräcklig i sammanhanget. 

- Ser vi ett behov och känner att det är nödvändigt kommer vi givetvis hantera det i särskild ordning, säger Jörgen Härberger, vid polisens nationella IT-brottscentrum till SR.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt