Skip to content

Konkurrensverket: Skilj på marknaderna för kopparbaserat och fiberbaserat bredband

Foto: Hasse Holmberg/TT

Marknaden för "kopparbaserade" bredbands-anslutningar borde urskiljas från marknaden för fiber- och kabel-TV-anslutningar. Det anser Konkurrensverket som nu har lämnat sitt yttrande till Post- och telestyrelsen.

 

Konkurrensverket har yttrat sig över Post- och telestyrelsens, PTS, förslag till beslut om lokalt tillträde till fiber- respektive kopparbaserat bredband.

KKV instämmer i PTS egen uppfattning om att marknaden för "kopparbaserade" bredbandsanslutningar borde urskiljas från marknaden för fiber- och kabel-TV-anslutningar.

Däremot finns det, enligt KKV, brister i PTS analys av den geografiska marknaden. Konkurrensverkets vänder sig bland annat mot att PTS analys "genomgående lutar sig mot prisbilden för lokalt tillträde till fiberinfrastruktur".

I nuläget finns det ett stort antal operatörer som tillhandahåller bredband med höga hastigheter. Vid sidan av Telia och andra privata företag finns det dessutom ett stort antal kommunala stadsnät som är verksamma på lokal nivå.

KKV skriver:

"Konkurrensverket vill i sammanhanget erinra om att priserna för tillträde av olika skäl inte automatiskt är en följd av marknadskrafterna. Det får konsekvenser för analysen av den geografiska marknaden."

"Att döma av uppgifterna i beslutsutkastet möter konsumenten vanligtvis en monopolist, oavsett boendeform, vilket väcker frågan om en generellt tillämplig nätreglering vore lämpligare. Om en sådan lösning inte är möjlig med dagens rättsliga reglering bör PTS utreda möjligheterna för en effektiv och mer ändamålsenlig reglering."

Enligt förordningen om elektronisk kommunikation är PTS skyldiga att inhämta Konkurrensverkets synpunkter när det gäller bland annat marknader och identifiering av företag med "betydande inflytande".   

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt