Skip to content

"Inte gjort tillräckligt" - polisledningen fick intern varning om dålig gränsbevakning före EU-rapporten

Foto: Johan Nilsson/TT

Polisens ledning har länge känt till att det funnits omfattande brister i landets yttre gränskontroller. Det visar ett dokument som skickades från chefen för gränspolisen, Patrik Engström, till riks-polischefen redan för ett halvår sedan.

 

Dåligt bemannade, använder fel arbetsmetoder och de anställda saknar adekvat utbildning - så beskrivs kritiken mot Sveriges gränskontroller i en ännu inte publicerad EU-/Schengenrapport. 

Polisen har sedan tidigare bekräftat att man läst delar av rapporten och medger att det finns brister i arbetet med gränskontrollerna. 

- Vi har gjort saker med gränspolisverksamheten. Vi är kanske 400 fler medarbetare nu jämfört med ingången av 2015. Vi har gjort en del annat också, men det är helt uppenbart när man tittar på rapporterna att vi inte gjort tillräckligt, säger Mats Löfving, chef för Polisens Nationella Operativa Avdelning, Noa, till SR Ekot. 

Polisledningen varnades för ett halvår sedan
Nu visar dock ett dokument, som Ekot har tagit del av, att många av de brister som uppdagas i Schengenrapporten hade kunnat undvikas. 

Redan i januari förra året varnades nämligen den högsta polisledningen av chefen för gränspolisen, Patrik Engström, om en gränskontrollsverksamhet som uppvisade stora brister. 

"Polisen har agerat och jag har agerat"
I dokumentet som Patrik Engström skickade till polisledningen stod bland annat att läsa att  gränspolischefer runt om i landet vittnat om stora problem med att få till en fungerande gränskontroll samt att det för närvarande för ansvarsfördelning mellan polisen, Kustbevakningen och Tullverket. 

Mats Löfving anser att han, tillsammans med den övriga lednignen har tagit till sig av kritiken inifrån organisationen. 

- Polisen har agerat och jag har agerat. Det här är en väldigt genomdiskuterad fråga i polisledningen.

"Inte gjort tillräckligt"
Trots detta erkänner Mats Löfving att polisen inte gjort tillräckligt för att leva upp till de generella krav som ställs på gränskontrollsverksamheten. 

- Precis som jag säger. Det är inte gjort tillräckligt för att höja polisens och övriga myndigheters förmåga att arbeta med gränskontroll, under många år. Och inte heller sedan 1 januari 2015, säger han till SR Ekot. 

Han tar själv på sig ansvaret för att verksamheten inte är bättre än vad den är i dagsläget. 

- Jag har ju ansvarat för det här sedan 1 januari 2015. Och det måste göras i ett större perspektiv.

- Det räcker inte att enbart göra det inom polisen, utan måste göras tillsammans med regeringskansliet och andra myndigheter.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt