Skip to content

Ingen ersättning för whiplash efter trafikolycka - klagade på nackbesvär först efter tio veckor

Lastbilen på bilden har ingenting med lastbilen i artikeln att göra. Foto: Terje Pedersen/TT

När lastbilschauffören välte med sin lastbil ådrog han sig enligt journalanteckningarna lindrigare skador. Först efter tio veckor klagade han på besvär med nacken. Han har därför inte bevisat att det finns ett samband mellan trafikolyckan och de så kallade whiplashproblem som enligt mannen gör att han inte kan arbeta. 

 

Den idag 50-årig mannen råkade i maj 2000 ut för en trafikolycka i sitt arbete som lastbilschaufför. Lastbilen välte men de enda skador som kunde konstateras i direkt anslutning till olyckan var skrap- och skärsår

Mannen har därefter fått besvär i ländrygg, axlar och nacke.

Stämde försäkringsbolaget på 4,4 miljoner
Tvist har uppstått mellan mannen och Länsförsäkringar när det gäller frågan om det är trafikolyckan som har orsakat mannen sådana besvär att han har blivit helt arbetsoförmögen och därför skulle ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Mannen stämde försäkringsbolaget vid Uddevalla tingsrätt och hävdade att det fanns ett sådant orsakssamband och begärde därför ersättning med totalt drygt 4,4 miljoner kronor. Som stöd för sin uppfattning åberopade mannen ett utlåtande från en professor och läkare som är specialist i smärt- och internmedicin. Läkaren har bedömt att besvären är sena effekter av det whiplashvåld som mannen utsattes för i samband med olyckan.

Orsakssamband?
Länsförsäkringar, som anser att mannens besvär inte har med olyckan att göra, åberopade å sin sida utlåtanden från en specialist inom neurologi och en i ortopedi. Dessa har gjort sin bedömning med utgångspunkt i den så kallade traumatiska principen och kommit fram till att besvären från trafikolyckan inte var av den digniteten att de har medfört någon mätbar nedsättning av arbetsförmågan.

Tingsrätten ansåg att det inte fanns skäl att ge företräde åt mannens läkare och att han därmed inte hade gjort det "klart mer sannolikt" att besvären berodde på olyckan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Vid bedömningen av om det finns ett orsakssamband mellan ett trauma och besvär utgår Länsförsäkringar från vetenskapligt vedertagna principer som beskriver hur besvär och besvärsutvecklingen ter sig efter ett trauma. Länsförsäkringar har inte kategoriserat den skada som X (mannen) lidit. Det är karaktäristiskt vid denna typ av olycka att det inte är möjligt att objektivt konstatera skadetypen. De professioner som normalt utför undersökningen är dock ortopeder och neurologer." 

Notering efter tio veckor
Mannen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som nu instämmer i den bedömningen och fastställer domen.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hovrätten konstaterar att journalanteckningarna utvisar en förhållandevis lindrig skadebild under de första månaderna efter olyckan. Det framgår att X tidigt klagade på problem i ländryggen, men symptomdebuten vad gäller nacken skedde i ett betydligt senare skede."

"Den första noteringen om problem med nacken gjordes den 11 juli 2000, dvs. tio veckor efter olyckan. Därefter finns återkommande noteringar om besvär i nacke och rygg. Någon egentlig kontinuitet i skadebilden går dock enligt hovrätten inte att konstatera, dels på grund av den sena symptomdebuten, dels på grund av att X besvär över tid har varierat avsevärt i både intensitet och lokalisation." 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt