Skip to content

"Idag får vi försöka formulera motsvarande brott" - åklagare vill täppa igen luckor i svensk terrorlag

Vice chefsåklagare Hans Ihrman Foto: Marc Femenia/TT

Det krävs att Sveriges terrorlagstiftning blir hårdare för att samarbetet med andra EU-länder inte ska försvåras. Det anser vice chefsåklagare Hans Ihrman vid "Säkerhetskammaren som pekar på att Sverige inte alltid kan bistå andra länder med utredningar av brott som inte är kriminali-serade i Sverige. 

 

- Det har ju varit problematiskt med rättsliga samarbeten när det gällt misstankar om att man tillhört en terrororganisation eller varit medlem i en terroristorganisation eftersom detta inte har varit kriminaliserat i Sverige, säger Hans Ihrman till Sveriges Radio Ekot.

- Och när det varit den enda misstanken i den utländska utredningen så har ju det försvårat samarbetet.

Ökat antal terrorutredningar
Enligt Ekot har antalet terrorutredningar där Sverige ombeds att bistå med utredningsarbete ökat under de senaste åren. 

Detta gränsöverskridande samarbete är, enligt Hans Ihrman, i många fall svårt eftersom flertalet av de länder som efterfrågar utredningshjälp har mer långtgående terrorlagstiftning än vad Sverige har idag. 

- När länder har olika lagstiftning, eller när man ser på det kriminaliserade området på olika sätt, så kan det bli svårigheter att bistå på det sätt man önskar. 

"Försöker formulera motsvarigt brott"
För att komma runt problematiken med att vissa brott inte är straffbara i Sverige försöker man som åklagare, enligt Hans Ihrman, istället att se om brottet i fråga skulle kunna rubriceras som något som faktiskt är straffbart i Sverige.

- Då försöker vi ju formulera någon annan form av motsvarigt brott i Sverige och det går oftast - att man kan titta på de svenska straffbestämmelserna och se att det möjligtvis kan vara någon annan typ av brott som möjliggör samarbetet.

För att underlätta gränsöverskridande utredningssamarbeten i framtiden anser Hans Ihrman att Sverige bör se över den nuvarande lagstiftningen när det gäller terrorbrott. 

- Jag tycker att det vore bra för det rättsliga samarbetet över nationsgränserna att vi har liknande lagstiftning och att vi har kriminaliserat det här området på så likartat sätt som möjligt, i vart fall inom EU, säger Hans Ihrman till Ekot.

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt