Skip to content

Hovrätten stoppade utvisning till Palestina för brandattack mot synagoga - RÅ går till HD

Polis och räddningstjänst kallades till Synagogan i Göteborg efter brandattacken den 9 december förra året. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tingsrätten konstaterade att mannen redan hade fått avslag på sin asylansökan i Sverige och att det enligt Migrationsverket inte fanns någonting som hindrade att han utvisades från Sverige.

Tingsrätten slog därmed fast att de brott som mannen dömdes för var så allvarliga att han skulle utvisas till Palestina och att han inte skulle få återvända till Sverige på tio år.

Politiskt brott
Mannen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige som fastställde tingsrättens dom när det gällde brottsrubricering och straff - men upphävde beslutet om utvisning.

Hovrätten slog fast att det i och för sig handlade om allvarlig brottslighet som riktade sig mot medlemmarna i Judiska församlingen men att brotten även kunde uppfattas "som ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar".

Hovrätten skrev:

"Med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att X (den tilltalades) grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina."

"Inget hinder mot utvisning"
Riksåklagaren Petra Lundh delar inte hovrättens uppfattning utan har nu valt att överklaga domen till Högsta domstolen.

Enligt RÅ finns det inte några skäl att anta att mannen skulle utsättas för "dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling" om han utvisas till Palestina. RÅ instämmer därmed i Migrationsverkets bedömning och skriver dessutom:

"Något annat hinder mot verkställighet kan jag heller inte se att det föreligger i detta fall. Mot bakgrund av den allvarliga brottslighet X gjort sig skyldig till bör han därför utvisas ur riket."

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Det meddelande som hovrätten skickar ut rent, praktiskt, är att ifall du som invandrare fått avslag på din asylansökan begå ett brott med politiska eller religiösa inslag och få rätt till asyl trots att du inte hade några skäl dessförinnan.

HD måste ta upp detta och sätta ett prejudikat!

Och många är de länder som har lagstiftning / tillämpning som vi kanske kan ha kritiska synpunkter på vilket, om man " får tala med Hovrätten", i princip medför att utvisning är omöjlig. Dessutom förefaller Hovrätten vara av uppfattningen att israeliskt rättsväsende i aktuellt sammanhang inte håller måttet vilket naturligtvis är helt befängt och sprunget ur en skruvad "rapport" från UD. om jag inte är felunderrättad. Det är bara att hoppas på att HD tar upp och korrigerar.

Med nuvarande tillämpning kan vi inte ens utvisa till USA ifall det finns risk att den utvisade riskerar dödsstraff för sitt brott.

Va?
Inte ens till USA där dödsstraff är helt ofarliga?

Så mannens eget motiv till sitt brott - dessutom ett avskyvärt motiv - utgör alltså I SIG ett skäl för att han inte kan utvisas som rättsverkan av sitt eget brott?

Hoppas HD meddelar PT.

Nej, Israels upprepade brott mot mänskliga rättigheter innebär ett hinder för civiliserade människor att lämna människor i Israels klor.

För det första ska han utvisas till Palestina, inte till Israel.
För det andra kan Israel om de vill straffa honom i Sverige, Mossad jobbar väldigt professionellt

Konsekvenserna av att en sådan här dom, mot förmodan, skulle stå sig i HD är svåröverblickbara men lämnar helt klart fritt spelrum för sådant som inte vad lagstiftarens avsikt.

Ett ABSURT och rent politiskt beslut av Hovrätten. Vad har brott mot svenska judar med Israel att göra????
Dessutom INGET som helst samband med "risk" från Israeliska myndigheter. Den enda "risken" han möter är att de palestinska myndigheterna hyllar honom som martyr. Hovrättens signal till palestinier är " se till att brottet är tillräckligt grov, helst mot judar, och asyl är garanterad i Sverige". HD förhoppningsvis inser konsekvenserna av hovrättens beslut.

I princip tycker jag att våldsbrottslingar, som i aktuellt fall, ska utvisas (om de är utländska medborgare, förstås). Det är emellertid allmänt känt att Israel inte respekterar palestiniers mänskliga rättigheter, vilket UD m.fl. väl känner till. I det här fallet blir det en svår avvägning. Jag kan inte på rak arm säga att hovrätten har resonerat fel. Vi får se vad HD säger.

UD kan skicka förfrågan till olika arabländer om de vill ta emot "flyktingen". Nästan säkert att inget av dessa framstår som "humanitär stormakt" och svarar ja. Bara "det sovande folket" kan belastas med såna "tillgångar som lönar sig på sikt".

En palestinier med aggressioner mot judar och som manifesterar detta genom våldshandlingar måste behållas inom den humanitära stormaktens gränser,till vilket pris som helst.
I humanitetens anda.
Judar i Sverige: Huka er i synagogans bänkar.

Kanske är det så att det kommer bli annat ljud i skällan när myndigheter, inkl de sk rättsvårdande, upptäcker att nuvarande självskadebeteende drabbar dem själva ? Det har ju börjat så smått med brand och vapenattentat mot socialkontor / polisstationer som meddelat misshagliga beslut.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.