Skip to content

HFD säger nej - psykiatrikers beslut om isolering får inte överklagas i domstol

Foto: Peter Macdiarmid/AP/TT

Personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård har inte rätt att överklaga chefsöverläkarens beslut om "avskildhet" - alltså isolering - till domstol. Det står klart sedan kammarrätten avvisat en patient överklagande och Högsta förvaltningsdomstolen nu har sagt nej till att pröva frågan.

 

Den 25-årige mannen är dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som han "avtjänar" i Sundsvall. 

I somras fattade chefsöverläkaren på kliniken beslut om att mannen skulle avskiljas från de andra patienter på avdelningen.

"Är isoleringen laglig"
Mannen ifrågasätter lagligheten i beslutet och överklagade det till Förvaltningsrätten i Härnösand. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens beslut:

"Han har blivit isolerad och avskild på sitt rum på den rättspsykiatriska kliniken. Han vill att förvaltningsrätten ska pröva om isolering och avskiljning är lagligt enligt svensk lag."

Han begärde också att han skulle få en advokat förordnad som offentligt biträde och att det skulle hållas muntlig förhandling i förvaltningsrätten.

Inskränker inte rättigheter
Förvaltningsrätten vägrade dock att pröva frågan i sak med hänvisning till att chefsöverläkarens beslut, enligt domstolen, inte ens gick att överklaga utifrån vad som framgick av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Enligt förvaltningsrätten var chefsöverläkarens beslut inte "ett sådant beslut som inskränker mannens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter".

Överklagandet avvisades därför.

HFD säger nej
Mannen överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall och underströk att han ville få frågan om just "isolering" prövad.

Kammarrätten fastställde dock förvaltningsrättens avgörande utan närmare motivering.

Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutar att inte pröva frågan. kammarrättens dom står därför fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt