Skip to content

HD prövar utvisning till Palestina för brandattack mot synagoga - stoppades av hovrätten

Polis och räddningstjänst kallades till Synagogan i Göteborg efter brandattacken den 9 december förra året. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tingsrätten konstaterade att mannen redan hade fått avslag på sin asylansökan i Sverige och att det enligt Migrationsverket inte fanns någonting som hindrade att han utvisades från Sverige.

Tingsrätten slog därmed fast att de brott som mannen dömdes för var så allvarliga att han skulle utvisas till Palestina och att han inte skulle få återvända till Sverige på tio år.

Politiskt brott
Mannen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige som fastställde tingsrättens dom när det gällde brottsrubricering och straff - men upphävde beslutet om utvisning.

Hovrätten slog fast att det i och för sig handlade om allvarlig brottslighet som riktade sig mot medlemmarna i Judiska församlingen men att brotten även kunde uppfattas "som ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar".

Hovrätten skrev:

"Med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att X (den tilltalades) grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina."

Högsta domstolen prövar fallet
Riksåklagaren Petra Lundh delar inte hovrättens uppfattning utan överklagade domen till Högsta domstolen.

Enligt RÅ finns det inte några skäl att anta att mannen skulle utsättas för "dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling" om han utvisas till Palestina.

RÅ instämmer därmed i Migrationsverkets bedömning och skriver dessutom:

"Något annat hinder mot verkställighet kan jag heller inte se att det föreligger i detta fall. Mot bakgrund av den allvarliga brottslighet X gjort sig skyldig till bör han därför utvisas ur riket."

Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp målet till prövning.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

En intressant fråga är- varför är det ingen som ropar på att kulturpofilen som våldtog en svensk flicka skall ut ur landet? Han är Fransk medborgare och har således inget att göra på svensk mark göra. Vem vet när han våldtar nästa gånga. Konungariket Sverige borde se över sina inreselagar ifrån Sverige efter detta fruktansvärda brott.

Lugn bara lugn Orca ! Om den sk kulturprofilen slutligen döms kommer han nog mer än gärna vilja flytta åter till sitt forna hemland. Kanske ett val oavsett utgången i målet ?

Hade det varit förr i tiden båda blivit dömda för enkelt hor. Sedan hade det inte varit mer med det. Nuförtiden ska allt krånglas till i onödan. Ett straff som svider i skinnet på båda två så kanske de lugnar ned sig.

Om jag inte förstått saken fel har hovrätten grundat sitt beslut i utvisningsfrågan på en PM från UD vars innehåll direkt motsägs av en djupare undersökning som Migrationsverket gjort. UDs inställning till Israel torde vara rätt klar vid det här laget. Bla är vår utrikesminister persona non grata i landet efter ett antal tämligen märkliga uttalanden. Frågan är då varför ledamöterna i hovrätten fäst tilltro till just UDs PM. Man var förhoppningsvis inte okunnig om det nyss nämnda !

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.