Skip to content

"Handen på hjärtat - tillhör krav på att skaka hand en jämställd arbetsplats?"

KRÖNIKA - av advokat Sten Bauer och jur. kand. Margarita Kozlov, Baker McKenzie

 

När en muslimsk kvinna avböjde att skaka hand med en chef under anställningsintervjun så fick hon inte jobbet som interntolk. Istället måste företaget betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. 

Arbetsdomstolen ansåg att kvinnan hade rätt att vägra att ta den manliga chefen på företaget i hand, med hänvisning till sin religion, och dömde företaget att betala kvinnan diskrimineringsersättning (AD dom nr 51/18).

Kvinnan sökte jobb som interntolk på tolkföretaget. När kvinnan skulle träffa den ansvarige chefen hälsade hon genom att le och lägga handen på hjärtat och hon förklarade att hon är religiös. För henne var det intimt att vidröra andra män än nära släktingar. En del muslimer undviker att fysiskt beröra personer av motsatt kön utanför den närmaste familjekretsen.

Företaget avbröt omedelbart rekryteringsförfarandet med hänvisning till sin policy, enligt vilken bolagets anställda måste skaka hand, oavsett kön. Syftet med företagets policy är att motverka särbehandling på grund av kön.

Arbetsdomstolen slog fast att kvinnan hade diskriminerats indirekt för sin religion genom företagets krav på att alla anställda måste ta i hand. Enligt domen hade kvinnan rätt att vägra att skaka hand med hänvisning till sin religion.

Att arbeta med jämställdhet är viktigt. Det handlar om att fortlöpande skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetsgivaren är också skyldig att utreda och åtgärda om de får kännedom om att någon på arbetsplatsen är utsatt för trakasserier.

Enligt Arbetsdomstolen får arbetsgivaren utforma en policy för hälsning, men syftet ska vara ”lämpligt, proportionerligt och nödvändigt”. Syftet att främja jämställdhet mellan män och kvinnor är utan tvekan ett berättigat intresse, liksom att ha principer för hur man förhåller sig till sina kollegor - särskilt på multikulturella företag där olika religiösa tillhörigheter och etniska ursprung möts. I grund och botten har arbetsgivaren även intresse av de anställda kan arbeta tillsammans.

Religionen kan dock inte åberopas när som helst. Ibland kan arbetsuppgifterna kräva kroppskontakt, till exempel inom vården. En person med samma bakgrund som kvinnan som sökte tolkjobbet hade inte kunnat arbeta som sjuksköterska, om man inte kan vidröra manliga patienter.

En abortvägrande barnmorska som också nekades anställning på grund av sin religiösa övertygelse blev dock inte diskriminerad enligt Arbetsdomstolen. I ett annat mål fann Arbetsdomstolen att arbetsgivare kan kräva att en tandläkare arbetar med bara armar.

Där ett religiöst betingat agerande medför hinder eller svårigheter i arbetet, eller för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver, så har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren sätter sitt eget intresse åt sidan, för att kunna utföra arbetet. Arbetsgivaren har också ett särskilt intresse av att se till att anställda, oavsett kön, ska kunna arbeta tillsammans.

En del arbetsgivare vill förhålla sig neutrala gentemot sina kunder. En säljare som avstår från att skaka hand kan upplevas som udda.

Ett handslag är en symbolisk handling vid bekräftelse av avtal. En interntolk träffar dock inte kunden personligen utan tolkar bakom en skärm eller via telefon. Oavsett arbetsuppgifter så kan ett sätt att hälsa i undantagsfall medföra hinder eller svårigheter i arbetet, bland kollegor, eller för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver.

Kravet på handskakning kan inte anses vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå en modern och jämställd arbetsplats. Ett sådant krav går längre än ett krav på likabehandling. Arbetsgivaren bör dock kräva att de anställda hälsar alla på samma sätt, oavsett personens kön, och att man respekterar jämställdhet.

Om en arbetssökande kommer att kunna fungera tillsammans med övriga anställda bör arbetsgivaren kunna bedöma genom en dialog med individen och inte genom att ta personen i hand.

Handskakning är visserligen det vanligaste sättet att hälsa på varandra i det svenska samhället. En respektfull hälsning genom att lägga handen på hjärtat kränker dock knappast någons värdighet.

 

Skribenterna arbetar på arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie – som regelbundet skriver om arbetsrätt i Dagens Juridik.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt