Skip to content

"Grundläggande för demokratin" få uttrycka åsikt utan rädsla för hot - SKL välkomnar straffskärpning

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Foto: Jessica Gow/TT

Sveriges kommuner och landsting har krävt skärpta straff för hot och våld mot politiker i över tio år. Därför välkomnas nu regeringens förslag om straffskärpningar på området med öppna armar av organisationen. 

 

- SKL har länge efterfrågat  straffrättsliga sanktioner och det är angeläget att det nu genomförs skyndsamt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Flertalet undersökningar visar att var fjärde förtroendevald har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt uppdrag. 

"Grundläggande för demokratin"
Det nya förslaget innebär en särskild straffskärpningsgrund för brott som har begåtts mot förtroendevald i stat, kommun eller landsting eller mot dennes närstående på grund av förtroendeuppdraget.

- Det är grundläggande för demokratin att var och en känner att de både har rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter utan rädsla att utsättas för hot och hat, säger Lena Micko.

Vissa synpunkter på förslaget
Optimismen till trots har SKL i sitt yttrande till justitiedepartementet framför ett antal synpunkter på hur lagförslaget kan förbättras. 

Exempelvis begärs att lagtexten för brotten våld eller hot mot tjänsteman respektive förgripelse mot tjänsteman formuleras om.

SKL vill att förtroendevalda som utövar myndighet åter ska omfattas av bestämmelserna på samma sätt som före den senaste lagändringen år 2016. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt