Skip to content

Gripande och husrannsakan mot fel person efter polisens förväxling - får skadestånd av staten

Justitiekansler Mari Heidenborg. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett "missförstånd" ledde till att fel person anhölls, förhördes och fick sin bostad genomsökt av polisen - en förväxling som nu kostar Polis-myndigheten 10 000 kronor efter att JK konstaterat att utredningsåtgärderna brutit mot Europa-konventionen. 

 

Det var den 6 april i år som en åklagare beslutade att anhålla en man i hans frånvaro på grund av misstanke om brott.

Anhållandet verkställdes klockan 22 på kvällen då polisen grep mannen i hans bostad samtidigt som en husrannsakan av bostaden och mannens bil genomfördes. 

Släpptes efter tre timmar
Han fördes därefter till arresten där han förhördes av polis för att dryga tre timmar senare släppas med anledning av att det visat sig att han inte var den person polisen trodde att man hade gripit. 

Efter händelsen ansökte mannen om skadestånd hos JK eftersom han ansåg att han lidit stor skada till följd av det inträffade då alla omkringboende såg vad som hände och han har känt sig utpekad som kriminell. 

Frihetsberövandet har inneburit lidande
Justitiekanslern Mari Heidenborg konstaterar i sitt beslut att det felaktiga frihetsberövandet som pågick i knappt tre timmar "vilat på felaktig grund då det inte har funnits något skäl att misstänka mannen för brott och än mindre att frihetsberöva honom".

JK beslutar därför att mannen har rätt till ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen.

Inget brott i enlighet med skadeståndslagen
När det gäller den husrannsakan som genomfördes i mannens hem och bil fastslår JK att "det inte är visat att det har förekommit något sådant typiskt sett integritetskränkande brott som kan aktualisera ersättning enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen".

Däremot konstaterar JK att "husrannsakan i mannens bostad och bil har innefattat ett ingrepp i hans rätt till privatliv och hem enligt artikel 8.1 i Europakonventionen".

Husrannsakan bröt mot europakonventionen
Dessutom finns enligt JK  "ingenting som tyder på att den pågående brottsutredningen krävt sådan skyndsamhet att det varit nödvändigt att ta till tvångsmedelsåtgärder innan en mer noggrann utredning hunnit göras".

Beslutet om husrannsakan har därför, enligt JK, "varit oproportionerligt i konventionsrättslig mening" vilket innebär att mannens rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har överträtts. 

Polisen ska betala 10 000 i skadestånd
Mot bakgrund av dessa överträdelser från statens sida har JK beslutat att tillerkänna mannen 10 000 kronor i ersättning. 

Mannen tillerkänns ersättning dels enligt frihetsberövandelagen, men även för den ideella skada han lidit under den husrannsakan som felaktigt genomfördes i hans hem och bil. 

Slutligen beslutar JK att det, trots att åklagare fattat beslut om både anhållande och husrannsakan, är Polismyndigheten som ska betala ut skadeståndet till mannen eftersom det var polisen som underlät att vidta tillräckliga utredningsåtgärder och som lämnade felaktiga uppgifter till åklagare.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

10000 för tre timmar. Som en advokat drar in på samma tid på ett ungefär. OB-tillägg och röd dag i almanackan. Där kom vi in på mensa. Så tokigt det kan bli. Snyftningsfel var det inte.

10 000 verkar alldeles för lite för ett ’övergrepp’ av den här typen. Polisen borde dessutom informera ALLA i området att ett stort fel begåtts och ge en förklaring - utan att nödvändigtvis nämns namn. Förresten hur allvarligt brott är det som försvarar en sådan här ’lekstuga’ sent på kvällen. Har man så ’lite på fötterna’ bör man nog istället kalla in personen ifråga (möjligen hålla personen under uppsikt om man misstänker flykt). Men polisen vill väl leka SWAT. Oförsvarligt i mins ögon!

JK kastar till mannen lite snuspengar - och kommer sannolikt undan med det, brottsoffret lär nog inte stämma staten. Vad gäller grannskapets iakttagelser så återstår för mannen att flerfaldiga (kopiera) JK:s beslut och dela ut i närmsta grannarnas brevlådor samt att sätta upp det i området tex. i trappuppgången samt utomhus. Gripandet och husrannsakan ska ses mot bakgrund av hur man agerade när det gällde Christer Pettersson som var misstänkt för statsministermord: det sköttes helt enligt regelboken, man skickade snällt ut en kallelse till förhör.

I fallet med den skjutna ET nyligen tog polisen också fel på person.
Vad hamnar skadeståndet på?

Har svårt att förstå vissa delar.

Ersättning för mindre än 24 tim frihetsberövande är generöst
(sett till nuvarande idiotiska lagstiftning som skyddar kriminella poliser)

Mannen var utsatt för brott - och tillvitades brott.

Brotten är bortsett från tillvitelsen Olaga Frihetsberövande - innefattande
kidnappning av beväpnade torpeder (i o f s anställda av staten), Eftersom
personerna är beväpnade med skjutvapen riskerar man livet OM man fronderar.

Märkligt att det inte blir åtal + frihetsberövande av brottslingarna.

De har haft uppsåt att:

1. Frihetsberöva personen

2. Kroppsvisitera personen'

3. Göra husrannsakan hos personen

Om vi bortser från 1. just nu så går det ju inte att komma ifrån att
polisen hade uppsåt att kroppsvisitera och göra husrannsakan
annars kunde man ju ha nöjt sig med (olaga) frihetsberövande och
efterföljande förhör.

Nu antar Z-Mannen att det verkligen funnits någon form av relativt allvarligt brott
i bakgrunden - MEN MOTSVARANDE BETEENDEN HAR FÖREKOMMIT UTAN
ATT DET FUNNITS NÅGOT BROTT - o då har skadestånd såvitt jag vet inte '
medgivits - inte heller har poliser åtalats (kan väl ha hänt nån gång)

Det låter, onekligen, som att någon borde åtalas för det här. Men det är ju inte särskilt sannolikt.

Den som OLAGA Frihetsberövar någon

SKALL LAGA FRIHETSBERÖVAS

Det är enkel o lättförståelig logik

Husrannsakan bröt mot europakonventionen.

Ungefär som era kriminella korrupta domstolar sysslar med systematiskt när de förhindrar medborgare göra eu anmälan om de brott domarkåren begår.

Men heter man inte svennson så räknas det inte.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.