Skip to content

Gripande och husrannsakan mot fel person efter polisens förväxling - får skadestånd av staten

Justitiekansler Mari Heidenborg. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett "missförstånd" ledde till att fel person anhölls, förhördes och fick sin bostad genomsökt av polisen - en förväxling som nu kostar Polis-myndigheten 10 000 kronor efter att JK konstaterat att utredningsåtgärderna brutit mot Europa-konventionen. 

 

Det var den 6 april i år som en åklagare beslutade att anhålla en man i hans frånvaro på grund av misstanke om brott.

Anhållandet verkställdes klockan 22 på kvällen då polisen grep mannen i hans bostad samtidigt som en husrannsakan av bostaden och mannens bil genomfördes. 

Släpptes efter tre timmar
Han fördes därefter till arresten där han förhördes av polis för att dryga tre timmar senare släppas med anledning av att det visat sig att han inte var den person polisen trodde att man hade gripit. 

Efter händelsen ansökte mannen om skadestånd hos JK eftersom han ansåg att han lidit stor skada till följd av det inträffade då alla omkringboende såg vad som hände och han har känt sig utpekad som kriminell. 

Frihetsberövandet har inneburit lidande
Justitiekanslern Mari Heidenborg konstaterar i sitt beslut att det felaktiga frihetsberövandet som pågick i knappt tre timmar "vilat på felaktig grund då det inte har funnits något skäl att misstänka mannen för brott och än mindre att frihetsberöva honom".

JK beslutar därför att mannen har rätt till ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen.

Inget brott i enlighet med skadeståndslagen
När det gäller den husrannsakan som genomfördes i mannens hem och bil fastslår JK att "det inte är visat att det har förekommit något sådant typiskt sett integritetskränkande brott som kan aktualisera ersättning enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen".

Däremot konstaterar JK att "husrannsakan i mannens bostad och bil har innefattat ett ingrepp i hans rätt till privatliv och hem enligt artikel 8.1 i Europakonventionen".

Husrannsakan bröt mot europakonventionen
Dessutom finns enligt JK  "ingenting som tyder på att den pågående brottsutredningen krävt sådan skyndsamhet att det varit nödvändigt att ta till tvångsmedelsåtgärder innan en mer noggrann utredning hunnit göras".

Beslutet om husrannsakan har därför, enligt JK, "varit oproportionerligt i konventionsrättslig mening" vilket innebär att mannens rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har överträtts. 

Polisen ska betala 10 000 i skadestånd
Mot bakgrund av dessa överträdelser från statens sida har JK beslutat att tillerkänna mannen 10 000 kronor i ersättning. 

Mannen tillerkänns ersättning dels enligt frihetsberövandelagen, men även för den ideella skada han lidit under den husrannsakan som felaktigt genomfördes i hans hem och bil. 

Slutligen beslutar JK att det, trots att åklagare fattat beslut om både anhållande och husrannsakan, är Polismyndigheten som ska betala ut skadeståndet till mannen eftersom det var polisen som underlät att vidta tillräckliga utredningsåtgärder och som lämnade felaktiga uppgifter till åklagare.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt